Lunds Universitets StudentkårerHandlingar & ProtokollStiL-status: Ej inloggad
Lista personer
Lista poster nu
Lista poster nästa höst
Lista delegerade poster
Postbeskrivningar
Logga in

Interna poster - LUS

Fanborgen - Fanbärare (4+4)

Fanborgen, ledd av LUS Övermarskalk, ansvarar för att representera Lunds studenter vid olika ceremoniella tillställningar så som professorsinstallationer, doktorspromotionen samt rektorsuppvaktningen 1a maj. Som fanbärare representerar du ofta Lunds Universitets studenter vid festligheter och kommer möta såväl interna som externa gäster som besöker Lunds universitet, vilket ställer en del krav på att kunna vara en god representant för studenterna. Fanborgen ska utföra sina uppgifter med värdighet och precision.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: fanborgen@lus.lu.se

Fanborgen, ledd av LUS Övermarskalk, ansvarar för att representera Lunds studenter vid olika ceremoniella tillställningar så som professorsinstallationer, doktorspromotionen samt rektorsuppvaktningen 1a maj. Som fanbärare representerar du ofta Lunds Universitets studenter vid festligheter och kommer möta såväl interna som externa gäster som besöker Lunds universitet, vilket ställer en del krav på att kunna vara en god representant för studenterna. Fanborgen ska utföra sina uppgifter med värdighet och precision.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Uthållighet för att kunna bära standar under en längre tid, ofta ståendes.
 • Personlig tillgång till den krävda klädkoden. För bärare som brukar ha frack gäller svart frack med svart väst och vita handskar samt studentmössa av lundamodell utan brodyr. För bärare som brukar ha klänning som högtidsdräkt gäller svart långkjol/klänning och svart topp/kavaj med täckta axlar samt vita handskar och studentmössa av lundamodell utan brodyr.
 • Kunskap och intresse för akademiska traditioner.

Tidsåtgång och Återrapportering
Sammanlagt är det tio årliga fasta bärningar. Utöver detta tillkommer det bärningar vid speciella tillfällen. Det finns en förväntan från universitetet att fanborgen finns tillgänglig och representerar vid akademiska högtider. Både ordinarie bärare och suppleanter kommer troligtvis behöva arbeta under året. Ingen återrapportering krävs.

Fanborgen - Marskalk (1+0)

Marskalken bistår Övermarskalken i arbetet med att leda LUS Fanborg. Marskalken ska vara Övermarskalken tillgänglig inför akademiska högtider samt eventuella extrainsatta evenemang och bärningar som kan komma att ske under året. Marskalken ska även vara redo att ta Övermarskalkens plats i fanborgen om denna blir indisponerad.

Övermarskalken har exklusiv nomineringsrätt till posten som marskalk.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Marskalken bistår Övermarskalken i arbetet med att leda LUS Fanborg. Marskalken ska vara Övermarskalken tillgänglig inför akademiska högtider samt eventuella extrainsatta evenemang och bärningar som kan komma att ske under året. Marskalken ska även vara redo att ta Övermarskalkens plats i fanborgen om denna blir indisponerad.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Kunskap om fanborgens arbete.
 • Personlig tillgång till den krävda klädkoden. För bärare som brukar ha frack gäller svart frack med svart väst och vita handskar samt studentmössa av lundamodell utan brodyr. För bärare som brukar ha klänning som högtidsdräkt gäller svart långkjol/klänning och svart topp/kavaj med täckta axlar samt vita handskar och studentmössa av lundamodell utan brodyr.
 • Kunskap och intresse för akademiska traditioner.

Tidsåtgång och Återrapportering
Marskalken förväntas närvara vid cirka tio högtider och efterföljande umgänge med LUS Fanborg, som i regel tar en halvdag var.

Fanborgen - Övermarskalk (1+0)

Övermarskalken har som uppgift att leda fanborgens arbete och processioner. Övermarskalken ska vårda och förvalta fanborgens traditioner och ansvarar för förvaltandet av Stora och Lilla standaren. Det är övermarskalkens uppgift att känna till vilka regler som gäller vid de tillfällen fanborgen deltar, samt att utbilda fanborgen så att de kan utföra sina uppgifter med värdighet och precision. Övermarskalken ansvarar även för kontakten med universitetets övermarskalk, nationernas fanbärare samt för fanborgens ekonomi och administration av fanborgens medaljer.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: overmarskalk@lus.lu.se

Övermarskalken har som uppgift att leda fanborgens arbete och processioner. Övermarskalken ska vårda och förvalta fanborgens traditioner och ansvarar för förvaltandet av Stora och Lilla standaren. Det är övermarskalkens uppgift att känna till vilka regler som gäller vid de tillfällen fanborgen deltar, samt att utbilda fanborgen så att de kan utföra sina uppgifter med värdighet och precision. Övermarskalken ansvarar även för kontakten med universitetets övermarskalk, nationernas fanbärare samt för fanborgens ekonomi och administration av fanborgens medaljer.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Kunskap om fanborgens arbete, historian kring fanorna och standaren, samt nationernas ordning i den utökade fanborgen.
 • Förmåga att organisera och leda på ett inkluderande och lyhört sätt.
 • Personlig tillgång till den krävda klädkoden. För bärare som brukar ha frack gäller svart frack med svart väst och vita handskar samt studentmössa av lundamodell utan brodyr. För bärare som brukar ha klänning som högtidsdräkt gäller svart långkjol/klänning och svart topp/kavaj med täckta axlar samt vita handskar och studentmössa av lundamodell utan brodyr.
 • Kunskap och intresse för akademiska traditioner.

Tidsåtgång och Återrapportering
Övermarskalken förväntas arrangera Fanborgens deltagande i drygt tio högtider om året. Vissa av dessa kräver betydande förberedelsetid. Övermarskalken förväntas närvara vid samtliga högtider och efterföljande umgänge, som i regel tar en halvdag. Du rapporterar minst två gånger per år till LUS presidium.

Lundagård - Biträdande redaktör* (1+0)

Lundagårds biträdande redaktör ansvarar tillsammans med de två andra redaktörerna för Lundagårds redaktionella samt dagliga verksamhet. Redaktörerna utser och leder Lundagårds redaktion och ska tillse att varje redaktionsmedlem är väl insatt i studentlivet vid Lunds universitet. Dessa sköter även kontakten med annonsbyrån, tryckeriet och distributörerna.

Valbereds av Lundagårds styrgrupp exklusive redaktörerna.
Posten är heltidsarvoderad.

Mandatperiod: 2 år, tillträder 1 juli. Väljs på udda år.
E-post: rep-bitr.redaktor@lus.lu.se

Lundagårds biträdande redaktör ansvarar tillsammans med de två andra redaktörerna för Lundagårds redaktionella samt dagliga verksamhet. Redaktörerna utser och leder Lundagårds redaktion och ska tillse att varje redaktionsmedlem är väl insatt i studentlivet vid Lunds universitet. Dessa sköter även kontakten med annonsbyrån, tryckeriet och distributörerna.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Kunskaper att uttrycka sig i skrift.
 • Erfarenhet av studentjournalistik.
 • Förståelse för den journalistiska processen.
 • Förmåga att vara självgående och hålla deadlines.
 • Stresstålighet.
 • Förmåga att arbetsleda och samarbeta.
 • Erfarenhet att teckna och hantera avtal.
 • Mycket goda kunskaper i Indesign och Adobe photoshop.
 • Kunskaper inom fotografering.
 • Erfarenhet inom försäljning.
 • Förmåga att upprätthålla en välskött ekonomi.

Tidsåtgång och Återrapportering
Uppdraget är heltidsarvoderat.

Lundagård - Redaktör* (1+0)

Lundagårds redaktör ansvarar tillsammans med de två andra redaktörerna för Lundagårds redaktionella samt dagliga verksamhet. Redaktörerna utser och leder Lundagårds redaktion och ska tillse att varje redaktionsmedlem är väl insatt i studentlivet vid Lunds universitet. Dessa sköter även kontakten med annonsbyrån, tryckeriet och distributörerna.

Valbereds av Lundagårds styrgrupp exklusive redaktörerna.
Posten är heltidsarvoderad.

Mandatperiod: 2 år, tillträder 1 juli. Väljs på udda år.
E-post: rep-redaktor@lus.lu.se

Lundagårds redaktör ansvarar tillsammans med de två andra redaktörerna för Lundagårds redaktionella samt dagliga verksamhet. Redaktörerna utser och leder Lundagårds redaktion och ska tillse att varje redaktionsmedlem är väl insatt i studentlivet vid Lunds universitet. Dessa sköter även kontakten med annonsbyrån, tryckeriet och distributörerna.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Kunskaper att uttrycka sig i skrift.
 • Erfarenhet av studentjournalistik.
 • Utbildning inom journalistik.
 • Förståelse för den journalistiska processen.
 • Förmåga att vara självgående och hålla deadlines.
 • Stresstålighet.
 • Förmåga att arbetsleda och samarbeta.
 • Erfarenhet att teckna och hantera avtal.
 • Mycket goda kunskaper i Indesign och Adobe photoshop.
 • Kunskaper inom fotografering.
 • Kunskap om Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen samt de pressetiska spelreglerna.

Tidsåtgång och Återrapportering
Uppdraget är heltidsarvoderat.

Lundagård - Webbredaktör* (1+0)

Lundagårds webbredaktör ansvarar tillsammans med de två andra redaktörerna för Lundagårds redaktionella samt dagliga verksamhet. Redaktörerna utser och leder Lundagårds redaktion och ska tillse att varje redaktionsmedlem är väl insatt i studentlivet vid Lunds universitet. Dessa sköter även kontakten med annonsbyrån, tryckeriet och distributörerna. Webbredaktören ansvarar särskilt för webbupplagan.

Valbereds av Lundagårds styrgrupp exklusive redaktörerna.
Posten är heltidsarvoderad.

Mandatperiod: 2 år, tillträder 1 juli. Väljs på udda år.
E-post: rep-webbredaktor@lus.lu.se

Lundagårds webbredaktör ansvarar tillsammans med de två andra redaktörerna för Lundagårds redaktionella samt dagliga verksamhet. Redaktörerna utser och leder Lundagårds redaktion och ska tillse att varje redaktionsmedlem är väl insatt i studentlivet vid Lunds universitet. Dessa sköter även kontakten med annonsbyrån, tryckeriet och distributörerna. Webbredaktören ansvarar särskilt för webbupplagan.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Kunskaper att uttrycka sig i skrift.
 • Erfarenhet av studentjournalistik.
 • Förståelse för den journalistiska processen.
 • Förmåga att vara självgående och hålla deadlines.
 • Stresstålighet.
 • Förmåga att arbetsleda och samarbeta.
 • Erfarenhet att teckna och hantera avtal.
 • Kunskaper i Indesign och Adobe photoshop.
 • Kunskaper inom fotografering.
 • Kunskap om hantering av servrar och CMS.
 • Förmåga att jobba med snabb nyhetsrapportering.
 • Kännedom om kommunikation via sociala medier.

Tidsåtgång och Återrapportering
Posten är heltidsarvoderad.

Lundagårds styrgrupp - Ledamot (6+0)

Tidningen Lundagårds styrgrupp ansvarar för frågor som rör tidningens ekonomi, tryck och distribution samt att förhandla fram avtal med externa parter som rör dessa frågor. Budgetarbetet är av särskild vikt i styrgruppen. Styrgruppen bereder rekryteringen av redaktörerna på tidningen vartannat år. Styrgruppen arbetar med redaktörernas arbetsmiljö och är ansvarig för ideella medarbetare på Lundagård. Styrgruppen arbetar inte med det redaktionella arbetet.

Tidningen Lundagårds redaktion har exklusiv nomineringsrätt till två av posterna.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-lundagardstyr@lus.lu.se

Tidningen Lundagårds styrgrupp ansvarar för frågor som rör tidningens ekonomi, tryck och distribution samt att förhandla fram avtal med externa parter som rör dessa frågor. Budgetarbetet är av särskild vikt i styrgruppen. Styrgruppen bereder rekryteringen av redaktörerna på tidningen vartannat år. Styrgruppen arbetar med redaktörernas arbetsmiljö och är ansvarig för ideella medarbetare på Lundagård. Styrgruppen arbetar inte med det redaktionella arbetet.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Kunskaper om tidnings- eller annonsbranschen, juridik, avtalsskrivning eller arbetsmiljöarbete.
 • Kännedom om Tidningen Lundagård.
 • God förankring i någon av medlemskårerna i LUS eller andra relevanta delar av studentlivet.

Tidsåtgång och Återrapportering
Styrgruppsarbetet innebär möten med styrgruppen ungefär en gång per månad. Styrgruppsledamöterna förväntas hålla sig uppdaterade om situationen på Lundagård gällande bland annat ekonomi och arbetsmiljö. Du rapporterar till ordförande för Lundsgårds styrgrupp.

Lundagårds styrgrupp - Ordförande (1+0)

Styrgruppsordföranden leder arbetet i styrgruppen. Ordföranden ansvarar för kallelser och framtagande av handlingar till styrelsens möten, den ekonomiska rapporteringen inför LUS samt framtagande av tidningens budget i samråd med redaktörer, och ska informera tinget om dessa när så krävs. Ordföranden har även som uppgift att löpande se över tidningens avtal, se till redaktörernas arbetsmiljö och ansvara för den långsiktiga utvecklingen av tidningens ekonomi.
Tidningen Lundagårds styrgrupp ansvarar för frågor som rör tidningens ekonomi, tryck och distribution samt att förhandla fram avtal med externa parter som rör dessa frågor. Budgetarbetet är av särskild vikt i styrgruppen. Styrgruppen bereder rekryteringen av redaktörerna på tidningen vartannat år. Styrgruppen arbetar med redaktörernas arbetsmiljö och är ansvarig för de ideella medarbetarna på Lundagård. Styrgruppen arbetar inte med det redaktionella arbetet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: ordforande@lundagard.se

Styrgruppsordföranden leder arbetet i styrgruppen. Ordföranden ansvarar för kallelser och framtagande av handlingar till styrelsens möten, den ekonomiska rapporteringen inför LUS samt framtagande av tidningens budget i samråd med redaktörer, och ska informera tinget om dessa när så krävs. Ordföranden har även som uppgift att löpande se över tidningens avtal, se till redaktörernas arbetsmiljö och ansvara för den långsiktiga utvecklingen av tidningens ekonomi.
Tidningen Lundagårds styrgrupp ansvarar för frågor som rör tidningens ekonomi, tryck och distribution samt att förhandla fram avtal med externa parter som rör dessa frågor. Budgetarbetet är av särskild vikt i styrgruppen. Styrgruppen bereder rekryteringen av redaktörerna på tidningen vartannat år. Styrgruppen arbetar med redaktörernas arbetsmiljö och är ansvarig för de ideella medarbetarna på Lundagård. Styrgruppen arbetar inte med det redaktionella arbetet.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet av att leda och administrera möten.
 • Erfarenhet av ekonomiskt arbete.
 • Vara strategiskt lagd och möjlighet att leda det organisatoriska arbetet bakom tidningsutgivning.
 • Kunskaper om tidnings- eller annonsbranschen, juridik, avtalsskrivning eller arbetsmiljöarbete.
 • Kännedom om och intresse för Tidningen Lundagård.

Tidsåtgång och Återrapportering
Styrgruppsarbetet innebär möten minst en gång i månaden, ibland oftare. Som ordförande förväntas du arbeta löpande med förberedelser inför dessa möten. Ordförande förväntas ha löpande god kunskap om situationen på Lundagård gällande bland annat ekonomi och arbetsmiljö. Du rapporterar löpande till LUS presidium, samt till LUS styrelse vid minst två tillfällen under året, eller då de så begär.

LUS Presidium - Ordförande* (1+0)

LUS ordförande och vice ordförande leder LUS verksamhet och företräder studenterna gentemot ledningen för Lunds universitet. Presidiet sammankallar till tings-, styrelse- och ordförandekollegiemöten. Åliggandena innefattar även ansvar över LUS löpande ekonomihantering, representation i Lundagårds styrgrupp samt att inom sig utse ett överhuvudskyddsstuderandeombud. Presidiet sköter den dagliga arbetsledningen av LUS kansli samt sköter LUS kontakt med Akademiska Föreningen, Kuratorskollegiet och Studentlund. Posterna innefattar deltagande som representanter för studenterna vid ceremoniella evenemang vid universitetet och företräder även Lunds universitets studenter i regionala, nationella och internationella sammanhang. Presidiet har stor frihet i att själva välja fördelning av arbetsuppgifter mellan sig. Uppdraget är heltidsarvoderat.

Följande poster är i sin helhet delegerade till presidiet:
Ledningsgruppen för LU (2+0)
Rektors Ledningsråd (2+0)
Rektorssammanträdet (2+0)
Utbildningsnämndens presidium (1+0)
Nämnden för oredlighet i forskning (1+0)
Ledamot i BoPoolens styrgrupp (2+0)
Lärosäten Syd (2+0)
Centrala skyddskommittén (1+0)
Regionala studentrådet (1+0)
Kommunala studentrådet (1+0)
Kommunala studentrådets presidium, vice ordförande (1+0)
Kommunala student- och universitetssamordnares arbetsgivargrupp (1+0)
Lokala brottsförebygganderådet (BRÅ) (1+0)
Universitas 21 Student Leaders Network Annual General Meeting (1+0)
Centrala krisgrupper som uppstår vid behov

Följande poster är enligt LUS stadga delegerade till ordförande:
Karnevalsorganets ordförande
Adjungerad ledamot i universitetsstyrelsen
Följande poster är enligt stiftelsestadgarna delegerade till ordförande:
Vice ordförande i stiftelsen Lillsjödal

LUS presidium väljs först i par, och sedan utses ordförande och vice ordförande inom dessa.
Posterna är heltidsarvoderade.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: ordf@lus.lu.se

LUS ordförande och vice ordförande leder LUS verksamhet och företräder studenterna gentemot ledningen för Lunds universitet. Presidiet sammankallar till tings-, styrelse- och ordförandekollegiemöten. Åliggandena innefattar även ansvar över LUS löpande ekonomihantering, representation i Lundagårds styrgrupp samt att inom sig utse ett överhuvudskyddsstuderandeombud. Presidiet sköter den dagliga arbetsledningen av LUS kansli samt sköter LUS kontakt med Akademiska Föreningen, Kuratorskollegiet och Studentlund. Posterna innefattar deltagande som representanter för studenterna vid ceremoniella evenemang vid universitetet och företräder även Lunds universitets studenter i regionala, nationella och internationella sammanhang. Presidiet har stor frihet i att själva välja fördelning av arbetsuppgifter mellan sig. Uppdraget är heltidsarvoderat.

Följande poster är i sin helhet delegerade till presidiet:


 • Ledningsgruppen för LU (2+0)
 • Rektors Ledningsråd (2+0)
 • Rektorssammanträdet (2+0)
 • Utbildningsnämndens presidium (1+0)
 • Nämnden för oredlighet i forskning (1+0)
 • Ledamot i BoPoolens styrgrupp (2+0)
 • Lärosäten Syd (2+0)
 • Centrala skyddskommittén (1+0)
 • Regionala studentrådet (1+0)
 • Kommunala studentrådet (1+0)
 • Kommunala studentrådets presidium, vice ordförande (1+0)
 • Kommunala student- och universitetssamordnares arbetsgivargrupp (1+0)
 • Lokala brottsförebygganderådet (BRÅ) (1+0)
 • Universitas 21 Student Leaders Network Annual General Meeting (1+0)


Följande poster är enligt LUS stadga delegerade till ordförande:

 • Karnevalsorganets ordförande
 • Adjungerad ledamot i universitetsstyrelsen

Följande poster är enligt stiftelsestadgarna delegerade till ordförande:

 • Vice ordförande i stiftelsen Lillsjödal

Följande poster är enligt stiftelsestadgarna delegerade till vice ordförande:

 • Kassör i stiftelsen Lillsjödal

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet av och kunskap om utbildningsfrågor och/eller övriga universitetspolitiska frågor.
 • Erfarenhet av och kunskap om studentpolitiska frågor utanför universitetet.
 • Din retoriska förmåga.
 • Erfarenhet av ledarskap och din ledarskapsförmåga.
 • Erfarenhet av media- och presshantering.
 • Erfarenhet av styrelsearbete.
 • Erfarenhet att arbeta med strategiska frågor över längre tidsperioder.
 • Erfarenhet av att organisatorisk leda en bred organisation sett till ekonomi, kansliet och dylikt.
 • Tidigare heltidsarbete med utbildningsfrågor och/eller övriga universitetspolitiska frågor.
 • Lång tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag som studentrepresentant.
 • Att effektivt och inkluderande kunna leda möten.
 • Kännedom om LUS organisation och dess styrdokument.
 • Kännedom om LUS medlemsorganisationer.

