LUS Funktionärsregister
Lunds Universitets StudentkårerHandlingar & ProtokollStiL-status: Ej inloggad
Lista personer
Lista poster
Logga in
PostMandatVakant
BoPoolens styrgrupp - Ledamot(2+0)(2+0)
Campus Helsingborgs Studentkommitté (CHSK) - Ordförande(1+0)(0+0)
Campus Helsingborgs strategiska utskott - Studentrepresentant(2+0)(2+0)
Fanborgen - Fanbärare(4+4)(0+0)
Fanborgen - Övermarskalk(1+0)(0+0)
LUS Presidium - Ordförande(1+0)(0+0)
LUS Presidium - Vice ordförande(1+0)(0+0)
LUS Styrelse - Ledamot(3+0)(0+0)
LUS Ting - Mötesordförande(1+1)(0+0)
LUS Ting - Sekreterare(1+1)(1+1)
LUS Valberedning - Ordförande(1+0)(0+0)
Lundagård - Biträdande redaktör(1+0)(0+0)
Lundagård - Redaktör(1+0)(0+0)
Lundagård - Styrgruppsledamot(6+0)(2+0)
Lundagård - Styrgruppsordförande(1+0)(0+0)
Lundagård - Webbredaktör(1+0)(0+0)
PedSamIT - Studentrepresentant(2+0)(2+0)
Referensgruppen för konstnärlig utsmyckning - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Revisor - Ekonomisk revisor(1+1)(0+1)
Revisor - Verksamhetsrevisor(2+2)(0+1)
Styrgrupp Debatt i Lund - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Styrgruppen för OpenEdu@lu - Ledamot(1+0)(1+0)
Lunds universitets stipendiestiftelse (LUSS) - Adjungerad ledamot(1+0)(0+0)
Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds Universitet, Folkuniversitetet - Styrelseledamot(4+0)(0+0)
Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds Universitet, Folkuniversitetet - Verksamhetsrevisor(1+0)(1+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs Friluftsgård, Lillsjödal - Ekonomisk revisor(1+0)(1+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs Friluftsgård, Lillsjödal - Styrelseledamot(2+0)(2+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa - Ekonomisk revisor(1+0)(1+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa - LUS styrelses representant (1+0)(0+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa - Ordförande(1+0)(0+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa - Styrelseledamot(3+0)(2+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa - Vice ordförande(1+0)(1+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem för barn - Ekonomisk revisor(1+0)(1+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem för barn - Styrelseledamot(4+0)(4+0)
Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds Universitet, Gerdahallen - Styrelseledamot(3+3)(0+3)
Antagningsnämnden - Ledamot(3+0)(0+0)
Botaniska trädgården - Styrelseledamot(2+0)(0+0)
Campus Helsingborgs Husstyrelse - Ledamot(3+0)(3+0)
Campus Helsingborgs Ledningsgrupp - Representant(3+0)(3+0)
Campus Helsingborgs Studentbostadsnätverk - Representant(2+0)(2+0)
Campus Helsingborgs Styrelse - Styrelseledamot(3+0)(3+0)
Centrala skyddskommittén - Ledamot(2+2)(1+2)
Centrum för Preventiv Livsmedelsforskning - Studentrepresentant(3+0)(3+0)
Disciplinnämnden - Ledamot(2+2)(0+0)
Donationsstyrelsen - Ledamot(1+0)(0+0)
Etikrådet - Ledmot(2+0)(0+0)
HMS- och JLM-kommittén för Universitetets Särskilda Verksamheter (USV) och KOM - Representant(1+1)(1+1)
HMS-kommittén för Universitetsgemensamma förvaltningen - Representant(1+1)(1+1)
Internationella rådet - Studentrepresentant(2+0)(0+0)
Jubileumskommittén - Referensgruppen - Representant(1+0)(1+0)
Kultur- och museiverksamheten vid Lunds universitet - Styrelseledamot(2+0)(0+0)
Kulturrådet - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Ledningsgruppen för LU Futura - Ledamot(1+0)(0+0)
Ledningsgruppen för jämställdhet och lika villkor - Representant(3+0)(0+0)
Ljudmiljöcentrum - Representant(3+0)(3+0)
Lunds Lasercentrum (LLC) - Studentrepresentant(1+1)(0+1)
Lunds universitets Biblioteks Styrelse - Styrelseledamot(3+3)(0+3)
Lunds universitets Protein Produktionsplattform (LP3) - Ledamot(1+0)(0+0)
Lunds universitets centrum för riskanalys och riskmanagement, LUCRAM - Representant(1+0)(0+0)
Lunds universitets historiska museum (LUHM) - Styrelseledamot(3+0)(1+0)
Lunds universitets hållbarhetsforum - Ledamot(1+0)(0+0)
Lunds universitets innovationssystem AB (LUIS) - Representant(1+0)(0+0)
Medicon Bridge - Ledamot(1+0)(0+0)
MultiHelix Think Tank (fd Medicon Village Advisory Board) - Ledamot(2+0)(0+0)
NanoLund styrelse - Ledamot(2+0)(2+0)
Odeums styrelse - Representant(2+0)(1+0)
Pufendorfsinstitutet - Styrelseledamot(3+0)(1+0)
Samordning av IT-verksamheten - SamIT - Representant(1+0)(1+0)
Samordningsgrupp för praktiknära forskning - Studentrepresentant(1+0)(-1+0)
Samverkansrådet - Studentrepresentant(2+0)(0+0)
Skissernas museum - Styrelseledamot(1+0)(0+0)
Studenthälsans rådgivande grupp - Representant(3+3)(0+3)
Styrelsen för CEBMMS (The Center of Excellence in Biological and Medical Mass Spectrometry) - Ledamot(1+1)(1+1)
Styrelsen för Medicinskt lasercentrum (LUMLAC) - Ledamot(2+2)(2+2)
Universitetets särskilda verksamheter (USV) - Styrelseledamot(3+0)(0+0)
Universitetsgemensam forskarutbildningsnämnd - Representant(3+0)(0+0)
Universitetsgemensam forskningsnämnd - Representant(3+0)(0+0)
Universitetsgemensam utbildningsnämnd - Representant(3+0)(0+0)
Universitetskollegiet - Representant(3+0)(0+0)
Universitetsstyrelsen - Ledamot(3+0)(0+0)
Vattenhallens Styrelse - Representant(1+0)(0+0)
WTS, Centre for Work, Technology and Social Change - Ledamot(3+0)(3+0)
Campus vänner - Representant(3+0)(3+0)
Lunds Kommunala studentråd - Representant(5+3)(2+3)
P6 - Styrelseledamot(1+1)(1+1)
Region Skånes studentråd - Representant(1+1)(0+0)
Regionens ledningsgrupp för VFU - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Regionens styrgrupp för VFU - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Studentkårer Syd - Representant(1+1)(0+0)
Styrgrupp för Ladok3 - Studentrepresentant(2+0)(2+0)
Utmaning Hållbart Lund - Representant(1+0)(1+0)
FBTW