Lunds Universitets StudentkårerHandlingar & ProtokollStiL-status: Ej inloggad
Lista personer
Lista poster nu
Lista poster nästa höst
Lista delegerade poster
Postbeskrivningar
Logga in

Interna poster - LUS

PostMandatDelegerad till

Studentrepresentanter i centrala nämnder och råd

PostMandatDelegerad till
Antagningsnämnden - Vice ordförande*(1+0)Ledamot i antagningsnämnden
Revisionsutskottet - Representant(1+0)Ledamot i US
Riskutskottet - Representant(1+0)Ledamot i US

Studentrepresentantsposter

PostMandatDelegerad till

Campus Helsingborg

PostMandatDelegerad till

Stiftelser

PostMandatDelegerad till

Studentrepresentanter i tillfälliga organ

PostMandatDelegerad till

Revisionsuppdrag kopplade till stiftelserna

PostMandatDelegerad till

Övriga

PostMandatDelegerad till

FBTW