Tidsåtgång och Återrapportering
Uppdraget är på heltid och omfattar ofta även kvällar och helger för representation eller verksamhet förlagd utanför dagtid. LUS presidium rapporterar till medlemsparterna (kårerna) genom tinget. LUS presidium arbetar därtill nära den interna styrelsen och den externa styrelsen, Ordförandekollegiet, varigenom återrapportering sker.

LUS Presidium - Vice ordförande* (1+0)

LUS ordförande och vice ordförande leder LUS verksamhet och företräder studenterna gentemot ledningen för Lunds universitet. Presidiet sammankallar till tings-, styrelse- och ordförandekollegiemöten. Åliggandena innefattar även ansvar över LUS löpande ekonomihantering, representation i Lundagårds styrgrupp samt att inom sig utse ett överhuvudskyddsstuderandeombud. Presidiet sköter den dagliga arbetsledningen av LUS kansli samt sköter LUS kontakt med Akademiska Föreningen, Kuratorskollegiet och Studentlund. Posterna innefattar deltagande som representanter för studenterna vid ceremoniella evenemang vid universitetet och företräder även Lunds universitets studenter i regionala, nationella och internationella sammanhang. Presidiet har stor frihet i att själva välja fördelning av arbetsuppgifter mellan sig. Uppdraget är heltidsarvoderat.

Följande poster är i sin helhet delegerade till presidiet:
Ledningsgruppen för LU (2+0)
Rektors Ledningsråd (2+0)
Rektorssammanträdet (2+0)
Utbildningsnämndens presidium (1+0)
Nämnden för oredlighet i forskning (1+0)
Ledamot i BoPoolens styrgrupp (2+0)
Lärosäten Syd (2+0)
Centrala skyddskommittén (1+0)
Regionala studentrådet (1+0)
Kommunala studentrådet (1+0)
Kommunala studentrådets presidium, vice ordförande (1+0)
Kommunala student- och universitetssamordnares arbetsgivargrupp (1+0)
Lokala brottsförebygganderådet (BRÅ) (1+0)
Universitas 21 Student Leaders Network Annual General Meeting (1+0)
Centrala krisgrupper som uppstår vid behov

Följande poster är enligt stiftelsestadgarna delegerade till vice ordförande:
Kassör i stiftelsen Lillsjödal


LUS presidium väljs först i par, och sedan utses ordförande och vice ordförande inom dessa.
Posterna är heltidsarvoderade.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: v.ordf@lus.lu.se

LUS ordförande och vice ordförande leder LUS verksamhet och företräder studenterna gentemot ledningen för Lunds universitet. Presidiet sammankallar till tings-, styrelse- och ordförandekollegiemöten. Åliggandena innefattar även ansvar över LUS löpande ekonomihantering, representation i Lundagårds styrgrupp samt att inom sig utse ett överhuvudskyddsstuderandeombud. Presidiet sköter den dagliga arbetsledningen av LUS kansli samt sköter LUS kontakt med Akademiska Föreningen, Kuratorskollegiet och Studentlund. Posterna innefattar deltagande som representanter för studenterna vid ceremoniella evenemang vid universitetet och företräder även Lunds universitets studenter i regionala, nationella och internationella sammanhang. Presidiet har stor frihet i att själva välja fördelning av arbetsuppgifter mellan sig. Uppdraget är heltidsarvoderat.

Följande poster är i sin helhet delegerade till presidiet:


 • Ledningsgruppen för LU (2+0)
 • Rektors Ledningsråd (2+0)
 • Rektorssammanträdet (2+0)
 • Utbildningsnämndens presidium (1+0)
 • Nämnden för oredlighet i forskning (1+0)
 • Ledamot i BoPoolens styrgrupp (2+0)
 • Studentkårer Syd (1+0)
 • Lärosäten Sydmöten (2+0)
 • Centrala skyddskommittén (1+0)
 • Regionala studentrådet (1+0)
 • Kommunala studentrådet (1+0)
 • Kommunala studentrådets presidium, vice ordförande (1+0)
 • Kommunala student- och universitetssamordnares arbetsgivargrupp (1+0)
 • Lokala brottsförebygganderådet (BRÅ) (1+0)
 • Universitas 21 Student Leaders Network Annual General Meeting (1+0)


Följande poster är enligt LUS stadga delegerade till ordförande:

 • Karnevalsorganets ordförande
 • Adjungerad ledamot i universitetsstyrelsen

Följande poster är enligt stiftelsestadgarna delegerade till ordförande:

 • Vice ordförande i stiftelsen Lillsjödal

Följande poster är enligt stiftelsestadgarna delegerade till vice ordförande:

 • Kassör i stiftelsen Lillsjödal

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet av och kunskap om utbildningsfrågor och/eller övriga universitetspolitiska frågor.
 • Erfarenhet av och kunskap om studentpolitiska frågor utanför universitetet.
 • Din retoriska förmåga.
 • Erfarenhet av ledarskap och din ledarskapsförmåga.
 • Erfarenhet av media- och presshantering.
 • Erfarenhet av styrelsearbete.
 • Erfarenhet att arbeta med strategiska frågor över längre tidsperioder.
 • Erfarenhet av att organisatorisk leda en bred organisation sett till ekonomi, kansliet och dylikt.
 • Tidigare heltidsarbete med utbildningsfrågor och/eller övriga universitetspolitiska frågor.
 • Lång tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag som studentrepresentant.
 • Att effektivt och inkluderande kunna leda möten.
 • Kännedom om LUS organisation och dess styrdokument.
 • Kännedom om LUS medlemsorganisationer.

Tidsåtgång och Återrapportering
Uppdraget är på heltid och omfattar ofta även kvällar och helger för representation eller verksamhet förlagd utanför dagtid. LUS presidium rapporterar till medlemsparterna (kårerna) genom tinget. LUS presidium arbetar därtill nära den interna styrelsen och den externa styrelsen, Ordförandekollegiet, varigenom återrapportering sker.

LUS Styrelse - Ledamot (5+0)

LUS Styrelse har det yttersta verkställande ansvaret för den organisatoriska delen av verksamheten och svarar inför Tinget. Detta inkluderar ansvar för kontakt med de stiftelser som LUS är stiftare för, arbetsgivaransvar för LUS anställda, arbetsmiljöansvar för LUS heltidsarvoderade (inkl Lundagårdsredaktörerna), samt ansvarar för övriga LUS-funktionärer. Styrelsen ansvarar för LUS löpande ekonomi, att föreslå budget för LUS kansli, samt att föreslå budgetar för LUS övriga verksamheter till LUS Ting. I de fall det inte är tydligt huruvida en fråga eller ett ansvar är organisatoriskt eller inte, avgörs denna i första hand i diskussion mellan styrelsen och OK, och i andra hand av Tinget.
Vid oenighet inom presidiet rörande organisatoriska frågor lyfts dessa till styrelsen. Styrelsen ansvarar också för att löpande stötta och hjälpa LUS presidium i stort och smått under verksamhetsåret.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: styrelsen@lus.lu.se

LUS Styrelse har det yttersta verkställande ansvaret för den organisatoriska delen av verksamheten och svarar inför Tinget. Detta inkluderar ansvar för kontakt med de stiftelser som LUS är stiftare för, arbetsgivaransvar för LUS anställda, arbetsmiljöansvar för LUS heltidsarvoderade (inkl Lundagårdsredaktörerna), samt ansvarar för övriga LUS-funktionärer. Styrelsen ansvarar för LUS löpande ekonomi, att föreslå budget för LUS kansli, samt att föreslå budgetar för LUS övriga verksamheter till LUS Ting. I de fall det inte är tydligt huruvida en fråga eller ett ansvar är organisatoriskt eller inte, avgörs denna i första hand i diskussion mellan styrelsen och OK, och i andra hand av Tinget.
Vid oenighet inom presidiet rörande organisatoriska frågor lyfts dessa till styrelsen. Styrelsen ansvarar också för att löpande stötta och hjälpa LUS presidium i stort och smått under verksamhetsåret.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet av styrelsearbete.
 • Erfarenhet av ekonomiskt arbete.
 • Erfarenhet av arbetsgivaransvar och arbetsmiljörelaterat arbete.
 • Kännedom om LUS organisation och dess styrdokument.
 • Kännedom om LUS medlemsorganisationer.

Tidsåtgång och Återrapportering
LUS styrelse har normalt cirka tio formella möten per år, till detta tillkommer ett större uppstarts- och planeringsmöte och ett antal informella möten. Styrelseledamöterna förväntas närvara på ett flertal av Tingen, eller då Tinget så begär. Styrelseledamöterna förväntas lägga 1-5 timmar per vecka på löpande arbete med verksamhetsutveckling mellan styrelsemötena. Styrelseledamöterna förväntas hjälpa presidiet vid LUS sociala aktiviteter. Styrelsen rapporterar på varje Ting.

LUS Ting - Mötesordförande (1+1)

Tinget är LUS högsta beslutande organ och dess förhandlingar leds av en mötesordförande. Författande av kallelser, handlingar osv ingår inte i uppdraget. Det åligger mötespresidiet för LUS Ting att rapportera in studentrepresentanter efter genomfört val.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: ting.ledning@lus.lu.se

Tinget är LUS högsta beslutande organ och dess förhandlingar leds av en mötesordförande. Författande av kallelser, handlingar osv ingår inte i uppdraget. Det åligger mötespresidiet för LUS Ting att rapportera in studentrepresentanter efter genomfört val.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet av mötesformalia och förhandlingsordning.
 • Att effektivt och inkluderande kunna leda möten utan att själv framföra sina synpunkter.
 • Kännedom om LUS organisation och dess styrdokument.
 • Kännedom om LUS medlemsorganisationer.

Tidsåtgång och Återrapportering
Under året hålls vanligtvis sju ordinarie ting samt fyra valting. Dessa är normalt från 17:00 på vardagskvällar.

LUS Ting - Sekreterare (1+1)

Tinget är LUS högsta beslutande organ. Mötesprotokollet förs av en sekreterare. Du är ansvarig för att protokollet justeras, signeras och offentliggörs utan dröjsmål. Vid behov stödjer du mötesordförande i dess arbete. Författande av kallelser, handlingar osv ingår inte i uppdraget. Det åligger mötespresidiet för LUS Ting att rapportera in studentrepresentanter efter genomfört val.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: ting.ledning@lus.lu.se

Tinget är LUS högsta beslutande organ. Mötesprotokollet förs av en sekreterare. Du är ansvarig för att protokollet justeras, signeras och offentliggörs utan dröjsmål. Vid behov stödjer du mötesordförande i dess arbete. Författande av kallelser, handlingar osv ingår inte i uppdraget. Det åligger mötespresidiet för LUS Ting att rapportera in studentrepresentanter efter genomfört val.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet av mötesformalia och förhandlingsordning.
 • Erfarenhet av att skriva protokoll.
 • Kännedom om LUS organisation och dess styrdokument.
 • Kännedom om LUS medlemsorganisationer.

Tidsåtgång och Återrapportering
Under året hålls vanligtvis sju ordinarie ting samt fyra valting. Dessa är normalt från 17:00 på vardagskvällar. Därutöver förväntas du lägga 1-2 timmar per möte för att färdigställa och offentliggöra protokoll.

LUS Valberedning - Ordförande* (1+0)

Ordförande är sammankallande för och leder LUS valberedning. Som valberedningsordförande ansvarar du för att planera och leda valberedningens arbete. Detta innebär bland annat att sända ut anmodan för att nominera inför valting senast tio veckor innan valting, se till att valberedningen har tillräcklig förståelse så att de kan fatta informerade beslut, att schemalägga och hålla i de intervjuer som sker i samband med valberedningsarbetet, samt lämna nomineringar till Tinget. Du är ansvarig för att gällande styrdokument om val, utlysningar och valberedning efterföljs, samt LUS jämställdhetsarbete vid rekrytering. Ledamöter i valberedningen får inte kandidera till LUS presidium eller styrelse.

Detta uppdrag valbereds inte och kandidaturer går direkt till Ting.
Posten är heltidsarvoderad under en månad.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: ordf.valberedning@lus.lu.se

Ordförande är sammankallande för och leder LUS valberedning. Som valberedningsordförande ansvarar du för att planera och leda valberedningens arbete. Detta innebär bland annat att sända ut anmodan för att nominera inför valting senast tio veckor innan valting, se till att valberedningen har tillräcklig förståelse så att de kan fatta informerade beslut, att schemalägga och hålla i de intervjuer som sker i samband med valberedningsarbetet, samt lämna nomineringar till Tinget. Du är ansvarig för att gällande styrdokument om val, utlysningar och valberedning efterföljs, samt LUS jämställdhetsarbete vid rekrytering. Ledamöter i valberedningen får inte kandidera till LUS presidium eller styrelse.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Kännedom om LUS organisation och dess styrdokument.
 • Kännedom om och stort förtroende hos LUS medlemsorganisationer.
 • Kunskap om de poster som ska tillsättas.
 • Tidigare erfarenhet av valberedningsarbete.
 • Ödmjukhet inför uppgiften att leda LUS valberedning och ta beslut i personfrågor som är avgörande för organisationens framtid och väl.
 • Förmåga och tidigare erfarenhet av att kunna leda möten på ett inkluderande och lyhört sätt.
 • Erfarenhet av mångfalds- och jämställdhetsarbete.

Tidsåtgång och Återrapportering
Arbetet är förlagt till en kortare period under hösten men främst till våren (jan-maj) med särskilt fokus på intervjuperioderna som brukar infalla runt början av mars för presidiet och april för resterande poster. Vid fyllnadsval kan arbete förekomma utanför dessa tider. Utöver det administrativa arbetet tillkommer ett antal kvällar och helger för att hålla i intervjuer med de sökande till det 70-tal unika poster som LUS ting tillsätter. Du förväntas närvara vid samtliga valting, samt eventuella andra ting om Tinget så kräver. Kontinuerlig kontakt med LUS presidium förväntas.

Revisor - Ekonomisk revisor (1+1)

Den ekonomiska revisorn ska granska den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret. LUS anlitar en revisionsbyrå, och brukar välja en av deras revisorer som ekonomisk revisor. I denna förtroendepost ingår hela LUS organisation, inklusive tidningen Lundagård.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: ekonomiskrevisor@lus.lu.se

Den ekonomiska revisorn ska granska den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret. LUS anlitar en revisionsbyrå, och brukar välja en av deras revisorer som ekonomisk revisor. I denna förtroendepost ingår hela LUS organisation, inklusive tidningen Lundagård.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Utbildad och praktiserande auktoriserad revisor.
 • Intresse för studentorganisationer.

Revisor - Verksamhetsrevisor (2+2)

Verksamhetsrevisorn ska för Tingets räkning granska LUS verksamhet så att den överensstämmer med stadga, reglemente, verksamhetsplan och övriga av Tinget fattade beslut. Du är styrelsen behjälplig och ger råd vid frågor om styrdokument och formalia. Verksamhetsrevisorn ska skriva en revisionsberättelse på det gångna årets verksamhet och föreslår om tinget ska bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen eller inte.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: verksamhetsrevisor@lus.lu.se

Verksamhetsrevisorn ska för Tingets räkning granska LUS verksamhet så att den överensstämmer med stadga, reglemente, verksamhetsplan och övriga av Tinget fattade beslut. Du är styrelsen behjälplig och ger råd vid frågor om styrdokument och formalia. Verksamhetsrevisorn ska skriva en revisionsberättelse på det gångna årets verksamhet och föreslår om tinget ska bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen eller inte.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Kunskap om LUS organisation och styrdokument.
 • Förmåga att orädd kunna framföra obekväma åsikter och att kunna ge konstruktiv kritik.

Tidsåtgång och Återrapportering
Du förväntas inte närvara vid Ting eller styrelsemöten (om inte Tinget så begär) men ska för presidiet, styrelsen och Ting vara tillgänglig under verksamhetsåret för att kunna vara rådgivande och löpande granska LUS verksamhet. Du förväntas närvara på Tinget där revisionsberättelsen ska redovisas och då beslut om ansvarsfrihet ska tas.

Webmaster - Webmaster (2+0)

Som webmaster för LUS är ditt uppdrag att underhålla och utveckla de webbplatser som drivs av LUS med undantag för BoPoolen. Du ska också vara beredd att hjälpa presidiet och styrelsen ifall tekniska problem skulle uppstå. Då det väntas ta en del tid att komma in i arbetet ser vi gärna att du som söker är beredd att engagera dig i mer än ett år. Kännedom av PHP och MySQL, eller en stark vilja att lära sig dessa webbteknologier krävs för denna post. Det är fördelaktigt ifall webmastern i viss mån behärskar svenska då hemsidorna är på svenska. Efter avslutad mandatperiod ingår en obligatorisk överlämning till efterträdaren

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: webmaster@lus.lu.se

Som webmaster för LUS är ditt uppdrag att underhålla och utveckla de webbplatser som drivs av LUS med undantag för BoPoolen. Du ska också vara beredd att hjälpa presidiet och styrelsen ifall tekniska problem skulle uppstå. Då det väntas ta en del tid att komma in i arbetet ser vi gärna att du som söker är beredd att engagera dig i mer än ett år. Kännedom av PHP och MySQL, eller en stark vilja att lära sig dessa webbteknologier krävs för denna post. Det är fördelaktigt ifall webmastern i viss mån behärskar svenska då hemsidorna är på svenska. Efter avslutad mandatperiod ingår en obligatorisk överlämning till efterträdaren.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse av IT-relaterade frågor.
 • Kommunikationsförmåga.
 • Kännedom om PHP och MySQL, eller en stark vilja att lära sig dessa webbteknologier.

Tidsåtgång och Återrapportering
Tidsåtgången varierar en del.


Studentrepresentanter i centrala nämnder och råd

Antagningsnämnden - Ledamot* (3+3)

Antagningsnämnden hanterar ärenden som rör antagningen av enskilda studenter till universitetet. Studenter som inte har antagits till program eller kurser de har sökt kan vända sig till antagningsnämnden för att få sitt fall prövat. Nämnden handlägger även ärenden rörande generella dispenser, överklaganden från enskilda studenter, samt ärenden rörande avgiftsskyldiga studenters rätt att studera vid Lunds universitet vid utebliven betalning, uppskov av betalning eller återbetalning.

Studentrepresentanter i antagningsnämnden är LUS och medlemskårernas företrädare i antagningsfrågor i nämnden. Studentrepresentanter i nämnden för LUS talan och ska vara väl förankrade i LUS medlemskårer och LUS ting.

En av de tre ledamöterna ska även utses till vice ordförande, se nedan.
Uppdraget är arvoderat med 7 000 kr per år samt 1 100 kr per sammanträdesdag.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 oktober.
E-post: rep-antnam@lus.lu.se

Antagningsnämnden hanterar ärenden som rör antagningen av enskilda studenter till universitetet. Studenter som inte har antagits till program eller kurser de har sökt kan vända sig till antagningsnämnden för att få sitt fall prövat. Nämnden handlägger även ärenden rörande generella dispenser, överklaganden från enskilda studenter, samt ärenden rörande avgiftsskyldiga studenters rätt att studera vid Lunds universitet vid utebliven betalning, uppskov av betalning eller återbetalning.

Studentrepresentanter i antagningsnämnden är LUS och medlemskårernas företrädare i antagningsfrågor i nämnden. Studentrepresentanter i nämnden för LUS talan och ska vara väl förankrade i LUS medlemskårer och LUS ting. Det är av vikt att studentrepresentationen representerar hela bredden av Lunds studenter och doktorander.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Stark integritetskänsla.
 • Kunskap om antagningsregler och avgiftsskyldiga studenters förutsättningar.
 • Erfarenhet av att hantera personärenden och studiesociala frågor.
 • Erfarenhet av tidigare förtroendeuppdrag som studentrepresentant.
 • Förståelse för hur funktionsnedsättningar kan påverka möjligheten att studera vid vissa utbildningar vid Lunds universitet.

