LUS Funktionärsregister
Lunds Universitets StudentkårerHandlingar & ProtokollStiL-status: Ej inloggad
Lista personer
Lista poster
Logga in

Redigera postdata

MandatLedamot
OrganStyrelsen för Medicinskt lasercentrum (LUMLAC)
AktivJa
Epostrep-medpewpew@lus.lu.se
PeriodVerksamhetsår
Ordinarie2
Suppleanter2
OmrådeUniversitetet
Beskrivning
Medicinskt lasercentrum är en organisation för samverkan mellan institutioner och forskare över flera fakulteter, inom området laseranvändning
inom medicinen. Centret är även ett kontaktorgan i förhållande till externa intressenter och verkar för
nationellt och informations- och erfarenhetsutbyte speciellt inom området för utveckling av tidig diagnostik
för maligna tumörer samt fotodynamisk tumörbehandling. Studeranderepresentanter bör ha intresse för den
typ av forskning som centrat ägnar sig åt.
FBTW