Tidsåtgång och Återrapportering
Antagningsnämnden sammanträder ungefär sex gånger per år. Utöver detta ska studentrepresentanterna rapportera regelbundet om övergripande trender, nya problemställningar och anomalier i antagningssystemet till LUS presidium. God kontakt med studentombudet och doktorandombudet är en vital del av uppdraget. Studentrepresentanterna ska kunna stötta LUS presidium och medlemskårerna i frågor rörande antagning.

Biblioteksstyrelsen - Ledamot* (2+0)

Lunds universitets biblioteksstyrelse leder Universitetsbiblioteket samt har ett övergripande ansvar för den samlade biblioteksverksamheten vid Lunds Universitet. Styrelsen består av en ordförande, Överbibliotekarie, två externa ledamöter, fyra representanter från fakulteterna samt två studentrepresentanter. Styrelsen ansvarar för strategiska frågor som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte ska beslutas på fakultetsnivå eller på biblioteksnivå. Styrelsen ska samverka med fakulteterna, universitetets särskilda verksamheter, kultur- och museiverksamheten, utbildningsnämnden och forskningsnämnden samt andra universitetsgemensamma organ. Styrelsen ansvarar även för det strategiska arbetet som rör Universitetsbiblioteket samt fastställer handlingsplaner, budget och årsberättelser. Styrelsen ska även besluta om övergripande regler som syftar till att ge anställda och studenter likvärdiga och goda förutsättningar vid Universitetsbiblioteket, fakultetsbiblioteken och de bibliotek som inte tillhör någon fakultet. Studentrepresentanter i biblioteksstyrelsen är LUS och medlemskårernas företrädare i frågor rörande biblioteksservice och informationsinfrastruktur i styrelsen.

Uppdraget är arvoderat med 7 000 kr per år samt 1 100 kr per sammanträdesdag.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-lubstyr@lus.lu.se

Lunds universitets biblioteksstyrelse leder Universitetsbiblioteket samt har ett övergripande ansvar för den samlade biblioteksverksamheten vid Lunds Universitet. Styrelsen består av en ordförande, Överbibliotekarie, två externa ledamöter, fyra representanter från fakulteterna samt två studentrepresentanter. Styrelsen ansvarar för strategiska frågor som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte ska beslutas på fakultetsnivå eller på biblioteksnivå. Styrelsen ska samverka med fakulteterna, universitetets särskilda verksamheter, kultur- och museiverksamheten, utbildningsnämnden och forskningsnämnden samt andra universitetsgemensamma organ. Styrelsen ansvarar även för det strategiska arbetet som rör Universitetsbiblioteket samt fastställer handlingsplaner, budget och årsberättelser. Styrelsen ska även besluta om övergripande regler som syftar till att ge anställda och studenter likvärdiga och goda förutsättningar vid Universitetsbiblioteket, fakultetsbiblioteken och de bibliotek som inte tillhör någon fakultet.Studentrepresentanter i biblioteksstyrelsen är LUS och medlemskårernas företrädare i frågor rörande biblioteksservice och informationsinfrastruktur i styrelsen.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Kännedom om biblioteksväsendet vid Lunds universitet.
 • Intresse för e-lärandefrågor.
 • Intresse för open access-frågor.
 • Intresse för studentservice och den fysiska och studiesociala lärandemiljön på Universitetsbiblioteket.
 • Erfarenhet av påverkansfrågor, gärna från ett fakultetsbibliotek.
 • Erfarenhet av tidigare förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Tidsåtgång och Återrapportering
Biblioteksstyrelsen sammanträder fyra gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i tre timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Vid större frågor, frågor som är relevanta för en särskild kår eller frågor som är av principiell vikt krävs återrapportering till LUS presidium.

Disciplinnämnden - Ledamot* (2+2)

Disciplinnämnden handlägger åtgärder mot studenter som brutit mot reglerna för universitetets verksamhet, exempelvis fusk, störande verksamhet och sexuella trakasserier. Nämndens sammanträde är oftast det sista ledet i utredningen av ett disciplinärende och där diskuteras huruvida studenter ska frias eller fällas. Studentrepresentanterna ska tillföra ett studentperspektiv i diskussionerna och deltar i besluten om påföljder.

Uppdraget är arvoderat med 7 000 kr per år samt 1 100 kr per sammanträdesdag.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-dplnam@lus.lu.se

Disciplinnämnden handlägger åtgärder mot studenter som brutit mot reglerna för universitetets verksamhet, exempelvis fusk, störande verksamhet och sexuella trakasserier. Nämndens sammanträde är oftast det sista ledet i utredningen av ett disciplinärende och där diskuteras huruvida studenter ska frias eller fällas. Studentrepresentanterna ska tillföra ett studentperspektiv i diskussionerna och deltar i besluten om påföljder.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Kunskap om hur Lunds universitetet fungerar och är införstådd i olika examinationsformer.
 • Kunskap om regler och lagar angående examination och disciplinärenden.
 • Att var empatisk samt känna ansvar för att representera och företräda studentens perspektiv.
 • Förmåga att fatta svåra beslut och vana att delta i möte med förhöjd emotionell nivå
 • Kunna tillgodogöra sig komplicerad text.

Tidsåtgång och Återrapportering
Disciplinnämnden sammanträder åtta gånger per termin och sammanträdena varar vanligtvis i tre timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Ingen återrapportering krävs.

Forskarutbildningsnämnden - Representant* (3+0)

Forskarutbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på forskarnivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Forskarutbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor.

Uppdraget är arvoderat med 7 000 kr per år samt 1 100 kr per sammanträdesdag.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-fun@lus.lu.se

Forskarutbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på forskarnivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Forskarutbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Om du har påbörjat forskarutbildning.
 • Erfarenhet av och kunskap om forskarutbildningsfrågor.
 • Erfarenhet av tidigare förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Tidsåtgång och Återrapportering
Forskarutbildningsnämnden sammanträder åtta gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i tre timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Förankring och återrapportering med ordförandekollegiet ska anordnas inför respektive efter varje sammanträde. Visst deltagande i arbetsgrupper under nämnden förekommer också.

Forskningsnämnden - Representant* (3+0)

Forskningsnämnden ska behandla strategiska forskningsfrågor av universitetsövergripande karaktär som inte bör beslutas på fakultetsnivå. Nämnden har ett särskilt ansvar för att underlätta och stödja universitetets gränsöverskridande forskning. Nämnden bereder forskningsstrategiska frågor som universitetsstyrelsen eller rektor har att fatta beslut om. Forskningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor.

Uppdraget är arvoderat med 7 000 kr per år samt 1 100 kr per sammanträdesdag.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-ufn@lus.lu.se

Forskningsnämnden ska behandla strategiska forskningsfrågor av universitetsövergripande karaktär som inte bör beslutas på fakultetsnivå. Nämnden har ett särskilt ansvar för att underlätta och stödja universitetets gränsöverskridande forskning. Nämnden bereder forskningsstrategiska frågor som universitetsstyrelsen eller rektor har att fatta beslut om. Forskningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Om du är forskarstuderande.
 • Erfarenhet av och kunskap om forskningspolitiska frågor.
 • Erfarenhet av tidigare förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Tidsåtgång och Återrapportering
Forskningsnämnden sammanträder åtta gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i tre timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Förankring och återrapportering med ordförandekollegiet ska anordnas inför respektive efter varje sammanträde. Visst deltagande i arbetsgrupper under nämnden förekommer också.

Internationella rådet - Studentrepresentant (2+0)

Internationella rådet identifierar möjligheter till samverkan inom internationaliseringsområdet och är drivande i frågor som rör universitetets övergripande internationella arbete. Rådet bereder också förslag till beslut inom området och är rådgivande till rektor. Som studentrepresentant driver du studenternas åsikter inom internationalisering, såväl universitetets del av det internationella sammanhanget som internationalisering på hemmaplan. Du har möjlighet att driva breda internationaliseringsfrågor för hela universitetet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-intrad@lus.lu.se

Internationella rådet identifierar möjligheter till samverkan inom internationaliseringsområdet och är drivande i frågor som rör universitetets övergripande internationella arbete. Rådet bereder också förslag till beslut inom området och är rådgivande till rektor. Som studentrepresentant driver du studenternas åsikter inom internationalisering, såväl universitetets del av det internationella sammanhanget som internationalisering på hemmaplan. Du har möjlighet att driva breda internationaliseringsfrågor för hela universitetet.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för frågor rörande internationalisering inom såväl forskning och utbildning som resterande verksamhet på universitetet.
 • Tidigare erfarenhet av påverkansarbete.
 • God förmåga att nätverka med andra studentrepresentanter och hålla god kontakt med kårerna och LUS.

Tidsåtgång och Återrapportering
Rådet träffas ca fyra gånger per termin. Till detta kommer inläsningstid och deltagande i underliggande arbetsgrupper. Utöver detta förväntas studentrepresentanterna i rådet ha god kontakt med studeranderepresentanter i de universitetets centrala nämnder, LUS presidium och LUS medlemskårer.

Kulturrådet - Studentrepresentant (1+0)

Kulturrådet är ett samlingsforum där man diskutera LU-relaterade kulturfrågor med olika externa parter. Du förväntas fortlöpande informera LUS presidium och ordförandekollegiet om rådets verksamhets.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-kulturradet@lus.lu.se

Kulturrådet är ett samlingsforum där man diskutera LU-relaterade kulturfrågor med olika externa parter. Du förväntas fortlöpande informera LUS presidium och ordförandekollegiet om rådets verksamhets.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för kulturfrågor.
 • Tidigare erfarenhet av LUKOM.
 • Tidigare erfarenhet av studentdriven kultur.
 • Erfarenhet av tidigare studentrepresentantsuppdrag inom kårerna.

Tidsåtgång och Återrapportering
Rådet sammanträder 1 gång per termin. Inför mötena tillkommer inläsning av handlingar samt att delta i eventuella arbetsgrupper.

Råd för universitetsgemensam högskolepedagogisk utveckling - Studentrepresentant (2+0)

Högskolepedagogisk utbildning av hög kvalitet och högskolepedagogiskt utvecklingsarbete är en grundbult för högskoleutbildning. Detta utvecklingsarbete ska bedrivas inom alla utbildningsverksamheter vid Lunds universitet. Det finns ett behov av samordning och utveckling av högskolepedagogiken på universitetsgemensam nivå för att dra nytta av den samlade kunskap som finns på olika fakulteter och i olika verksamheter. Därför har rådet för universitetsgemensam högskolepedagogisk utveckling skapats. Rådets uppgift är att i samspel med fakulteterna identifiera utvecklingsområden av universitetsgemensam karaktär samt att tillse att det högskolepedagogiska kursutbudet motsvarar fakulteternas behov.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-hprad@lus.lu.se

Högskolepedagogisk utbildning av hög kvalitet och högskolepedagogiskt utvecklingsarbete är en grundbult för högskoleutbildning. Detta utvecklingsarbete ska bedrivas inom alla utbildningsverksamheter vid Lunds universitet. Det finns ett behov av samordning och utveckling av högskolepedagogiken på universitetsgemensam nivå för att dra nytta av den samlade kunskap som finns på olika fakulteter och i olika verksamheter. Därför har rådet för universitetsgemensam högskolepedagogisk utveckling skapats. Rådets uppgift är att i samspel med fakulteterna identifiera utvecklingsområden av universitetsgemensam karaktär samt att tillse att det högskolepedagogiska kursutbudet motsvarar fakulteternas behov.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Tidigare engagemang inom forum som behandlar frågor rörande högskolepedagogik.
 • Intresse för högskolepedagogiska frågor.
 • Erfarenhet av påverkansarbete.

Tidsåtgång och Återrapportering
Rådet för universitetsgemensam högskolepedagogisk utveckling omkring sex gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i två timmar. Utöver detta tillkommer förberedelsetid samt ett förmöte mellan representanterna inför varje möte. Förankring med LUS ordförandekollegium inför mötena krävs vid större frågor, frågor som är relevanta för studenterna eller frågor som är av principiell vikt. Återrapportering sker skriftligt till ordförandekollegiet när så önskas.

Rådet för etik och akademisk frihet - Studentrepresentant (2+0)

Rådet för etik och akademisk frihet ska vara rådgivande till rektor och rektors
ledningsråd i frågor som rör etik och akademisk frihet. Rådet ska också arbeta för att
öka förståelsen för och främja kunskapsutveckling inom området etik och akademisk
frihet i universitetets olika verksamhetsområden. Rådet ska stimulera till debatt genom
att exempelvis initiera seminarier, ta fram skriftliga yttranden eller publicera nya
utgåvor i rådets skriftserie. Rådet kan också ta fram informationsmaterial eller
exempelvis besöka universitetsgemensamma nämnder eller andra delar av
universitetet.Rådet ska inte arbeta med konkreta frågor som rör avvikelser från god
forskningssed, göra etikgranskningar av enskilda projekt, eller hantera
personalärenden.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-etikradet@lus.lu.se

Rådet för etik och akademisk frihet ska vara rådgivande till rektor och rektors
ledningsråd i frågor som rör etik och akademisk frihet. Rådet ska också arbeta för att
öka förståelsen för och främja kunskapsutveckling inom området etik och akademisk
frihet i universitetets olika verksamhetsområden. Rådet ska stimulera till debatt genom
att exempelvis initiera seminarier, ta fram skriftliga yttranden eller publicera nya
utgåvor i rådets skriftserie. Rådet kan också ta fram informationsmaterial eller
exempelvis besöka universitetsgemensamma nämnder eller andra delar av
universitetet.Rådet ska inte arbeta med konkreta frågor som rör avvikelser från god
forskningssed, göra etikgranskningar av enskilda projekt, eller hantera
personalärenden.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för frågor rörande etik inom såväl forskning och utbildning som resterande verksamhet på universitetet.
 • Tidigare erfarenhet av påverkansarbete.
 • God förmåga att nätverka med andra studentrepresentanter och att hålla god kontakt med kårerna och LUS.

Tidsåtgång och Återrapportering
Rådet träffas ca fyra gånger per termin. Till detta kommer inläsningstid och deltagande i underliggande arbetsgrupper. Utöver detta förväntas studentrepresentanterna i rådet ha god kontakt med studeranderepresentanter i universitetets centrala nämnder, LUS presidium och LUS medlemskårer.

Rådet för jämställdhet och lika villkor - Ledamot (3+0)

Rådet för jämställdhet och lika villkor har från april 2021 fått ett nytt uppdrag och ett nytt namn. Rådet ska vara drivande i universitetets strategiska arbete med att motverka diskriminering och främja jämställdhet, lika villkor, lika rättigheter och möjligheter i enlighet med såväl interna regelverk som gällande lagar och förordningar, arbeta fram strategidokument och uppdaterade styrdokument inom området, ansvara för att föreslå till rektor att fördela medel samt följa upp fördelningen, årligen analysera och följa upp det universitetsgemensamma arbetet och vid behov tillsätta och ge uppdrag till arbetsgrupper med olika expertis. Som studentrepresentant i rådet företräder du studenternas åsikter och perspektiv.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-rjlv@lus.lu.se

Rådet för jämställdhet och lika villkor har från april 2021 fått ett nytt uppdrag och ett nytt namn. Rådet ska vara drivande i universitetets strategiska arbete med att motverka diskriminering och främja jämställdhet, lika villkor, lika rättigheter och möjligheter i enlighet med såväl interna regelverk som gällande lagar och förordningar, arbeta fram strategidokument och uppdaterade styrdokument inom området, ansvara för att föreslå till rektor att fördela medel samt följa upp fördelningen, årligen analysera och följa upp det universitetsgemensamma arbetet och vid behov tillsätta och ge uppdrag till arbetsgrupper med olika expertis. Som studentrepresentant i rådet företräder du studenternas åsikter och perspektiv.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Tidigare engagemang inom forum som behandlar frågor rörande jämställdhet, likabehandling och mångfald, gärna inom Lunds universitets verksamhet.
 • Intresse för frågor rörande normstrukturer och utveckling av Lunds universitet för att bli en mer attraktiv studieplats och arbetsplats.
 • Erfarenhet av påverkansarbete.
 • Intresse för värdegrundsarbetet vid Lunds universitet och i Lunds studentliv.

Tidsåtgång och Återrapportering
Rådet för jämställdhet och lika villkor sammanträder 6 gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i 2 timmar. Utöver detta tillkommer förberedelsetid samt ett förmöte mellan representanterna inför varje möte. Förankring med LUS presidium inför mötena krävs vid större frågor, frågor som är relevanta för studenterna eller frågor som är av principiell vikt. Återrapportering sker skriftligt till ordförandekollegiet efter varje sammanträde.
Vissa mindre möten med verksamheten och deltagande i arbetsgrupper förekommer också, samt ibland möjlighet att delta på konferenser både i och utanför Sverige.

Samverkansrådet - Studentrepresentant (2+0)

Samverkansuppdraget är en integrerad del i lärosätets övriga kärnuppdrag, forskning och utbildning, men för att kunna sätta särskilt fokus på detta uppdrag finns ett behov av att inrätta ett samverkansråd. Med samverkan avses här en interaktiv process som skapar ömsesidig nytta, både för lärosätet och samverkanspartners. Detta begrepp särskiljs ofta från begreppet samarbete som används för samarbeten mellan eller inom lärosäten. Samverkansrådet består av fakultetsrepresentanter, ofta dekaner eller vicedekaner, som diskuterar och analyser samverkan samt initierar projekt för att främja samverkan.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-samverkradet@lus.lu.se

Samverkansuppdraget är en integrerad del i lärosätets övriga kärnuppdrag, forskning och utbildning, men för att kunna sätta särskilt fokus på detta uppdrag finns ett behov av att inrätta ett samverkansråd. Med samverkan avses här en interaktiv process som skapar ömsesidig nytta, både för lärosätet och samverkanspartners. Detta begrepp särskiljs ofta från begreppet samarbete som används för samarbeten mellan eller inom lärosäten. Samverkansrådet består av fakultetsrepresentanter, ofta dekaner eller vicedekaner, som diskuterar och analyser samverkan samt initierar projekt för att främja samverkan.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet inom det specifika området och av tidigare förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Tidsåtgång och Återrapportering
Två sammanträden per termin, ungefär 2-3 timmar långa.

Universitetsgemensamt campusutvecklingsråd - Studentrepresentant (1+0)

Campusutvecklingsrådet ska starta upp arbetet med att slå fast riktlinjerna för campusutvecklingsplanen och delta i framtagandet av en universitetsgemensam plan på hur universitetets campus ska utvecklas under de kommande åren. Årligen ska rådet följa upp hur campusutvecklingen runt om i Lund ser ut och bistå med omvärldsbevakning av campusutveckling vid andra universitet i Sverige och internationellt, samt föra dialog med externa samarbetspartners. Rådet kommer att samarbete med campusutvecklingskontoret.
Som studentrepresentant i rådet bidrar du med ett universitetsgemensamt perspektiv på det utvecklingsarbete av campus som sker.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Campusutvecklingsrådet ska starta upp arbetet med att slå fast riktlinjerna för
campusutvecklingsplanen och delta i framtagandet av en universitetsgemensam plan
på hur universitetets campus ska utvecklas under de kommande åren. Årligen ska rådet
följa upp hur campusutvecklingen runt om i Lund ser ut och bistå med
omvärldsbevakning av campusutveckling vid andra universitet i Sverige och
internationellt, samt föra dialog med externa samarbetspartners. Rådet kommer att
samarbete med campusutvecklingskontoret.
Som studentrepresentant i rådet bidrar du med ett universitetsgemensamt perspektiv
på det utvecklingsarbete av campus som sker.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet av arbete med campusutveckling
 • Erfarenhet av samverkan med externa parter
 • Erfarenhet av påverkansarbete
 • Tidigare kårerfarenhet

Tidsåtgång och Återrapportering
Tidsåtgången beror på hur uppstarten av rådet kommer att fungera. Det måste uppdateras efter att rådet har startat upp. Som studentrepresentant i rådet förväntas du ha kontinuerlig kontakt med presidiet och utifrån det förankra med kårerna.

Universitetskollegiet - Representant (3+0)

Universitetskollegiet fullgör uppgiften enligt 2 kap. 8 § HF om universitetsstyrelsens skyldighet att höra lärare, övriga anställda och studenter i processen att utse rektor och prorektor. Universitetskollegiets representanter för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och övriga anställda utser dessutom tre lärare i universitetsstyrelsen genom val och ansvarar för eventuella fyllnadsval.
Universitetskollegiet består av totalt 48 ledamöter. 24 av dessa representerar lärarkollegiet, 12 representerar övrig personal. Studenterna är representerade av 12 ledamöter, varav nio utses av de respektive kårerna själva och tre gemensamt genom LUS.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-uk@lus.lu.se

Universitetskollegiet fullgör uppgiften enligt 2 kap. 8 § HF om universitetsstyrelsens skyldighet att höra lärare, övriga anställda och studenter i processen att utse rektor och prorektor. Universitetskollegiets representanter för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare och övriga anställda utser dessutom tre lärare i universitetsstyrelsen genom val och ansvarar för eventuella fyllnadsval.
Universitetskollegiet består av totalt 48 ledamöter. 24 av dessa representerar lärarkollegiet, 12 representerar övrig personal. Studenterna är representerade av 12 ledamöter, varav nio utses av de respektive kårerna själva och tre gemensamt genom LUS.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Din retoriska förmåga.
 • Tidigare heltidsarbete med utbildningsfrågor och/eller övriga universitetspolitiska frågor.
 • Erfarenhet av tidigare förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Tidsåtgång och Återrapportering
Universitetskollegiet sammanträder vid behov, dock sällan mer än 4 gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i 2 timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Återrapportering till LUS presidium krävs.

Universitetsstyrelsen - Ledamot* (3+0)

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande instans. Enligt 2 kap 2 § i Högskolelagen har styrelsen ”inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs”. Universitetsstyrelsen består av rektor, åtta allmänrepresentanter utsedda av regeringen, varav en är styrelseordförande, tre lärare samt tre studenter. Styrelsen beslutar om budget och intern medelstilldelning, samt viktiga principfrågor som berör hela universitetet, t.ex. kvalitetsutvecklingsprogram och den strategiska planen. Studentrepresentanter i styrelsen för LUS talan.
LUS Ordförande är adjungerad till universitetsstyrelsens sammanträden.

Uppdraget är arvoderat med 28 000 kr per år samt 2 200 kr per sammanträdesdag.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-lustyr@lus.lu.se

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande instans. Enligt 2 kap 2 § i Högskolelagen har styrelsen ”inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs”. Universitetsstyrelsen består av rektor, åtta allmänrepresentanter utsedda av regeringen, varav en är styrelseordförande, tre lärare samt tre studenter. Styrelsen beslutar om budget och intern medelstilldelning, samt viktiga principfrågor som berör hela universitetet, t.ex. kvalitetsutvecklingsprogram och den strategiska planen. Studentrepresentanter i styrelsen för LUS talan.

LUS Ordförande är adjungerad till universitetsstyrelsens sammanträden.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet av och kunskap om utbildningsfrågor och/eller övriga universitetspolitiska frågor.
 • Din retoriska förmåga.
 • Tidigare heltidsarbete med utbildningsfrågor och/eller övriga universitetspolitiska frågor.
 • Lång tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Tidsåtgång och Återrapportering
Universitetsstyrelsen sammanträder ungefär sex gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis en heldag. Ett möte per år är ett tvådagarsinternat. Utöver detta förväntas du också delta på ett flertal förmöten inför varje styrelsemöte som tillsammans omfattar ca sex timmar per styrelsemöte. Till detta kommer inläsningstid och extra uppdrag av varierande storlek.

Utbildningsnämnden - Representant* (3+0)

Utbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad nivå samt övriga utbildningsfrågor som inte är på forskarnivå, som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas om på fakultetsnivå. Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.
Utbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor. Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. I utbildningsnämnden sitter en representant i från varje fakultet och tre studeranderepresentanter. Nämnden leds av prorektor och fattar övergripande strategiska beslut.

Uppdraget är arvoderat med 7 000 kr per år samt 1 100 kr per sammanträdesdag.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-uun@lus.lu.se

Utbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad nivå samt övriga utbildningsfrågor som inte är på forskarnivå, som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas om på fakultetsnivå. Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.
Utbildningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i särskilda frågor. Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. I utbildningsnämnden sitter en representant i från varje fakultet och tre studeranderepresentanter. Nämnden leds av prorektor och fattar övergripande strategiska beslut.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet av och kunskap om utbildningsfrågor.
 • Tidigare heltidsarbete med utbildningsfrågor.
 • Lång tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Tidsåtgång och Återrapportering
Utbildningsnämnden sammanträder åtta gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i fyra timmar inklusive lunch. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Förankring med kårerna, oftast i form av ett separat förmöte, samt återrapportering till ordförandekollegiet ska anordnas inför respektive efter varje sammanträde. Utöver det har representanterna nära dialog med LUS vice ordförande inför och mellan sammanträden. Avstämning med LUS vice ordförande sker efter varje sammanträde. Visst deltagande i arbetsgrupper under nämnden förekommer också.


Studentrepresentantsposter

Botaniska trädgården - Styrelseledamot (2+0)

Styrelsen för botaniska trädgården har ett ansvar för verksamhetsplanering, tillgängliggörande av verksamheten och att ta fram budget. En kontinuerlig relevant fråga för verksamheterna är extern finansiering. Studentrepresentanter i denna styrelse är LUS företrädare i frågor rörande botaniska trädgården vid Lunds universitet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-botan@lus.lu.se

Styrelsen för botaniska trädgården har ett ansvar för verksamhetsplanering, tillgängliggörande av verksamheten och att ta fram budget. En kontinuerlig relevant fråga för verksamheterna är extern finansiering. Studentrepresentanter i denna styrelse är LUS företrädare i frågor rörande botaniska trädgården vid Lunds universitet.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för botanik och biologisk mångfald, och vilja att arbeta med dessa på ett organisatoriskt plan i styrelsen.
 • Att du ser värdet i ett brett utbud av kultur i Lund som en del av studenters bildningsprocess och en del av den sociala lärandemiljön.
 • Att du är kreativ och kan se möjligheter för interaktion mellan studentlivet, utbildning och botaniska trädgården.
 • Vilja att verka för att botaniska trädgården är en öppen och tillgänglig miljö för studenter och en naturlig plats för verksamhet inom lunds studentliv.
 • Erfarenhet av påverkansarbete och att driva en fråga i minoritet.

Tidsåtgång och Återrapportering
Botaniska trädgårdens styrelse sammanträder 4 gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i 3 timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Ingen återrapportering krävs.

Centrala skyddskommittén - Ledamot (2+2)

Centrala skyddskommittén ska verka för att alla som är verksamma inom universitetet intresserar sig för och strävar efter att skapa en god arbetsmiljö, för studenter såväl som för anställda. Kommittén deltar i den universitetsövergripande planeringen av sådana frågor som påverkar fysisk och psykisk arbetsmiljö och planerar till exempel utbildningar i arbetsmiljöfrågor. Inom kommitténs arbetsuppgifter finns även att verka för god studenthälsovård och ge förslag på vad universitetets ska koncentrera sitt arbetsmiljöarbete på.

En av posterna är delegerade till LUS presidium enligt Reglementet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-skydd@lus.lu.se

Centrala skyddskommittén ska verka för att alla som är verksamma inom universitetet intresserar sig för och strävar efter att skapa en god arbetsmiljö, för studenter såväl som för anställda. Kommittén deltar i den universitetsövergripande planeringen av sådana frågor som påverkar fysisk och psykisk arbetsmiljö och planerar till exempel utbildningar i arbetsmiljöfrågor. Inom kommitténs arbetsuppgifter finns även att verka för god studenthälsovård och ge förslag på vad universitetets ska koncentrera sitt arbetsmiljöarbete på.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för arbetsmiljöfrågor, inklusive hälsoförebyggande arbete och säkerhetsfrågor.
 • Erfarenhet av studiesociala frågor eller arbetsmiljöfrågor, t.ex. på fakultets- eller kårnivå.
 • Erfarenhet av påverkansarbete.

Tidsåtgång och Återrapportering
Centrala skyddskommittén sammanträder 4 gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i 3 timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Vid större frågor, frågor som är relevanta för studenterna, eller frågor som är av principiell vikt krävs förankring med och återrapportering till LUS presidium.

Donationsstyrelsen - Ledamot (1+0)

Donationsstyrelsens uppdrag är att sköta förvaltningen av LU stiftelser och LU fonder. Styrelsen rapporterar direkt till universitetsstyrelsen.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-donstyr@lus.lu.se

Donationsstyrelsens uppdrag är att sköta förvaltningen av LU stiftelser och LU fonder. Styrelsen rapporterar direkt till universitetsstyrelsen.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet av påverkansarbete.
 • Intresse för hur stiftelser fungerar och den ekonomiska hanteringen kring dem.
 • Att du ser möjligheter för hur Lunds studentliv skulle kunna ta del av dessa för att förbättra Lunds universitets studenters studieupplevelse.

Tidsåtgång och Återrapportering
Donationsstyrelsen sammanträder 4 gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i 3 timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Vid större frågor, frågor som är relevanta för en särskild kår eller frågor som är av principiell vikt krävs återrapportering till LUS presidium.

Kulturforum - Studentrepresentant (1+0)

Kulturforum är ett samlingsforum där man diskutera LU-relaterade kulturfrågor med olika interna parter. Du förväntas fortlöpande informera LUS presidium och ordförandekollegiet om forumets verksamhet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Kulturforum är ett samlingsforum där man diskutera LU-relaterade kulturfrågor med olika interna parter. Du förväntas fortlöpande informera LUS presidium och ordförandekollegiet om forumets verksamhet.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för kulturfrågor
 • Tidigare erfarenhet av LUKOM.
 • Tidigare erfarenhet av studentdriven kultur
 • Erfarenhet av tidigare studentrepresentantsuppdrag inom kårerna.

Tidsåtgång och Återrapportering
Forumet sammanträder cirka 1 gång per termin.

Ljudmiljöcentrum - Representant (3+0)

Ljudmiljöcentrum är en centrumbildning som har till uppgift att studera ljudet som fenomen liksom ljudvärldar och ljudmiljöer ur ett mång- och flervetenskapligt perspektiv. Ljudmiljöcentrum har som övergripande uppgift att vara ett universitetsgemensamt organ för forskning samt samverkan med det omgivande samhället i frågor rörande ljud och ljudmiljöer. Ljudmiljöcentrum ska inom sitt verksamhetsområde vara initiativtagande, pådrivande och samordnande avseende fakultetsövergripande forskning i projektform, ta initiativ till och samordna insatser för att ett ljudmiljöperspektiv tas tillvara inom Lunds universitet, verka för att medvetandegöra ljudmiljöns betydelse för människors hälsa och välbefinnande, stimulera en kritisk och undersökande dialog kring ljudmiljöer och forskning om desamma, stimulera en övergripande universitetsdiskussion syftande till utveckling och förnyelse samt främjande av universitetets samverkan med externa intressenter,svara för en ömsesidig kontakt- och informationsverksamhet med det omgivande samhället.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-ljudc@lus.lu.se

Ljudmiljöcentrum är en centrumbildning som har till uppgift att studera ljudet som fenomen liksom ljudvärldar och ljudmiljöer ur ett mång- och flervetenskapligt perspektiv. Ljudmiljöcentrum har som övergripande uppgift att vara ett universitetsgemensamt organ för forskning samt samverkan med det omgivande samhället i frågor rörande ljud och ljudmiljöer. Ljudmiljöcentrum ska inom sitt verksamhetsområde vara initiativtagande, pådrivande och samordnande avseende fakultetsövergripande forskning i projektform, ta initiativ till och samordna insatser för att ett ljudmiljöperspektiv tas tillvara inom Lunds universitet, verka för att medvetandegöra ljudmiljöns betydelse för människors hälsa och välbefinnande, stimulera en kritisk och undersökande dialog kring ljudmiljöer och forskning om desamma, stimulera en övergripande universitetsdiskussion syftande till utveckling och förnyelse samt främjande av universitetets samverkan med externa intressenter,svara för en ömsesidig kontakt- och informationsverksamhet med det omgivande samhället.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för ljudet som fenomen, ljudvärldar och ljudmiljöer ur ett mång- och tvärvetenskapligt perspektiv.
 • Att du är kreativ och ser möjligheter hur centrumets verksamhet kan komma studenter närmare och ge Lunds universitetets studenter ett mervärde.
 • Erfarenhet av påverkansarbete.

Tidsåtgång och Återrapportering
Styrelsen för Ljudmiljöcentrum sammanträder 3 gånger per termin och sammanträdena varar vanligtvis i 3 timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Ingen återrapportering krävs.

Lokala skyddskommittén för Lunds universitets kultur och museiverksamheter (LUKOM) - Studentrepresentant (1+0)

Den lokala skyddskommittén är ett samverkansorgan mellan arbetsgivaren och huvudskyddsombud i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vidare ska den lokala skyddskommittén följa utvecklingen i frågor som rör det förebyggande arbetet mot ohälsa och olycksfall samt det främjande arbetet för en god arbetsmiljö. Den lokala skyddskommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbete, lämna förslag till åtgärder samt följa upp dessa. Studentrepresentanten i lokala skyddskommittén för LUKOM deltar i kommitténs sammanträden, samt skyddsronder i LUKOMs miljöer. Studentrepresentanten i skyddskommittén är LUS och medlemskårernas företrädare i frågor rörande arbetsmiljöfrågor för studenter och anställda inom LUKOM..

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Den lokala skyddskommittén är ett samverkansorgan mellan arbetsgivaren och huvudskyddsombud i frågor som rör planering, genomförande och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vidare ska den lokala skyddskommittén följa utvecklingen i frågor som rör det förebyggande arbetet mot ohälsa och olycksfall samt det främjande arbetet för en god arbetsmiljö. Den lokala skyddskommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbete, lämna förslag till åtgärder samt följa upp dessa. Studentrepresentanten i lokala skyddskommittén för LUKOM deltar i kommitténs sammanträden, samt skyddsronder i LUKOMs miljöer. Studentrepresentanten i skyddskommittén är LUS och medlemskårernas företrädare i frågor rörande arbetsmiljöfrågor för studenter och anställda inom LUKOM..

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse av arbetsmiljöfrågor, inklusive hälsoförebyggande arbete och säkerhetsfrågor.
 • Tidigare erfarenhet inom studiesociala/arbetsmiljöfrågor, t.ex. inom fakultetens HMS-kommitté, inom kårens interna verksamhet eller som studerandeskyddsombud.
 • Tidigare erfarenhet av påverkansarbete.

Tidsåtgång och Återrapportering
LUKOMs lokala skydskommitté sammanträder fyra gånger per termin. Mötena varar cirka en timma. Därutöver tillkommer vid behov inläsning och förankring med ordförandekollegiet.

Lokala skyddskommittén för universitetsbiblioteket (UB) - Studentrepresentant (1+0)

Skyddskommittén ska verka för att alla som är verksamma inom den universitetsbiblioteket intresserar sig för och strävar efter att skapa en god arbetsmiljö, för studenter såväl som för anställda. Studentrepresentanten i lokala skyddskommittén för universitetsbiblioteket deltar i kommitténs sammanträden, samt skyddsronder i bibliotekets publika miljö. Studentrepresentanten har också möjlighet att delta i styrgruppen för ombyggnationen av universitetsbiblioteket och kan på så vis påverka den framtida studiemiljön inom universitetsbiblioteket. Studentrepresentanten i skyddskommittén är LUS och medlemskårernas företrädare i frågor rörande arbetsmiljöfrågor för studenter och anställda vid universitetsbiblioteket.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Skyddskommittén ska verka för att alla som är verksamma inom den universitetsbiblioteket intresserar sig för och strävar efter att skapa en god arbetsmiljö, för studenter såväl som för anställda. Studentrepresentanten i lokala skyddskommittén för universitetsbiblioteket deltar i kommitténs sammanträden, samt skyddsronder i bibliotekets publika miljö. Studentrepresentanten har också möjlighet att delta i styrgruppen för ombyggnationen av universitetsbiblioteket och kan på så vis påverka den framtida studiemiljön inom universitetsbiblioteket. Studentrepresentanten i skyddskommittén är LUS och medlemskårernas företrädare i frågor rörande arbetsmiljöfrågor för studenter och anställda vid universitetsbiblioteket.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse av arbetsmiljöfrågor, inklusive hälsoförebyggande arbete och säkerhetsfrågor.
 • Tidigare erfarenhet inom studiesociala/arbetsmiljöfrågor, t.ex. inom fakultetens HMS-kommitté, inom kårens interna verksamhet eller som studerandeskyddsombud.
 • Tidigare erfarenhet av påverkansarbete.

Tidsåtgång och Återrapportering
Universitetsbibliotekets lokala skyddskommitté sammanträder fyra gånger om året och varje möte varar i två timmar. Därutöver tillkommer en fysisk skyddsrond under våren. Ombyggnationens styrgrupp sammanträder även den fyra gånger per år.

Lokala skyddskommittén för Universitetsgemensamma förvaltningen - Representant (1+1)

Skyddskommittén ska verka för att alla som är verksamma inom den universitetsgemensamma förvaltningen intresserar sig för och strävar efter att skapa en god arbetsmiljö, för studenter såväl som för anställda. Kommittén deltar i den områdesövergripande planeringen av sådana frågor som påverkar fysisk och psykisk arbetsmiljö och planerar till exempel utbildningar i arbetsmiljöfrågor för prefekter, andra arbetsmiljöansvariga och skyddsombud. Studentrepresentanter i skyddskommittén är LUS och medlemskårernas företrädare i frågor rörande arbetsmiljöfrågor för studenter och anställda vid den universitetsgemensamma förvaltningen.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-ufhms@lus.lu.se

Skyddskommittén ska verka för att alla som är verksamma inom den universitetsgemensamma förvaltningen intresserar sig för och strävar efter att skapa en god arbetsmiljö, för studenter såväl som för anställda. Kommittén deltar i den områdesövergripande planeringen av sådana frågor som påverkar fysisk och psykisk arbetsmiljö och planerar till exempel utbildningar i arbetsmiljöfrågor för prefekter, andra arbetsmiljöansvariga och skyddsombud. Studentrepresentanter i skyddskommittén är LUS och medlemskårernas företrädare i frågor rörande arbetsmiljöfrågor för studenter och anställda vid den universitetsgemensamma förvaltningen.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse av arbetsmiljöfrågor, inklusive hälsoförebyggande arbete och säkerhetsfrågor.
 • Tidigare erfarenhet inom studiesociala/arbetsmiljöfrågor, t.ex. inom fakultetens HMS-kommitté, inom kårens interna verksamhet eller som studerandeskyddsombud.
 • Tidigare erfarenhet av påverkansarbete.

Tidsåtgång och Återrapportering
Kommittén sammanträder vid minst fyra tillfällen per kalenderår. Studentrepresentanterna i kommittén förväntas ha god kontakt med studentombudet och LUS presidium.

LUNARC - Studentrepresentant (1+0)

LUNARC (Center for Scientific and Technical Computing) är universitetets centrum för vetenskapliga och tekniska beräkningar. Centret ingår i SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing. LUNARC ska initiera och stödja verksamhet och samarbete inom e-vetenskapliga området genom att tillhandahålla beräkningsresurser och tjänster för forskning och utbildning. Verksamheten innefattar bland annat resurser och tjänster inom vetenskapliga beräkningar, framförallt sådana beräkningar som kräver omfattande beräkningskapacitet, analys och bearbetning av lagrade data. LUNARC huserar en HPC - high-power computer som används för att genomföra diverse beräkningar åt lärare och forskare ute på universitetet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-lunarc@lus.lu.se

LUNARC (Center for Scientific and Technical Computing) är universitetets centrum för vetenskapliga och tekniska beräkningar. Centret ingår i SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing. LUNARC ska initiera och stödja verksamhet och samarbete inom e-vetenskapliga området genom att tillhandahålla beräkningsresurser och tjänster för forskning och utbildning. Verksamheten innefattar bland annat resurser och tjänster inom vetenskapliga beräkningar, framförallt sådana beräkningar som kräver omfattande beräkningskapacitet, analys och bearbetning av lagrade data. LUNARC huserar en HPC - high-power computer som används för att genomföra diverse beräkningar åt lärare och forskare ute på universitetet.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för frågor relaterade till datorer och komplicerade beräkningar.
 • Förmåga att omsätta ett studentperspektiv i LUNARCs kontext
 • Förmåga att förklara LUNARCs verksamhet för samtliga kårer
 • God förmåga att nätverka med andra studentrepresentanter och hålla god kontakt med kårerna och LUS.
 • Tidigare erfarenhet av påverkansarbete.

Lunds Kommunala studentråd - Ledamot* (6+0)

Kommunala studentrådet är ett referensorgan med överläggnings- och yttranderätt inom kommunen för frågor som berör studenter. Kommunen inhämtar synpunkter från rådet i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets behandling. Kommunala Studentrådet medverkar i utarbetande och uppföljning av handlingsplanen för studentsamverkan. I din roll som representant i kommunala studentrådet är du LUS expert inom kommunalpolitiska frågor. Kommunala studentrådet leds av ett av kommunalråden, och LUS utser rådets vice ordförande.

En post är delegerad till LUS presidium enligt Reglementet.
Uppdraget är arvoderat med en mindre summa.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-lks@lus.lu.se

Kommunala studentrådet är ett referensorgan med överläggnings- och yttranderätt inom kommunen för frågor som berör studenter. Kommunen inhämtar synpunkter från rådet i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets behandling. Kommunala Studentrådet medverkar i utarbetande och uppföljning av handlingsplanen för studentsamverkan. I din roll som representant i kommunala studentrådet är du LUS expert inom kommunalpolitiska frågor. Kommunala studentrådet leds av ett av kommunalråden, och LUS utser rådets vice ordförande.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet av tidigare förtroendeuppdrag som studentrepresentant.
 • Kunskap om kommunala studentpolitiska frågor som exempelvis bostäder och trygghetsfrågor.
 • Intresse för kommunalpolitik.
 • Förankring i kår-, nations- och studentföreningsvärlden.

Tidsåtgång och Återrapportering
Lunds kommunala studentråd sammanträder sex gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i tre timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte inklusive förmöte med LUS presidium. Du förväntas löpande hålla dig uppdaterad om kommunala frågor och vara tillgänglig vid svar av remisser from Lunds kommun. Vid större frågor, frågor som är relevanta för en särskild kår eller frågor som är av principiell vikt krävs återrapportering till LUS presidium.

Lunds Lasercentrum (LLC) - Ledamot (1+1)

Lunds Lasercentrum är en organisation för laser-, optik- och spektroskopiforskning. Den är den största enheten i sitt fält i Norden. Forskningen utförs i en unik multidisciplinär atmosfär i nära samverkan med industrin. LLC ger även kurser på såväl avancerad som forskarnivå i olika områden inom fysik.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-pewpew@lus.lu.se

Lunds Lasercentrum är en organisation för laser-, optik- och spektroskopiforskning. Den är den största enheten i sitt fält i Norden. Forskningen utförs i en unik multidisciplinär atmosfär i nära samverkan med industrin. LLC ger även kurser på såväl avancerad som forskarnivå i olika områden inom fysik.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för laser-, optik- eller spektroskopifroskning.
 • Erfarenhet inom grund- och/eller forskarutbildning inom ovanstående områden.

Tidsåtgång och Återrapportering
Lunds lasercentrums styrelse sammanträder ca 4 gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i 3 timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Ingen återrapportering krävs.

Lunds universitets historiska museum (LUHM) - Styrelseledamot (2+0)

Historiska museets (LUHM) styrelses uppgift är, förutom att ansvara för museets drift och verksamhet, att verka för att museets ekonomi stärks i ett långsiktigt perspektiv samt samverka med andra delar av universitetet, statliga myndigheter och Region Skåne. Några av uppgifterna är att hålla museets samlingar öppna för allmänheten samt informera om och förmedla forskningen som bedrivs. Museet tar hand om arkeologiskt material, äldre liturgiska inventarier och myntfynd från Skåne med undantag för Lunds medeltida stadsområde och Malmö kommun.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-luhmstyr@lus.lu.se

Historiska museets (LUHM) styrelses uppgift är, förutom att ansvara för museets drift och verksamhet, att verka för att museets ekonomi stärks i ett långsiktigt perspektiv samt samverka med andra delar av universitetet, statliga myndigheter och Region Skåne. Några av uppgifterna är att hålla museets samlingar öppna för allmänheten samt informera om och förmedla forskningen som bedrivs. Museet tar hand om arkeologiskt material, äldre liturgiska inventarier och myntfynd från Skåne med undantag för Lunds medeltida stadsområde och Malmö kommun.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Att du ser värdet i ett brett utbud av kultur i Lund som en del av studenters bildningsprocess och en del av den sociala lärandemiljön.
 • Att du vill arbeta efter museets publika vision som syftar till att förändra museet till ett modernt forum för historisk bildning.
 • Genuint intresse för museets verksamhet: forskning och grundutbildning inom arkeologi, konstvetenskap och historia.
 • Att du är kreativ och kan se möjligheter för interaktion mellan studentlivet, utbildning och LUHM.
 • Erfarenhet av påverkansarbete.

Tidsåtgång och Återrapportering
LUHMs styrelse sammanträder 4 gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i 3 timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Ingen återrapportering krävs.

Lunds universitets hållbarhetsforum - Ledamot (2+0)

Lunds universitets hållbarhetsforum fick ett nytt uppdrag från och med 1 januari 2021. Hållbarhetsforum ska utgöra ett strategiskt stöd till olika delar av Lunds universitets linjeorganisation, inklusive rektor och universitetets kärnverksamheter forskning, utbildning och samverkan, när det gäller hållbarhetsfrågor och förverkligande av Strategi för hållbar utveckling för Lunds universitet 2019-2026. Forumet ska ha en koordinerande roll när det gäller universitetsgemensamma hållbarhetsinitiativ, verka för ökad synlighet och genomslag för hållbarhetsrelaterad forskning, synliggörande och integration av hållbarhetsfrågor i utbildning på alla nivåer och bidra till att stärka samverkan med det omgivande samhället inom hållbarhetsområdet. Hållbarhetsforums uppdrag har tidigare varit uppdelat i två eller treårsperioder, men löper från 1 januari 2021 tillsvidare.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-hallbarforum@lus.lu.se

Lunds universitets hållbarhetsforum fick ett nytt uppdrag från och med 1 januari 2021. Hållbarhetsforum ska utgöra ett strategiskt stöd till olika delar av Lunds universitets linjeorganisation, inklusive rektor och universitetets kärnverksamheter forskning, utbildning och samverkan, när det gäller hållbarhetsfrågor och förverkligande av Strategi för hållbar utveckling för Lunds universitet 2019-2026. Forumet ska ha en koordinerande roll när det gäller universitetsgemensamma hållbarhetsinitiativ, verka för ökad synlighet och genomslag för hållbarhetsrelaterad forskning, synliggörande och integration av hållbarhetsfrågor i utbildning på alla nivåer och bidra till att stärka samverkan med det omgivande samhället inom hållbarhetsområdet. Hållbarhetsforums uppdrag har tidigare varit uppdelat i två eller treårsperioder, men löper från 1 januari 2021 tillsvidare.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för hållbarhetsfrågor
 • Vilja att driva förändring på universitet
 • Erfarenhet av påverkansarbete
 • Vilja att arbeta nära studentkårerna och återkoppla till LUS

Tidsåtgång och Återrapportering
Lunds universitets hållbarhetsforum sammanträder ca 4 gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i 3 timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Vid större frågor, frågor som är relevanta för studenter, eller vid frågor som är av principiell vikt, krävs förankring med samt återrapportering till LUS presidium.

Lunds universitets Protein Produktionsplattform (LP3) - Ledamot (1+0)

LP3:s uppdrag är att erbjuda forskare främst vid Lunds universitet service och stöd vad gäller produktion, karakterisering och kristallisation av proteiner för olika forskningsprojekt, ansvara för gemensam infrastruktur för proteinproduktion och kristallisation vid LP3 och främja samutnyttjande och tillgänglighet av övrig relevant utrustning vid Lunds universitet. De ska också bidra till universitetets samverkan med MAX IV, ESS och andra relevanta forskningsanläggningar, och vid behov fungera som LU:s nod för nationell infrastruktur i området. De ska även producera proteiner även till det omgivande samhället.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs och utvecklas i enlighet med LP3s uppdrag. Styrelsen fattar beslut i frågor som avser övergripande verksamhet. Styrelsen ska årligen fastställa en verksamhetsplan och budget, samt efter avslutat verksamhetsår upprätta en årsrapport. Årsrapporten skall tillställas ledningen för medverkande fakulteter senast utgången av februari månad.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-protein@lus.lu.se

LP3:s uppdrag är att erbjuda forskare främst vid Lunds universitet service och stöd vad gäller produktion, karakterisering och kristallisation av proteiner för olika forskningsprojekt, ansvara för gemensam infrastruktur för proteinproduktion och kristallisation vid LP3 och främja samutnyttjande och tillgänglighet av övrig relevant utrustning vid Lunds universitet. De ska också bidra till universitetets samverkan med MAX IV, ESS och andra relevanta forskningsanläggningar, och vid behov fungera som LU:s nod för nationell infrastruktur i området. De ska även producera proteiner även till det omgivande samhället.
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs och utvecklas i enlighet med LP3s uppdrag. Styrelsen fattar beslut i frågor som avser övergripande verksamhet. Styrelsen ska årligen fastställa en verksamhetsplan och budget, samt efter avslutat verksamhetsår upprätta en årsrapport. Årsrapporten skall tillställas ledningen för medverkande fakulteter senast utgången av februari månad.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet inom det specifika området och av tidigare förtroendeuppdrag som studentrepresentant.
 • Tid som aktiv student/doktorand vid något område som omfattas av LP3.

Tidsåtgång och Återrapportering
LP3s styrelse sammanträder ca 4 gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i 3 timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Ingen återrapportering krävs.

Lunds universitets stipendiestiftelse (LUSS) - Adjungerad ledamot (1+0)

Lunds universitets stipendiestiftelse (LUSS), grundad 18 mars 2014, har som syfte att utge stipendier för att främja utbildning och forskning vid Lunds universitet. Vidare ska LUSS bistå universitetet i arbetet med att attrahera de mest talangfulla studenterna, från Sverige såväl som från andra länder. Visionen är att universitetet, via stiftelsen, ska kunna behålla och stärka sin position som ett internationellt ledande lärosäte.
Adjungerad ledamot har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-luss@lus.lu.se

Lunds universitets stipendiestiftelse (LUSS), grundad 18 mars 2014, har som syfte att utge stipendier för att främja utbildning och forskning vid Lunds universitet. Vidare ska LUSS bistå universitetet i arbetet med att attrahera de mest talangfulla studenterna, från Sverige såväl som från andra länder. Visionen är att universitetet, via stiftelsen, ska kunna behålla och stärka sin position som ett internationellt ledande lärosäte.
Adjungerad ledamot har närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet inom det specifika området och av tidigare förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Tidsåtgång och Återrapportering
LUSS sammanträder 6 gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i 3 timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Ingen återrapportering krävs.

LU Holding - Styrelseledamot (1+0)

LU Holding är ett statligt ägt aktiebolag som i ett tidigt skede finansierar de bolag som skapas genom innovationsarbetet vid Lunds universitet. LU Holdings styrelse utses på bolagets årsstämma, till vilken Universitetsstyrelsen rekommenderar representanter. En av styrelseledamöterna är av tradition en student, som utses av ting och föreslås till stämman.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-luholding@lus.lu.se

LU Holding är ett statligt ägt aktiebolag som i ett tidigt skede finansierar de bolag som skapas genom innovationsarbetet vid Lunds universitet. LU Holdings styrelse utses på bolagets årsstämma, till vilken Universitetsstyrelsen rekommenderar representanter. En av styrelseledamöterna är av tradition en student, som utses av ting och föreslås till stämman.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för innovationsfrågor
 • Vana av styrelsearbete
 • Erfarenhet av kontakt med kårerna.

Tidsåtgång och Återrapportering
LU Holdings styrelse sammanträder ca 4 gånger per år.

MAX IVs styrelse - Representant (1+0)

Max IV är ett av två större forskningscentrum uppe på Brunnshög. Max IVs styrelse utses genom en särskild förordning varför LUS inte har en studentrepresentant med vanliga rättigheter, utan enbart närvarorätt. Max IV är att jämföra med en fakultet. Som studentrepresentant driver du studenternas åsikter i relation till forskningscentret. Särskilt viktigt är dess goda ekonomiska skötsel och hur det gagnar hela universitetet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Max IV är ett av två större forskningscentrum uppe på Brunnshög. Max IVs styrelse utses genom en särskild förordning varför LUS inte har en studentrepresentant med vanliga rättigheter, utan enbart närvarorätt. Max IV är att jämföra med en fakultet. Som studentrepresentant driver du studenternas åsikter i relation till forskningscentret. Särskilt viktigt är dess goda ekonomiska skötsel och hur det gagnar hela universitetet.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för frågor relaterade till acceleratorfysik och forskning med hjälp av synkrotronljus.
 • Förmåga att omsätta ett studentperspektiv i Max IVs kontext
 • Förmåga att förklara Max IVs verksamhet för samtliga kårer
 • God förmåga att nätverka med andra studentrepresentanter och hålla god kontakt med kårerna och LUS
 • Tidigare erfarenhet av påverkansarbete.

Medicinskt lasercentrum (LUMLAC) - Styrelseledamot (1+1)

Medicinskt lasercentrum vid Lunds universitet är en organisation för samverkan kring medicinsk laseranvändning mellan institutioner och forskare vid Lunds universitet. Centrumet ska verka för utveckling av medicinsk laseranvändning inom Lunds universitet genom att stödja grundforskning och tillämpad forskning inom institutioner och fakulteter och därigenom bidra till långsiktig kompetensuppbyggnad inom området. Centret är även ett kontaktorgan i förhållande till externa intressenter och verkar för nationellt och informations- och erfarenhetsutbyte speciellt inom området för utveckling av tidig diagnostik för maligna tumörer samt fotodynamisk tumörbehandling.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-medpewpew@lus.lu.se

Medicinskt lasercentrum är en organisation för samverkan mellan institutioner och forskare över flera fakulteter, inom området laseranvändning
inom medicinen. Centret är även ett kontaktorgan i förhållande till externa intressenter och verkar för
nationellt och informations- och erfarenhetsutbyte speciellt inom området för utveckling av tidig diagnostik
för maligna tumörer samt fotodynamisk tumörbehandling. Studeranderepresentanter bör ha intresse för den
typ av forskning som centrat ägnar sig åt.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet inom det specifika området och av tidigare förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Tidsåtgång och Återrapportering
LUMLAC styrelse sammanträder ca 4 gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i 3 timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Ingen återrapportering krävs.

Medicon Bridge - Ledamot (1+0)

Medicon Bridge ska verka för en ökad interdisciplinär samverkan i samband med utveckling av ny medicinsk teknologi i Skåne. Medicinsk teknologi definieras i detta sammanhang som produkter, tjänster eller applikationer om är framtagna utifrån ett medicinskt behov för att underlätta, förbättra eller avlasta för vårdtagare eller vårdgivare och där ett tekniskt utvecklingssteg är centralt.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Medicon Bridge ska verka för en ökad interdisciplinär samverkan i samband med utveckling av ny medicinsk teknologi i Skåne. Medicinsk teknologi definieras i detta sammanhang som produkter, tjänster eller applikationer om är framtagna utifrån ett medicinskt behov för att underlätta, förbättra eller avlasta för vårdtagare eller vårdgivare och där ett tekniskt utvecklingssteg är centralt.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Om du är forskarstuderande.
 • Erfarenhet inom det specifika området.

Tidsåtgång och Återrapportering
Medicon Bridge sammanträder 4-6 gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i tre timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Ingen återrapportering krävs.

MultiHelix Think Tank - Ledamot (2+0)

MultiHelix Think Tanks uppdrag är att bidra till problemlösning, inspiration och utveckling för medlemmarna och övriga samhället genom att formulera och bidra med lösning av komplexa samhällsutmaningar, vara en idémagnet och projektinkubator med möjlig egen ekonomisk kick-back för medlemmarna, bidra till personlig såväl som den egna organisationens utveckling, starta projekt ihop med andra inom eller utanför Think Tanken, investera i samhällsutvecklingsprojekt som stärker eget varumärke och skapa debatt för relevanta samhällsfrågor och ledarskap i någon utvald fråga genom att nyttiggöra forskning och använda den som hävstång i den offentliga debatten. Think Tanken samarbetar med och kompletterar befintliga organisationer som t ex Medicon Valley Alliance.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

MultiHelix Think Tanks uppdrag är att bidra till problemlösning, inspiration och utveckling för medlemmarna och övriga samhället genom att formulera och bidra med lösning av komplexa samhällsutmaningar, vara en idémagnet och projektinkubator med möjlig egen ekonomisk kick-back för medlemmarna, bidra till personlig såväl som den egna organisationens utveckling, starta projekt ihop med andra inom eller utanför Think Tanken, investera i samhällsutvecklingsprojekt som stärker eget varumärke och skapa debatt för relevanta samhällsfrågor och ledarskap i någon utvald fråga genom att nyttiggöra forskning och använda den som hävstång i den offentliga debatten. Think Tanken samarbetar med och kompletterar befintliga organisationer som t ex Medicon Valley Alliance.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för forskning om verksamheten vid Medicon Village.
 • Om du är student eller forskare inom verksamhetens område.
 • Erfarenhet av påverkansarbete.
 • Erfarenhet av tidigare förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Tidsåtgång och Återrapportering
MultiHelix Think Tank sammanträder 6 gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i 3 timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Ingen återrapportering krävs.

NanoLund - Styrelseledamot (2+2)

NanoLund är en tvärvetenskaplig forskningsorganisation som specialiserar sig på olika områden inom nanovetenskap. NanoLund leds av en exekutiv grupp som ansvarar för den dagliga verksamheten och den långsiktiga planeringen. Varje forsknings- och resursområde har också en koordinator. Styrelsen fattar formella beslut som ofta först diskuteras och förbereds på koordinatorsmötena. Studentrepresentanten deltar i styrelsemötena och är också välkommen att delta i koordinatorsmötena.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-nano@lus.lu.se

NanoLund är en tvärvetenskaplig forskningsorganisation som specialiserar sig på olika områden inom nanovetenskap. NanoLund leds av en exekutiv grupp som ansvarar för den dagliga verksamheten och den långsiktiga planeringen. Varje forsknings- och resursområde har också en koordinator. Styrelsen fattar formella beslut som ofta först diskuteras och förbereds på koordinatorsmötena. Studentrepresentanten deltar i styrelsemötena och är också välkommen att delta i koordinatorsmötena.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet inom det specifika området och av tidigare förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Tidsåtgång och Återrapportering
NanoLund styrelse sammanträder 1-2 gånger per termin och koordinatorerna sammanträdena varar vanligtvis cirka tre gånger per termin. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje styrelsemöte. Ingen återrapportering krävs.

Nätverket Include - Studentrepresentant (2+0)

Lunds universitet är medlem i nätverket Include, ett nationellt nätverk som arbetar
med breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning. Nätverkets
syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och
likabehandling från genomförande till utvärdering.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Lunds universitet är medlem i nätverket Include, ett nationellt nätverk som arbetar
med breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning. Nätverkets
syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och
likabehandling från genomförande till utvärdering.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för frågor om likabehandling, breddad rekrytering och breddat
 • deltagande
 • Tidigare engagemang inom forum som behandlar frågor rörande jämställdhet,
 • likabehandling och mångfald.

Odeum - Styrelseledamot (2+0)

Odeum vilar på traditioner från 1745 då Akademiska kapellet grundades, och är idag Lunds universitets centrum för studentbaserat musicerande, konserter, föreläsningar och utbildning. Föreståndare för Odeum är director musices Patrik Andersson. Odeum tillhör Lunds universitets Kultur- och Museiverksamheter – LUKOM – tillsammans med Skissernas museum, Historiska museet och Botaniska trädgården.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-odeumstyr@lus.lu.se

Odeum vilar på traditioner från 1745 då Akademiska kapellet grundades, och är idag Lunds universitets centrum för studentbaserat musicerande, konserter, föreläsningar och utbildning. Föreståndare för Odeum är director musices Patrik Andersson. Odeum tillhör Lunds universitets Kultur- och Museiverksamheter – LUKOM – tillsammans med Skissernas museum, Historiska museet och Botaniska trädgården.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Att du är intresserad av klassisk musik och traditionsbevarande verksamhet.

Tidsåtgång och Återrapportering
Odeums styrelse sammanträder 4 gånger om året. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Ingen återrapportering krävs.

P6 - Styrelseledamot (1+1)

P6 är en oberoende studentförening som arbetar med STI-, HIV- och graviditetsprevention samt sexual- och relationsfrågor, med målet att får en större medvetenhet och ett säkrare sexuellt beteende bland Lunds studenter. P6 arbetar även för att öka respekten för olika individers sexualitet. Föreningen sprider information, delar ut gratis kondomer och finns till hands för hjälp och stöd när det behövs. P6 är en erkänd studentförening inom Akademiska Föreningen och har kontor på fjärde våningen i AF-borgen.
P6 styrelse är högsta beslutande organ för verksamheten, och består av representanter från P6 medlemmar och aktiva, samt en representant från vardera LUS och KuratorsKollegiet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-p6@lus.lu.se

P6 är en oberoende studentförening som arbetar med STI-, HIV- och graviditetsprevention samt sexual- och relationsfrågor, med målet att får en större medvetenhet och ett säkrare sexuellt beteende bland Lunds studenter. P6 arbetar även för att öka respekten för olika individers sexualitet. Föreningen sprider information, delar ut gratis kondomer och finns till hands för hjälp och stöd när det behövs. P6 är en erkänd studentförening inom Akademiska Föreningen och har kontor på fjärde våningen i AF-borgen.
P6 styrelse är högsta beslutande organ för verksamheten, och består av representanter från P6 medlemmar och aktiva, samt en representant från vardera LUS och KuratorsKollegiet.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Att du är kreativ och ser möjligheter gällande hur P6 verksamhet kan synas bland studenter.
 • Att du ser behov och möjligheter gällande hur P6 verksamhet kan utvecklas.
 • Intresse för medvetenhet kring sexuellt beteende och vilja att öka respekten för individers sexualitet.

Tidsåtgång och Återrapportering
P6 styrelse sammanträder ca 4 gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i 3 timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Ingen återrapportering krävs.

PedSamIT - Studentrepresentant (2+0)

PedSamIT är ett rådgivande diskussionsforum för pedagogiska frågor relaterade till digitalisering och IT-verksamhet vid Lunds universitetet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-pedsamit@lus.lu.se

PedSamIT är ett rådgivande diskussionsforum för pedagogiska frågor relaterade till digitalisering och IT-verksamhet vid Lunds universitetet.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet av och kunskap om pedagogiskt utvecklingsarbete.
 • Erfarenhet av tidigare förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Tidsåtgång och Återrapportering
PedSamIT sammanträder 4 gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i 3 timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Vid större frågor, frågor som är relevanta för en särskild kår eller frågor som är av principiell vikt krävs återrapportering till LUS presidium.

Pufendorfsinstitutet - Styrelseledamot (2+0)

Pufendorfinstitutet är ett tvär- och flervetenskapligt “institute for Advanced Studies”. Verksamheten bedrivs i forskargrupper i så kallade “teman” och “advanced studiegroups”. Dessa samarbeten kan initieras av forskare från alla fakulteter och pågår 8-12 månader.
Pufendorfinstitutet är en verksamhet som "har som syfte att vara en oas för fria tankeutbyten och, i linje med universitetets strategiska plan, initiera och uppmuntra gränsöverskridande forskning av högsta internationella kvalitet i samverkan med experter från olika discipliner." Där ett mål är att främja samarbete mellan forskare från universitetets samtliga fakulteter och områden.
Arbetet i styrelsen går ut på att sköta verksamheten, ha strategiska diskussioner, dela ut medel och utse teman som det ska forskas kring inom institutets verksamhet

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-pufendorf@lus.lu.se

Pufendorfinstitutet är ett tvär- och flervetenskapligt “institute for Advanced Studies”. Verksamheten bedrivs i forskargrupper i så kallade “teman” och “advanced studiegroups”. Dessa samarbeten kan initieras av forskare från alla fakulteter och pågår 8-12 månader.
Pufendorfinstitutet är en verksamhet som "har som syfte att vara en oas för fria tankeutbyten och, i linje med universitetets strategiska plan, initiera och uppmuntra gränsöverskridande forskning av högsta internationella kvalitet i samverkan med experter från olika discipliner." Där ett mål är att främja samarbete mellan forskare från universitetets samtliga fakulteter och områden.
Arbetet i styrelsen går ut på att sköta verksamheten, ha strategiska diskussioner, dela ut medel och utse teman som det ska forskas kring inom institutets verksamhet.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för gränsöverskridande projekt.
 • Att du är doktorand eller planerar att gå forskarutbildningen.
 • Att du är kreativ och ser möjligheter för hur centrumets verksamhet kan komma studenter närmare och ge Lunds universitetets studenter ett mervärde.
 • Erfarenhet från olika delar av universitetet och har god förmåga att tänka ämnesövergripande.
 • Erfarenhet av tidigare förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Tidsåtgång och Återrapportering
Pufendorfs styrelse sammanträder 5 gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i 3 timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Ingen återrapportering krävs.

Region Skånes studentråd - Ledamot (1+1)

Region Skånes studentråd är ett forum för regionpolitiker att fånga upp frågor och aktuella problem som studenterna i regionen upplever. Det är också en chans för politikerna att få studenternas synpunkter på initiativ och beslut som regionfullmäktige fattar och som påverkar studenterna. Alla kårer i Skåne finns representerade, dvs. representanter från LUS, Malmö studentkår, Odontologiska studentföreningen, Alnarps studentkår och Högskolan Kristianstads studentkår. Från Region Skåne deltar en heltidspolitiker från majoriteten och en från oppositionen. Studentrådet arbetar tematiskt med olika frågor, exempelvis studentmedarbetarsystemet inom Region Skåne, kollektivtrafiken samt försörjning av akademisk arbetskraft till hela Regionen och inte bara Malmö-Lund.

Den ordinarie posten är delegerad till LUS presidium enligt Reglementet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-rss@lus.lu.se

Region Skånes studentråd är ett forum för regionpolitiker att fånga upp frågor och aktuella problem som studenterna i regionen upplever. Det är också en chans för politikerna att få studenternas synpunkter på initiativ och beslut som regionfullmäktige fattar och som påverkar studenterna. Alla kårer i Skåne finns representerade, dvs. representanter från LUS, Malmö studentkår, Odontologiska studentföreningen, Alnarps studentkår och Högskolan Kristianstads studentkår. Från Region Skåne deltar en heltidspolitiker från majoriteten och en från oppositionen. Studentrådet arbetar tematiskt med olika frågor, exempelvis studentmedarbetarsystemet inom Region Skåne, kollektivtrafiken samt försörjning av akademisk arbetskraft till hela Regionen och inte bara Malmö-Lund.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för frågor som berör kollektivtrafik, studenthälsa och studentbostäder
 • Intresse för frågor som berör regionen som utbildningspartner.
 • Erfarenhet av påverkansarbete och är van att driva frågor i minoritet.
 • Att du är beredd på att lägga mycket tid på policyskapande kring regionala studentfrågor och förankring av dessa i kårerna.
 • Erfarenhet av tidigare förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Tidsåtgång och Återrapportering
Regionala studentrådet styrelse sammanträder 6 gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i 3 timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Vid större frågor, frågor som är relevanta för en särskild kår eller frågor som är av principiell vikt krävs återrapportering till LUS presidium.

Samordningsgrupp för praktiknära forskning - Studentrepresentant (1+0)

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Om du är forskarstuderande.
 • Erfarenhet av tidigare förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Tidsåtgång och Återrapportering
Antal sammanträden för gruppen varierar.

Skissernas museum - Styrelseledamot (2+0)

Skissernas museums styrelse är ansvarig för Skissernas museum vid Lunds universitet. Styrelsen beslutar om budget och bokslut, strategisk planering samt tillgängliggörande av museets verksamhet.
Skissernas museum har till uppgift att samla, katalogisera, visa, vårda och förvara skissmaterial, förstudier och modeller till konst i offentlig miljö. Avsikten är att lyfta fram den kreativa skapandeprocessen. Idag fokuserar museet alltmer på att belysa de olika aspekter som rör den offentliga konsten och dess utveckling. Studentrepresentanter i denna styrelse är LUS företrädare i frågor rörande Skissernas museum vid Lunds universitet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-skiss@lus.lu.se

Skissernas museums styrelse är ansvarig för Skissernas museum vid Lunds universitet. Styrelsen beslutar om budget och bokslut, strategisk planering samt tillgängliggörande av museets verksamhet.
Skissernas museum har till uppgift att samla, katalogisera, visa, vårda och förvara skissmaterial, förstudier och modeller till konst i offentlig miljö. Avsikten är att lyfta fram den kreativa skapandeprocessen. Idag fokuserar museet alltmer på att belysa de olika aspekter som rör den offentliga konsten och dess utveckling. Studentrepresentanter i denna styrelse är LUS företrädare i frågor rörande Skissernas museum vid Lunds universitet.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Att du ser värdet i ett brett utbud av kultur i Lund som en del av studenters bildningsprocess och en del av den sociala lärandemiljön.
 • Att du är kreativ och kan se möjligheter för interaktion mellan studentlivet, utbildning och LUHM.
 • Erfarenhet av påverkansarbete.
 • Intresse för konstnärliga processer och vilja att arbeta med uppmärksammandet av dessa ur ett organisatoriskt perspektiv.

Tidsåtgång och Återrapportering
Skissernas museums styrelse sammanträder 4 gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i 3 timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Ingen återrapportering krävs.

STINT Teaching Sabbatical bedömargrupp - Studentrepresentant (1+0)

Det ingår en studentrepresentant i bedömningsgruppen för den interna nomineringsprocessen för STINT Teaching Sabbatical 2021. STINTs program Teaching Sabbatical syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas och nya nätverk skapas. Stor vikt läggs på mervärdet av utlandsvistelsen, varför STINT uppmuntrar kandidater att söka nya internationella erfarenheter

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Det ingår en studentrepresentant i bedömningsgruppen för den interna
nomineringsprocessen för STINT Teaching Sabbatical 2021. STINTs program
Teaching Sabbatical syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att
ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella
erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, vill STINT
bidra till att högre utbildning förnyas och nya nätverk skapas. Stor vikt läggs på
mervärdet av utlandsvistelsen, varför STINT uppmuntrar kandidater att söka nya
internationella erfarenheter.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse av högskolepedagogik

Tidsåtgång och Återrapportering
Förväntas träffas två-tre gånger per termin under HT21 och VT22.

Strategigrupp Afrika - Studentrepresentant (1+0)

Strategigrupp - Afrika är en referensgrupp under Externa relationer. Forumet diskuterar frågor relaterade till Afrika och hur LU borde förhålla sig till Afrika, inkl. samverkan med afrikanska universitetet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Strategigrupp - Afrika är en referensgrupp under Externa relationer. Forumet diskuterar frågor relaterade till Afrika och hur LU borde förhålla sig till Afrika, inkl. samverkan med afrikanska universitetet.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Att du ser värdet i ett brett utbud av kultur i Lund som en del av studenters bildningsprocess och en del av den sociala lärandemiljön.
 • Intresse för frågor relaterade till Afrika.
 • Tidigare kårerfarenhet.
 • Tidigare erfarenhet av arbete relaterat till området.
 • Tidigare erfarenhet av LUS-relaterade projekt inom internationella rådet eller SASUF.

Tidsåtgång och Återrapportering
Tidsåtgången varierar beroende vilka projekt som är aktuella. Som studentrepresentant förväntas du uppehålla god kontakt med övriga studentrepresentanter som arbetar med liknande frågor.

Studenthälsans rådgivande grupp - Representant (3+3)

Syftet med den rådgivande gruppen är att föra en dialog mellan studenthälsans personal och studenterna och därmed ge studenterna ett ökat inflytande över verksamhetsplaneringen. Studenthälsans rådgivande grupp består av personal från studenthälsan och studentrepresentanter. Studentrepresentanter i denna rådgivande grupp är LUS och medlemskårernas företrädare i frågor rörande studenthälsans verksamhet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-studhals@lus.lu.se

Syftet med den rådgivande gruppen är att föra en dialog mellan studenthälsans personal och studenterna och därmed ge studenterna ett ökat inflytande över verksamhetsplaneringen. Studenthälsans rådgivande grupp består av personal från studenthälsan och studentrepresentanter. Studentrepresentanter i denna rådgivande grupp är LUS och medlemskårernas företrädare i frågor rörande studenthälsans verksamhet.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Att du är insatt i de sociala frågor som påverkar studenterna i Lund.
 • Intresse för frågor som rör psykosocial hälsa och välbefinnande.
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta med studiesociala frågor och ett stort intresse för
 • att vara med och förbättra tillvaron för studenter.
 • God insikt i hur universitetets förvaltning fungerar.
 • God förankring i Lunds studentliv och personliga erfarenheter av Studenthälsan.

Tidsåtgång och Återrapportering
Studenthälsans rådgivande grupp sammanträder 4 gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i 3 timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Vid större frågor, frågor som är relevanta för en särskild kår eller frågor som är av principiell vikt krävs återrapportering till LUS presidium.

Styrgrupp Debatt i Lund - Studentrepresentant (1+0)

Debatt i Lund är en akademisk talkshow kombinerad med trevligt mingel på Café Athen fyra gånger per år. Forskare, opinionsbildare, studenter och allmänhet diskuterar aktuella samhällsfrågor under en intensiv timme. Varje debatt direktsänds på sydsvenskan.se och kan i efterhand ses på Youtube och för det mesta även Kunskapskanalen. Lunds universitet och dess samhällsvetenskapliga fakultet arrangerar Debatt i Lund i samarbete med Akademiska Föreningen, Lunds universitets studentkårer samt Sydsvenskan.
Som studentrepresentant i redaktionsgruppen är ditt uppdrag att lyfta fram ämnen och förslag som är av intresse för studenterna. Du får gärna ha kontakter eller förslag på personer som du tror skulle passa för debatter samt ett öra mot marken för att kunna förmedla vad som diskuteras inom studentlivet idag. Uppdraget är relativt fritt och kräver främst intresse, nyfikenhet och idéer.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-debattilund@lus.lu.se

Debatt i Lund är en akademisk talkshow kombinerad med trevligt mingel på Café Athen fyra gånger per år. Forskare, opinionsbildare, studenter och allmänhet diskuterar aktuella samhällsfrågor under en intensiv timme. Varje debatt direktsänds på sydsvenskan.se och kan i efterhand ses på Youtube och för det mesta även Kunskapskanalen. Lunds universitet och dess samhällsvetenskapliga fakultet arrangerar Debatt i Lund i samarbete med Akademiska Föreningen, Lunds universitets studentkårer samt Sydsvenskan.
Som studentrepresentant i redaktionsgruppen är ditt uppdrag att lyfta fram ämnen och förslag som är av intresse för studenterna. Du får gärna ha kontakter eller förslag på personer som du tror skulle passa för debatter samt ett öra mot marken för att kunna förmedla vad som diskuteras inom studentlivet idag. Uppdraget är relativt fritt och kräver främst intresse, nyfikenhet och idéer.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för aktuella frågor med relevans för Lunds universitets studenter.
 • Intresse för den öppna debatten.
 • Erfarenhet av tidigare förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Tidsåtgång och Återrapportering
Debatterna hålls fyra gånger per år. Redaktionsgruppen sammanträder 2-3 gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i 2 timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte och informellt arbete inför de olika debatterna. Ingen återrapportering krävs.

Styrgrupp för den fakultetsgemensamma ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet - Studentrepresentant (2+0)

Lunds universitet bedriver flera ämneslärarutbildningar. För att den fakultetsövergripande ämneslärarutbildningen ska vara väl förankrad är det viktigt att deltagande fakulteters ledamöter i styrgruppen för den fakultetsgemensamma ämneslärarutbildningen återrapporterar arbete och beslut till respektive fakultets utbildningsnämnd och fakultetsstyrelse. Styrgruppen för den fakultetsgemesanmma ämneslärarutbildningen har i uppdrag att arbeta för ämneslärarutbildningens strategiska utveckling, inhämta underlag för nationell och internationell omvärldsanalys rörande skolan och lärarutbildningarna, bereda underlag för resursfördelningen för ämneslärarutbildning samt utse ledamöter och uppdrag för programrådet för den fakultetsgemensamma ämneslärarutbildningen. Som studentrepresentant i styrgruppen för du fram studentperspektivet arbetet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Lunds universitet bedriver flera ämneslärarutbildningar. För att den fakultetsövergripande ämneslärarutbildningen ska vara väl förankrad är det viktigt att deltagande fakulteters ledamöter i styrgruppen för den fakultetsgemensamma ämneslärarutbildningen återrapporterar arbete och beslut till respektive fakultets utbildningsnämnd och fakultetsstyrelse. Styrgruppen för den fakultetsgemesanmma ämneslärarutbildningen har i uppdrag att arbeta för ämneslärarutbildningens strategiska utveckling, inhämta underlag för nationell och internationell omvärldsanalys rörande skolan och lärarutbildningarna, bereda underlag för resursfördelningen för ämneslärarutbildning samt utse ledamöter och uppdrag för programrådet för den fakultetsgemensamma ämneslärarutbildningen. Som studentrepresentant i styrgruppen för du fram studentperspektivet arbetet.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet av arbete med ämneslärarutbildningen.
 • Erfarenhet av utbildningspolitiskt arbete.
 • Erfarenhet av påverkansarbete.

Tidsåtgång och Återrapportering
Det är för närvarande oklart hur ofta styrgruppen sammanträder. Vid behov förväntas du förankra med och återrapportera till LUS presidium.

Styrgruppen för enheten för undervisningsstöd - Studentrepresentant (1+0)

Utvecklingen av digitala verktyg inom utbildningsområdet med ett ökande antal
tjänster och system för med sig en ökande efterfrågan på stöd, support och
gemensamma lösningar. Enheten för undervisningsstöd arbetar med att ge det stödet. Enheten ansvarar också för digitala verktyg som används inom utbildningen, såsom Canvas, Zoom och urkund. Enheten finns till för att undervisande lärare ska ha bästa möjliga förutsättningar för att undervisa med hjälp av digitala verktyg. Styrgruppen har som uppdrag att leda arbetet inom enheten för undervisningsstöd, att ha en överblick på vad som sker inom enheten och att ge råd till enhetens medarbetare. Som studentrepresentant i styrgruppen förväntas du föra fram studentperspektivet i styrgruppen och arbeta för att frågor som är viktiga för studenterna prioriteras i enhetens arbete. Förankring görs i ordförandekollegiet vid behov.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Utvecklingen av digitala verktyg inom utbildningsområdet med ett ökande antal
tjänster och system för med sig en ökande efterfrågan på stöd, support och
gemensamma lösningar. Enheten för undervisningsstöd arbetar med att ge det stödet. Enheten ansvarar också för digitala verktyg som används inom utbildningen, såsom Canvas, Zoom och urkund. Enheten finns till för att undervisande lärare ska ha bästa möjliga förutsättningar för att undervisa med hjälp av digitala verktyg. Styrgruppen har som uppdrag att leda arbetet inom enheten för undervisningsstöd, att ha en överblick på vad som sker inom enheten och att ge råd till enhetens medarbetare. Som studentrepresentant i styrgruppen förväntas du föra fram studentperspektivet i styrgruppen och arbeta för att frågor som är viktiga för studenterna prioriteras i enhetens arbete. Förankring görs i ordförandekollegiet vid behov.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för och erfarenhet av arbete med digitaliseringsfrågor inom utbildningen
 • Erfarenhet av utbildningsbevakande arbete
 • Erfarenhet av påverkansarbete

Tidsåtgång och Återrapportering
Styrgruppen sammanträder fyra till fem gånger per termin. Därutöver tillkommer mötesförberedelser samt kontakt med ordförandekollegiet vid behov.

Systemstyrgruppen för Enheten för undervisningsstöd - Studentrepresentant (1+0)

Enheten för undervisningsstöd ansvarar för ett antal system och tjänster som t ex Canvas, Studio, Inspera mfl. Dessa samlas under en gemensam Systemägare, IT-systemägare och Systemstyrgrupp. Systemstyrgruppens uppdrag är att stötta Systemägaren - föreståndaren för enheten, kring beslut om prioriteringar, kostnader och resurser samt fastställande av förvaltningsplaner för samtliga digitala verktyg och tjänster som enheten ansvarar för. Styrgruppen ska förutom Systemägare och IT-systemägare bestå av representation från grundutbildningen, forskarutbildningen, förvaltningen och LUS.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Enheten för undervisningsstöd ansvarar för ett antal system och tjänster som t ex Canvas, Studio, Inspera mfl. Dessa samlas under en gemensam Systemägare, IT-systemägare och Systemstyrgrupp. Systemstyrgruppens uppdrag är att stötta Systemägaren - föreståndaren för enheten, kring beslut om prioriteringar, kostnader och resurser samt fastställande av förvaltningsplaner för samtliga digitala verktyg och tjänster som enheten ansvarar för. Styrgruppen ska förutom Systemägare och IT-systemägare bestå av representation från grundutbildningen, forskarutbildningen, förvaltningen och LUS.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för och erfarenhet av arbete med digitaliseringsfrågor inom utbildningen
 • Intresse för digitala system och tjänster
 • Erfarenhet av utbildningsbevakande arbete.

Tidsåtgång och Återrapportering
Systemstyrgruppen sammanträder fyra till fem gånger per termin. Därutöver tillkommer mötesförberedelser samt kontakt med ordförandekollegiet vid behov.

Vattenhallen - Styrelseledamot (1+0)

Vattenhallen är ett science center med stark anknytning till Lunds universitet. Lunds Tekniska Högskola LTH samverkar med Naturvetenskapliga fakulteten i verksamheten och inrymt i Vattenhallens lokaler finns idag Lunds planetarium. Institutioner vid universitetet och företag bidrar med medel samt expertis och ämneskunnande i utvecklingen av nya experiment. Många forskare är aktiva i möten med skolelever och andra besökare i Vattenhallen, vilket bidrar till intentionen att vara en mötesplats för universitet, skola, allmänhet och näringsliv.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-vattenhallen@lus.lu.se

Vattenhallen är ett science center med stark anknytning till Lunds universitet. Lunds Tekniska Högskola LTH samverkar med Naturvetenskapliga fakulteten i verksamheten och inrymt i Vattenhallens lokaler finns idag Lunds planetarium. Institutioner vid universitetet och företag bidrar med medel samt expertis och ämneskunnande i utvecklingen av nya experiment. Många forskare är aktiva i möten med skolelever och andra besökare i Vattenhallen, vilket bidrar till intentionen att vara en mötesplats för universitet, skola, allmänhet och näringsliv.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet inom det specifika området och av tidigare förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Tidsåtgång och Återrapportering
Vattenhallens styrelse sammanträder ca 4 gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i 3 timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte. Ingen återrapportering krävs.


Campus Helsingborg

Campus Helsingborgs Campusgrupp - Representant (3+0)

Campusgruppen är ett forum för informationsutbyte för alla verksamheter på Campus Helsingborg. I gruppen finns representanter från studenterna, vaktmästare, lokalbokare, biblioteket, studenthälsan samt representanter från de olika institutionerna m.fl. Syftet med gruppen är erfarenhetsutbyte, men här diskuteras även aktuella frågor som rör hela campus för att ge möjlighet till samtliga delar av verksamheten att informera och diskutera. Campusgruppen är inte ett beslutande organ.

Enligt Reglementet § 10.3 åligger det Campus Helsingborgs studentkommitté (CHSK) att välja studentrepresentanter till Campus Helsingborgsgemensamma poster och efter valen meddela tinget om resultatet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-chlg@lus.lu.se

Campusgruppen är ett forum för informationsutbyte för alla verksamheter på Campus Helsingborg. I gruppen finns representanter från studenterna, vaktmästare, lokalbokare, biblioteket, studenthälsan samt representanter från de olika institutionerna m.fl. Syftet med gruppen är erfarenhetsutbyte, men här diskuteras även aktuella frågor som rör hela campus för att ge möjlighet till samtliga delar av verksamheten att informera och diskutera. Campusgruppen är inte ett beslutande organ.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Att du har god insikt i Campus Helsingborgs organisation och arbete
 • Att du har god insyn och är väl förankrad inom studentkårernas arbete vid Campus Helsingborg
 • Att du är intresserad av att hålla kontakt med kårerna i Lund och med LUS presidium
 • Att du är van att använda formella och informella kontaktvägar i påverkansarbete

Tidsåtgång och Återrapportering
Campusgruppen träffas vanligen månadsvis. Till detta kommer extensivt förankringsarbete gentemot studentkårerna samt deltagande i CHSK som sammanträder ungefär tre gånger per termin.

Campus Helsingborgs husstyrelse - Ledamot (3+0)

Husstyrelsen i Helsingborg ansvarar för den operativa hanteringen av infrastruktur-, service- och lokalfrågor på Campus Helsingborg. Det leds av Campus Helsingborgs rektor och är sammansatt av representanter från fakulteten som har utbildningar vid Campus Helsingborg, administrativ personal, studenterna och de som äger och ansvarar för lokalerna vid Campus Helsingborg. Husstyrelsen har ansvar även för och behandlar arbetsmiljöfrågor för universitetsgemensamma lokaler på campus.

Enligt Reglementet § 10.3 åligger det Campus Helsingborgs studentkommitté (CHSK) att välja studentrepresentanter till Campus Helsingborgsgemensamma poster och efter valen meddela tinget om resultatet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-chhs@lus.lu.se

Husstyrelsen i Helsingborg ansvarar för den operativa hanteringen av infrastruktur-, service- och lokalfrågor på Campus Helsingborg. Det leds av Campus Helsingborgs rektor och är sammansatt av representanter från fakulteten som har utbildningar vid Campus Helsingborg, administrativ personal, studenterna och de som äger och ansvarar för lokalerna vid Campus Helsingborg. Husstyrelsen har ansvar även för och behandlar arbetsmiljöfrågor för universitetsgemensamma lokaler på campus.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Att du är intresserad av arbetsmiljöfrågor.
 • Att du har god insyn och är väl förankrad inom studentkårernas arbete vid Campus Helsingborg
 • Att du vill driva frågor gällande säkerhet, fysisk- och psykosocial studiemiljö för studenterna vid Campus Helsingborg.
 • Tidigare erfarenheter av arbetsmiljöfrågor är meriterande.

Tidsåtgång och Återrapportering
Husstyrelsen sammanträder cirka två gånger per termin. Till detta kommer extensivt förankringsarbete gentemot studentkårerna samt deltagande i CHSK som sammanträder ca 3 gånger per termin. Möjlighet kan även finnas att närvara på LUS nätverk för studerandeskyddsombud.

Campus Helsingborgs strategiska utskott - Studentrepresentant (3+0)

Campus Helsingborgs strategiska utskott arbetar med verksamhetsutveckling, primärt inom forskningsområdet men även till viss del inom utbildning. Utskottet kan ses som det operativa organet under Campus Helsingborgs styrelse. Här bereder man ärenden till styrelsen och arbetar löpande med strategiska initiativ och verksamhetsutveckling.

Enligt Reglementet § 10.3 åligger det Campus Helsingborgs studentkommitté (CHSK) att välja studentrepresentanter till Campus Helsingborgsgemensamma poster och efter valen meddela tinget om resultatet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Campus Helsingborgs strategiska utskott arbetar med verksamhetsutveckling, primärt inom forskningsområdet men även till viss del inom utbildning. Utskottet kan ses som det operativa organet under Campus Helsingborgs styrelse. Här bereder man ärenden till styrelsen och arbetar löpande med strategiska initiativ och verksamhetsutveckling.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Att du har god insikt i Campus Helsingborgs organisation och arbete
 • Att du är intresserad av ekonomiska frågor
 • Att du har god insyn och är väl förankrad inom studentkårernas arbete vid Campus Helsingborg
 • Att du är intresserad av att hålla kontakt med kårerna i Lund och med LUS presidium
 • Att du är van att använda formella och informella kontaktvägar i påverkansarbete
 • Att du har intresse av att arbeta löpande med utvecklingsfrågor

Tidsåtgång och Återrapportering
Utskottet träffas tre gånger per termin. Till detta tillkommer att läsa handlingar och ansökningar innan mötena samt deltagande i CHSK som sammanträder ca tre gånger per termin.

Campus Helsingborgs Studentkommitté (CHSK) - Ordförande (1+0)

Campus Helsingborgs Studentkommitté (CHSK) är en mötesplats för de kårsektioner och studentkårer som har verksamhet på Campus Helsingborg. CHSK diskuterar frågor som rör studenter vid Campus Helsingborg samt har förberedande diskussioner om ärenden som ska beslutas i campusövergripande organ och i samarbetsorgan med Helsingborgs kommun. Ordförande för kommittén ansvarar för kallelser och dagordningar, rapporterar till LUS presidium och styrelse, samt ansvarar för att kommittén håller ett erforderligt antal möten.

Enligt Reglementet § 10.3 åligger det Campus Helsingborgs studentkommitté (CHSK) att välja studentrepresentanter till Campus Helsingborgsgemensamma poster och efter valen meddela tinget om resultatet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: chsk@lus.lu.se

Campus Helsingborgs Studentkommitté (CHSK) är en mötesplats för de kårsektioner och studentkårer som har verksamhet på Campus Helsingborg. CHSK diskuterar frågor som rör studenter vid Campus Helsingborg samt har förberedande diskussioner om ärenden som ska beslutas i campusövergripande organ och i samarbetsorgan med Helsingborgs kommun. Ordförande för kommittén ansvarar för kallelser och dagordningar, rapporterar till LUS presidium och styrelse, samt ansvarar för att kommittén håller ett erforderligt antal möten.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet av att administrera och leda möten.
 • Tidigare engagemang eller förankring inom studentverksamheten i Helsingborg.
 • Intresse för studentlivet i Helsingborg och för att jobba aktivt för att stärka kopplingen mellan Lunds och Helsingborgs studentliv.

Tidsåtgång och Återrapportering
CHSK sammanträder ungefär tre gånger per termin. Utöver detta tillkommer kontinuerlig kontakt med kårer och övriga studentorganisationer, samt återrapportering till LUS presidium efter varje möte.

Campus Helsingborgs Styrelse - Styrelseledamot* (3+0)

Campus Helsingborgs styrelse är det organ som arbetar övergripande med utveckling av verksamheten på Campus Helsingborg, profilfrågor, kärnverksamheterna och att ta fram förslag på ny verksamhet. Styrelsen samordnar även all utbildnings- och forskningsverksamhet samt samarbetar med externa parter såsom näringsliv och kommun. Styrelsen hanterar även de för Campus Helsingborg övergripande ekonomiska frågorna. Studentrepresentanterna i denna styrelse är hela LUS företrädare i de flesta frågor som rör Campus Helsingborg och arbetar även nära LUS genom Campus Helsingborgs studentkommitté (CHSK).

Posten är arvoderad.
Enligt Reglementet § 10.3 åligger det Campus Helsingborgs studentkommitté (CHSK) att välja studentrepresentanter till Campus Helsingborgsgemensamma poster och efter valen meddela tinget om resultatet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-chstyr@lus.lu.se

Campus Helsingborgs styrelse är det organ som arbetar övergripande med utveckling av verksamheten på Campus Helsingborg, profilfrågor, kärnverksamheterna och att ta fram förslag på ny verksamhet. Styrelsen samordnar även all utbildnings- och forskningsverksamhet samt samarbetar med externa parter såsom näringsliv och kommun. Styrelsen hanterar även de för Campus Helsingborg övergripande ekonomiska frågorna. Studentrepresentanterna i denna styrelse är hela LUS företrädare i de flesta frågor som rör Campus Helsingborg och arbetar även nära LUS genom Campus Helsingborgs studentkommitté (CHSK).

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Att du har god insikt i Campus Helsingborgs organisation och arbete.
 • Att du är intresserad av ekonomiska frågor
 • Att du är utvecklingsorienterad och intresserad av strategiska frågor
 • Att du har god insyn i studentkårsarbetet vid Campus Helsingborg
 • Att du är intresserad av att hålla kontakt med kårerna i Lund och med LUS presidium
 • Att du är van att använda formella och informella kontaktvägar i påverkansarbete.

Tidsåtgång och Återrapportering
Styrelsen sammanträder ungefär tre gånger per termin. Till detta kommer extensivt förankringsarbete gentemot studentkårerna samt deltagande i CHSK som sammanträder inför varje styrelsemöte.

Campus vänner - Representant (1+0)

Campus vänner är en medlemsorganisation, förening, med fokus på näringslivet och som ligger utanför universitetets verksamhet. Syftet med Campus vänner är att vara en brygga mellan studenterna på Campus Helsingborg och näringslivet.

Enligt Reglementet § 10.3 åligger det Campus Helsingborgs studentkommitté (CHSK) att välja studentrepresentanter till Campus Helsingborgsgemensamma poster och efter valen meddela tinget om resultatet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Campus vänner är en medlemsorganisation, förening, med fokus på näringslivet och som ligger utanför universitetets verksamhet. Syftet med Campus vänner är att vara en brygga mellan studenterna på Campus Helsingborg och näringslivet.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Att du har god insikt i Campus Helsingborgs organisation och arbete
 • Att du har god insyn och är väl förankrad inom studentkårernas arbete vid Campus Helsingborg
 • Att du har intresse för näringslivsfrågor och arbetsmarknad
 • Att du har intresse av att arbeta löpande med utvecklingsfrågor.
 • Tidigare erfarenheter av näringslivsfrågor eller arbetsmarknad är meriterande.

Tidsåtgång och Återrapportering
Campus vänners styrelse sammanträder ca åtta gånger per år. Sammanträdena är ofta förlagda sen eftermiddag eller kväll. Som studentrepresentant i Campus vänner är det även bra om du kan tänka dig att delta på några av de aktiviteter föreningen arrangerar under året, exempelvis stipendieutdelning och frukostmöten.


Stiftelser

Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds Universitet, Gerdahallen - Styrelseledamot (3+3)

Gerdahallen är en tränings- och friskvårdsanläggning i Lund. Gerdahallen drivs som en stiftelse vid Lunds universitet och har som huvuduppdrag att erbjuda studenter och universitetsanställda motion i olika former. I styrelsen diskuteras frågor som rör Gerdahallen och dess verksamhet. Styrelsens arbete handlar framför allt om organisatoriska, ekonomiska och strategiska frågor. Även frågor om personalens och kundernas trivsel finns med på styrelsens agenda. Styrelsen består av representanter från universitetet, verksamheten samt tre studeranderepresentanter med personliga suppleanter.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 oktober.
E-post: rep-gerda@lus.lu.se

Gerdahallen är en tränings- och friskvårdsanläggning i Lund. Gerdahallen drivs som en stiftelse vid Lunds universitet och har som huvuduppdrag att erbjuda studenter och universitetsanställda motion i olika former. I styrelsen diskuteras frågor som rör Gerdahallen och dess verksamhet. Styrelsens arbete handlar framför allt om organisatoriska, ekonomiska och strategiska frågor. Även frågor om personalens och kundernas trivsel finns med på styrelsens agenda. Styrelsen består av representanter från universitetet, verksamheten samt tre studeranderepresentanter med personliga suppleanter.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för och kunskap om träning och friskvård.
 • Erfarenhet av tidigare förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Tidsåtgång och Återrapportering
Gerdahallens styrelse sammanträder fyra gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i tre timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte.

Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds Universitet, Folkuniversitetet - Styrelseledamot* (4+0)

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett hundratal orter i Sverige. De uppbär statsbidrag för de delar av verksamheten som är folkbildningsarbete. Folkuniversitetet drivs i stiftelseform och utan vinstintresse. Folkuniversitetet är partipolitiskt obundet och fristående från religiösa och fackliga intressen. Folkuniversitetet består av fem olika stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Därtill finns ett gemensamt förbundskansli.

I styrelserna sitter representanter från universiteten, studentkårerna och Folkuniversitetsföreningen. Som ledamot i styrelsen är du en del av det strategiska arbetet vid folkuniversitetet. Större strategiska frågor kan röra nystart av skolor och annan verksamhet eller att besluta om övergripande policydokument för verksamheten. Utöver det vanliga stiftelseansvaret krävs även “erforderlig kunskap om skollagen” av Folkuniversitetets styrelseledamöter, då stiftelsen är huvudman för skolverksamhet. Som nybliven ledamot är information om skollagen en del av din introduktion till styrelsearbetet hos folkuniversitetet.

Uppdraget är arvoderat med en mindre summa.

Mandatperiod: 3 år, tillträder 1 januari.
E-post: rep-folkuniversitet@lus.lu.se

Folkuniversitetet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett hundratal orter i Sverige. De uppbär statsbidrag för de delar av verksamheten som är folkbildningsarbete. Folkuniversitetet drivs i stiftelseform och utan vinstintresse. Folkuniversitetet är partipolitiskt obundet och fristående från religiösa och fackliga intressen. Folkuniversitetet består av fem olika stiftelser med säte i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Därtill finns ett gemensamt förbundskansli.

I styrelserna sitter representanter från universiteten, studentkårerna och Folkuniversitetsföreningen. Som ledamot i styrelsen är du en del av det strategiska arbetet vid folkuniversitetet. Större strategiska frågor kan röra nystart av skolor och annan verksamhet eller att besluta om övergripande policydokument för verksamheten. Utöver det vanliga stiftelseansvaret krävs även “erforderlig kunskap om skollagen” av Folkuniversitetets styrelseledamöter, då stiftelsen är huvudman för skolverksamhet. Som nybliven ledamot är information om skollagen en del av din introduktion till styrelsearbetet hos folkuniversitetet.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet av strategiskt styrelsearbete.
 • Erfarenhet av och intresse för folkbildning och skolverksamhet.
 • Erfarenhet av tidigare förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Tidsåtgång och Återrapportering
Folkuniversitetets styrelse sammanträder åtta gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i tre timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte.

Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem för barn - Styrelseledamot (4+0)

Stiftelsen Lunds Studentkårers daghem för barn är ett daghem vars ändamål är att erbjuda de barn, vars föräldrar är studenter eller yngre akademiker, förskoleplatser. Daghemmets styrelses uppgift är, förutom att ansvara för daghemmets drift och verksamhet, att verka för att daghemmets lokaler och omgivningar får de nödvändiga upprustningar som behövs för fortsatt trivsam verksamhet.

Mandatperiod:
E-post: rep-daghemstyr@lus.lu.se

Stiftelsen Lunds Studentkårers daghem för barn är ett daghem vars ändamål är att erbjuda de barn, vars föräldrar är studenter eller yngre akademiker, förskoleplatser. Daghemmets styrelses uppgift är, förutom att ansvara för daghemmets drift och verksamhet, att verka för att daghemmets lokaler och omgivningar får de nödvändiga upprustningar som behövs för fortsatt trivsam verksamhet.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet inom det specifika området och av tidigare förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Tidsåtgång och Återrapportering
Daghemmets styrelse sammanträder två gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i tre timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte.

Stiftelsen Lunds Studentkårs Friluftsgård, Lillsjödal - Styrelseledamot (2+0)

Lillsjödal är en friluftsgård utanför Sösdala i Hässleholms kommun i Skåne. Gården förvaltas av Stiftelsen Lunds studentkårs friluftsgård som kontrolleras av Lunds universitets studentkårer, som också utser en majoritet av styrelseledamöterna. Gården har varit i studenternas ägo sedan 1941 och tjänar nu som en hemvist för olika typer av internat, kick-offer eller för student- och andra organisationer.

Som LUS representant i Lillsjödals styrelse ansvarar du också tillsammans med LUS styrelse för att anordna två “fixarhelger” om året, där en bjuder in kåraktiva för att underhålla gården och umgås under trevliga former.

Mandatperiod:
E-post: lillsjodalstyr@lus.lu.se

Lillsjödal är en friluftsgård utanför Sösdala i Hässleholms kommun i Skåne. Gården förvaltas av Stiftelsen Lunds studentkårs friluftsgård som kontrolleras av Lunds universitets studentkårer, som också utser en majoritet av styrelseledamöterna. Gården har varit i studenternas ägo sedan 1941 och tjänar nu som en hemvist för olika typer av internat, kick-offer eller för student- och andra organisationer.

Som LUS representant i Lillsjödals styrelse ansvarar du också tillsammans med LUS styrelse för att anordna två “fixarhelger” om året, där en bjuder in kåraktiva för att underhålla gården och umgås under trevliga former.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet av praktiskt underhåll av fastigheter.
 • Erfarenhet av tidigare förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Tidsåtgång och Återrapportering
Lillsjödals styrelse sammanträder fyra gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i tre timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte.

Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa - Ordförande (1+0)

Kreditkassan är en studentdriven stiftelse, som ägs av LUS och utan vinstintresse, som förmedlat studentlån till studenter sedan 1922. Som Ordförande ansvarar du för att stiftelseverksamheten sköts på ett korrekt sätt samt att tillsammans med styrelsen förvalta stiftelsens medel så att det kommer studenterna mest till gagn.

Mandatperiod:
E-post: ordf.kreditkassan@lus.lu.se

Kreditkassan är en studentdriven stiftelse, som ägs av LUS och utan vinstintresse, som förmedlat studentlån till studenter sedan 1922. Som Ordförande ansvarar du för att stiftelseverksamheten sköts på ett korrekt sätt samt att tillsammans med styrelsen förvalta stiftelsens medel så att det kommer studenterna mest till gagn.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet av styrelsearbete.
 • Erfarenhet av ekonomiskt arbete.
 • Erfarenhet av stiftelseverksamhet.

Tidsåtgång och Återrapportering
Kreditkassans styrelse sammanträder fyra gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i två timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte.

Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa - Styrelseledamot (3+0)

En av posterna är förbehållen LUS styrelse.
Kreditkassan är en studentdriven stiftelse, som ägs av LUS och utan vinstintresse, som förmedlat lån till studenter sedan 1922. Som ledamot ansvarar du för att tillsammans med styrelsen förvalta stiftelsens medel så att det kommer studenterna mest till gagn.

Mandatperiod: Se nedan.
E-post: styrelsen@kreditkassan.se

Kreditkassan är en studentdriven stiftelse, som ägs av LUS och utan vinstintresse, som förmedlat lån till studenter sedan 1922. Som ledamot ansvarar du för att tillsammans med styrelsen förvalta stiftelsens medel så att det kommer studenterna mest till gagn.

Mandatperiod: 2 år, tillträder 1 januari. Två av ledamöterna väljs på jämna år, den tredje på ojämna. Den fjärde representanten utses årligen av LUS styrelse och följer LUS styrelses mandatperiod.

Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa - Vice ordförande (1+0)

Kreditkassan är en studentdriven stiftelse, som ägs av LUS och utan vinstintresse, som förmedlat studentlån till studenter sedan 1922. Som vice ordförande ansvarar du för att stötta ordförande och vid frånfälle fullgöra dennes åtaganden, samt att tillsammans med styrelsen förvalta stiftelsens medel så att det kommer studenterna mest till gagn.

Mandatperiod:
E-post: vice.kreditkassan@lus.lu.se

Kreditkassan är en studentdriven stiftelse, som ägs av LUS och utan vinstintresse, som förmedlat studentlån till studenter sedan 1922. Som vice ordförande ansvarar du för att stötta ordförande och vid frånfälle fullgöra dennes åtaganden, samt att tillsammans med styrelsen förvalta stiftelsens medel så att det kommer studenterna mest till gagn.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet av ekonomiskt arbete.
 • Erfarenhet av stiftelseverksamhet.

Tidsåtgång och Återrapportering
Kreditkassans styrelse sammanträder fyra gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i två timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte.


Studentrepresentanter i tillfälliga organ

Arbetsgrupp för framtagning av förslag till utformning av Petriplatsen - Studentrepresentant (1+0)

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Petriplatsen i Lund ligger i hörnet Sankt Petri Kyrkogata och Bredgatan, en avgränsad
och historisk, men samtidigt en i nuet levande plats. Petriplatsen är universitetets ägo
sedan 1840-talet efter en donation från fabrikör Jens Petter Borg. Petriplatsen, med
dess unika historia och placering i stadens hjärta, är idag i behov av en förnyelse för att
den ska bli en än mer attraktiv mötes- och viloplats mitt i det pulserande stadslivet.
Arbetsgruppens syfte är att arbeta fram konkreta förslag för Petriplatsens utformning.
Arbetet ska ske i samråd med berörda intressenter och rapporteras till rektor.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för samhällsplanering

Tidsåtgång och Återrapportering
2h/månad

Arbetsgrupp för framtagningar kriterier och bedömning av projekt inom ramen för Hållbarhetsfonden - Studentrepresentant (1+0)

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas


Lunds universitet har inrättat en Hållbarhetsfond som driver på en hållbar utveckling och minskar universitetets klimatpåverkan. Fondens medel ska användas till möjliggörandet av projekt som bidrar till en positiv samhällsomställning. Fonden ska stötta idéer inom hela hållbarhetsområdet, alltså både ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Projekt som kan finansieras omfattar både sommarprojekt för studenter såväl som forskningsprojekt.

Arbetet som studentrepresentant i arbetsgruppen kommer inledningsvis gå ut på att bidra med studentperspektivet i framtagande av kriterier för avlyft till och utdelning från fonden. När strukturerna är på plats kommer arbetet gå ut på att bedöma ansökningar till fonden.

Tidsåtgång och Återrapportering
Antalet sammanträden för arbetsgruppen varierar. Förankring görs i Ordförandekollegiet och/eller med LUS presidium vid behov.

Arbetsgrupp för planering av en universitetsgemensam kvalitetskonferens vid Lunds universitet 2022 ( - Studentrepresentant (1+0)

Lunds universitet planerar att genomföra en universitetsgemensam kvalitetskonferens, med fokus på hållbarhets- och jämställdhetsperspektiv i undervisningen. Konferensen riktar sig till nyckelpersoner med utbildningsansvar på fakulteterna och inom förvaltningen, samt till student- och doktorandrepresentanter. Konferensen kommer äga rum under höstterminen 2022 eller under tidig vårtermin 2023. Arbetet för att planera kvalitetskonferensen kommer att göras i en arbetsgrupp. Som studentrepresentant i arbetsgruppen förväntas du föra fram studentperspektivet i arbetsgruppen efter förankring i ordförandekollegiet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Lunds universitet planerar att genomföra en universitetsgemensam kvalitetskonferens, med fokus på hållbarhets- och jämställdhetsperspektiv i undervisningen. Konferensen riktar sig till nyckelpersoner med utbildningsansvar på fakulteterna och inom förvaltningen, samt till student- och doktorandrepresentanter. Konferensen kommer äga rum under höstterminen 2022 eller under tidig vårtermin 2023. Arbetet för att planera kvalitetskonferensen kommer att göras i en arbetsgrupp. Som studentrepresentant i arbetsgruppen förväntas du föra fram studentperspektivet i arbetsgruppen efter förankring i ordförandekollegiet.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för utbildningskvalitet
 • Erfarenhet av projektplanering

Tidsåtgång och Återrapportering
Antalet sammanträden för arbetsgruppen beräknas vara 2-3 sammanträden under våren 2022. Fler planeringsmöten kan komma att tillkomma under hösten 2022. därutöver kommer studentrepresentanten vara aktiv under kvalitetskonferensen som beräknas vara en hel dag antingen i september 2022 eller i januari 2023.

Arbetsgruppen med expertkompetens inom jämställdhet och lika villkor - Studentrepresentant (1+0)

Efter utredningen Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och likabehandling har rådet för jämställdhet och likabehandling under 2021 fått ett nytt uppdrag, sammansättning och namn. Sammansättningen av rådet har förändrats så att rådet får ett tydligare fokus på ledningsnivå. För att stärka rådets arbete och möjliggöra för rådet att fatta vetenskapligt förankrade beslut är det viktigt att ledningen inte förlorar anknytningen till expertfunktioner. Rådet för jämställdhet och lika villkor har därför tillsatt en arbetsgrupp med dokumenterad expertkunskap inom jämställdhet och lika villkor och med god kännedom om verksamheten. Arbetsgruppen ska:

Arbeta med frågor på direkt uppdrag av rådet.
Bistå i det strategiska arbetet bland annat genom att arbeta fram kunskapsunderlag inför rådets beslut, omvärldsbevaka och föreslå insatser.
Bistå med analyser i samband med uppföljningar.

I expertgruppen förväntas du som studentrepresentant bidra med gedigen kunskap om studenternas perspektiv. Förankring sker i Ordförandekollegiet, men du behöver även själv ha god förkunskap kring frågor som rör jämställdhet och lika villkor och mångfald.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Efter utredningen Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och likabehandling har rådet för jämställdhet och likabehandling under 2021 fått ett nytt uppdrag, sammansättning och namn. Sammansättningen av rådet har förändrats så att rådet får ett tydligare fokus på ledningsnivå. För att stärka rådets arbete och möjliggöra för rådet att fatta vetenskapligt förankrade beslut är det viktigt att ledningen inte förlorar anknytningen till expertfunktioner. Rådet för jämställdhet och lika villkor har därför tillsatt en arbetsgrupp med dokumenterad expertkunskap inom jämställdhet och lika villkor och med god kännedom om verksamheten.

Arbetsgruppen ska:
- Arbeta med frågor på direkt uppdrag av rådet.
- Bistå i det strategiska arbetet bland annat genom att arbeta fram kunskapsunderlag inför rådets beslut, omvärldsbevaka och föreslå insatser.
- Bistå med analyser i samband med uppföljningar.

I expertgruppen förväntas du som studentrepresentant bidra med gedigen kunskap om studenternas perspektiv. Förankring sker i Ordförandekollegiet, men du behöver även själv ha god förkunskap kring frågor som rör jämställdhet och lika villkor och mångfald.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Gedigen erfarenhet av påverkansarbete i frågor som rör jämställdhet och lika villkor och mångfald
 • Erfarenhet inom forum som behandlar frågor rörande jämställdhet, lika villkor och mångfald, gärna inom Lunds universitets verksamhet.
 • Intresse för och erfarenhet av frågor rörande normstrukturer och utveckling av Lunds universitet för att bli en mer attraktiv studieplats och arbetsplats.
 • Intresse för värdegrundsarbetet vid Lunds universitet och i Lunds studentliv.

Tidsåtgång och Återrapportering
Antalet sammanträden beräknas bli 3-5 sammanträden per termin, men antalet sammanträden kan komma att variera.

Climate-KIC@LU - Studentrepresentant (2+0)

Climate-KIC är Europas största innovationsnätverk för klimatlösningar. Nätverket samlar över 300 deltagare inklusive företag, lärosäten och städer i flera länder. Centrala verksamheter är innovation, entreprenörskap och utbildning.
Lunds universitet blev under 2015 medlem i Climate-KIC och är en del av dess nordiska nod, Climate-KIC Nordic, med huvudsäte i Köpenhamn. Andra nordiska deltagare är ett urval av lärosäten, städer och företag från Finland, Sverige, Danmark och Norge. Den huvudsakliga finansieringen av Climate-KIC är Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT). Som medlem i Climate-KIC kan Lunds universitet delta i dess aktiviteter inklusive ansökningar till utlysningar, kanalisering av innovationsstöd och utveckling av entreprenörskap i utbildningar.
Climate-KIC@LU leds av en styrgrupp. Styrgruppen har det övergripande ansvaret för verksamheten, anger närmare riktlinjer för denna, fastställer årlig verksamhetsplan och verksamhetsredovisning, samt föreslår budget till styrelsen för CEC.

Mandatperiod:
E-post: saknas

Bakgrund Climate-KIC är Europas största innovationsnätverk för klimatlösningar. Nätverket samlar över 300 deltagare inklusive företag, lärosäten och städer i flera länder. Centrala verksamheter är innovation, entreprenörskap och utbildning.
Lunds universitet blev under 2015 medlem i Climate-KIC och är en del av dess nordiska nod, Climate-KIC Nordic, med huvudsäte i Köpenhamn. Andra nordiska deltagare är ett urval av lärosäten, städer och företag från Finland, Sverige, Danmark och Norge. Den huvudsakliga finansieringen av Climate-KIC är Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT). Som medlem i Climate-KIC kan Lunds universitet delta i dess aktiviteter inklusive ansökningar till utlysningar, kanalisering av innovationsstöd och utveckling av entreprenörskap i utbildningar.
Climate-KIC@LU leds av en styrgrupp. Styrgruppen har det övergripande ansvaret för verksamheten, anger närmare riktlinjer för denna, fastställer årlig verksamhetsplan och verksamhetsredovisning, samt föreslår budget till styrelsen för CEC.
Särskild vikt kommer läggas vid:
Erfarenhet och intresse av miljö- och klimatfrågor
Erfarenhet och intresse av innovation

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet och intresse av miljö- och klimatfrågor
 • Erfarenhet och intresse av innovation

Tidsåtgång och Återrapportering
Styrgruppen träffas ungefär två gånger per termin.

EUGLOH Executive Board - Student representative (1+0)

EUGLOH Executive Board är ett beslutande organ inom EUGLOH som tar strategiska beslut inom utbildningsalliansen och diskuterar visioner för EUGLOHs framtid. Executive Board ansvarar också för att följa upp arbetet i de olika arbetsgrupperna inom EUGLOH. I Executive Board sitter prorektorer eller motsvarade från medlemsuniversitetet, universitetens projektledare inom EUGLOH samt en student från varje universitet. Som studentrepresentant i Executive Board ska du ha kontakt med studenterepresentanterna i de olika arbetsgrupperna inom EUGLOH, samt med LUS, för att på bästa sätt kunna driva studenternas frågor.


Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet av att vara studentrepresentant.
 • God kommunikationsförmåga på engelska.
 • Intresse för frågor relaterade utbildning och projektledning.
 • Vana att samverka med människor från olika kulturer.

Tidsåtgång och Återrapportering
EUGLOH Executive Board sammanträder 2-4 gånger per termin. De flesta mötena hålls digitalt, men ett möte om året hålls under några dagar vid ett av medlemsuniversiteten. Utöver att delta på mötena tillkommer förberedelsetid i form av att läsa handlingar och förankra åsikter.

EUGLOH Studentstyrelse - Ledamot (2+2)

EUGLOH (European Universities network of Global Health) är ett EU projekt som syftar till att ta fram ett gemensamt kursutbud mellan fem lärosäten i Europa, däribland Lund, inom ämnet global hälsa. EUGLOHs studentstyrelse består av 10 studentrepresentanter från samtliga lärosäten. Studentstyrelsens uppdrag är att försäkra studentperspektivet i projektet. Styrelsen jobbar fokuserat med de projekt inom EUGLOH som rör studenterna och agerar rådgivande instans till projektets ledning. Som studentrepresentant i studentstyrelsen ansvarar du även för att information om projektet når Lunds studenter och LUS organisation. Då projektet är flerårigt är det särskilt meriterande om du kan tänka dig sitta på posten mer än ett år.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-eugloh@lus.lu.se

EUGLOH (European Universities network of Global Health) är ett EU projekt som syftar till att ta fram ett gemensamt kursutbud mellan fem lärosäten i Europa, däribland Lund, inom ämnet global hälsa. EUGLOHs studentstyrelse består av 10 studentrepresentanter från samtliga lärosäten. Studentstyrelsens uppdrag är att försäkra studentperspektivet i projektet. Styrelsen jobbar fokuserat med de projekt inom EUGLOH som rör studenterna och agerar rådgivande instans till projektets ledning. Som studentrepresentant i studentstyrelsen ansvarar du även för att information om projektet når Lunds studenter och LUS organisation. Då projektet är flerårigt är det särskilt meriterande om du kan tänka dig sitta på posten mer än ett år.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Bred representation med en balans inom studiebakgrunder.
 • God kommunikationsförmåga på engelska.
 • Intresse för frågor relaterade till global hälsa och bildning.
 • Vana att samverka med människor från olika kulturer.

Tidsåtgång och Återrapportering
Studentstyrelsen har möten ungefär en gång i månaden. Mötena hålls digitalt. Utöver detta kan studentstyrelsen anordna evenemang, antingen fysiskt eller digitalt. Dessa är valfritt att delta på.

EUGLOH Work Package 2 - Joint curricula and design - Studentrepresentant (3+0)

EUGLOH (European Universities network of Global Health) är ett EU-projekt som syftar till att ta fram ett gemensamt kursutbud mellan fem lärosäten i Europa, däribland Lund, inom ämnet global hälsa. I projektet finns olika arbetsgrupper (work packages, WP) som alla arbetar med olika delar i projektet och leds av olika lärosäten.
Arbetsgrupp 2, Joint curricula design, jobbar med frågor som rör möligheten att skapa gemensamma utbildningar. Det rör allt från gemensamma program och kursplaner till tillgång till pedagogiska verktyg som möjliggör virtuell mobilitet. Arbetsgrupp 2 leds av Lunds universitet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Särskild vikt kommer läggas vid:
 • God kommunikationsförmåga på engelska.
 • Intresse för frågor relaterade till global hälsa och bildning.
 • Vana att samverka med människor från olika kulturer.

Tidsåtgång och Återrapportering
Arbetsgrupperna sammanträder cirka en gång i månaden. Det är även möjligt att delta i möten med EUGLOHs studentstyrelse. Det kan också finnas möjlighet att delta i EUGLOH:s årsmöte som hålls några dagar under våren vid något av lärosätena.

EUGLOH Work Package 3 - Research and innovation - Studentrepresentant (3+0)

EUGLOH (European Universities network of Global Health) är ett EU-projekt som syftar till att ta fram ett gemensamt kursutbud mellan fem lärosäten i Europa, däribland Lund, inom ämnet global hälsa. I projektet finns olika arbetsgrupper (work packages, WP) som alla arbetar med olika delar i projektet och leds av olika lärosäten.
Arbetsgrupp 3, Research and innovation, jobbar med frågor som flätar samman forskning och utbildning inom alliansen. Arbetsgruppen arbetar med initiativ såsom labbutbyten för studenter, sommarskolor för doktorander, forskningskonferenser för studenter och forskningsutmaningar för studenter. Arbetsgrupp 3 leds av University of Szeged.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Särskild vikt kommer läggas vid
 • God kommunikationsförmåga på engelska.
 • Intresse för frågor relaterade till global hälsa och bildning.
 • Vana att samverka med människor från olika kulturer.

EUGLOH Work Package 4 - Professional and individual development & employability - Studentrepresentant (3+0)

EUGLOH (European Universities network of Global Health) är ett EU-projekt som syftar till att ta fram ett gemensamt kursutbud mellan fem lärosäten i Europa, däribland Lund, inom ämnet global hälsa. I projektet finns olika arbetsgrupper (work packages, WP) som alla arbetar med olika delar i projektet och leds av olika lärosäten.
Arbetsgrupp 4, Professional and individual development and employability, arbetar med frågor som knyter EUGLOH närmare näringslivet. Det innefattar projekt såsom gemensamma kurser inom entreprenörskap, workshops och arbetsmarknadsmässor. Arbetsgrupp 4 leds av University of Porto.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Särskild vikt kommer läggas vid
 • God kommunikationsförmåga på engelska.
 • Intresse för frågor relaterade till global hälsa och bildning.
 • Vana att samverka med människor från olika kulturer.

Tidsåtgång och Återrapportering
Arbetsgrupperna sammanträder cirka en gång i månaden. Det är även möjligt att delta i möten med EUGLOHs studentstyrelse. Det kan också finnas möjlighet att delta i EUGLOH:s årsmöte som hålls några dagar under våren vid något av lärosätena.

EUGLOH Work Package 5 - Alliance Campus life - Studentrepresentant (3+0)

EUGLOH (European Universities network of Global Health) är ett EU-projekt som syftar till att ta fram ett gemensamt kursutbud mellan fem lärosäten i Europa, däribland Lund, inom ämnet global hälsa. I projektet finns olika arbetsgrupper (work packages, WP) som alla arbetar med olika delar i projektet och leds av olika lärosäten.
Arbetsgrupp 5, Alliance campus life arbetar med att skapa ett gemensamt EUGLOH campus. Det görs bland annat genom att skapa kulturella utbyten, språkutbyten, sociala och kulturella aktiviteter, samt projekt som ger känsla av samhörighet. Arbetsgrupp 5 leds av University of Paris Saclay.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Särskild vikt kommer läggas vid
 • God kommunikationsförmåga på engelska.
 • Intresse för frågor relaterade till global hälsa och bildning.
 • Vana att samverka med människor från olika kulturer.

Tidsåtgång och Återrapportering
Arbetsgrupperna sammanträder cirka en gång i månaden. Det är även möjligt att delta i möten med EUGLOHs studentstyrelse. Det kan också finnas möjlighet att delta i EUGLOH:s årsmöte som hålls några dagar under våren vid något av lärosätena.

EUGLOH Work Package 6 - Sustainability of the project and dissemination - Studentrepresentant (3+0)

EUGLOH (European Universities network of Global Health) är ett EU-projekt som syftar till att ta fram ett gemensamt kursutbud mellan fem lärosäten i Europa, däribland Lund, inom ämnet global hälsa. I projektet finns olika arbetsgrupper (work packages, WP) som alla arbetar med olika delar i projektet och leds av olika lärosäten.
Arbetsgrupp 6, Sustainability and dissemination, jobbar med frågor som rör projektansökningar, kommunikation och hållbarhet inom projektet. Det innefattar bland annat mediakontakt, kontakt med studentambassadörer och arrangerande av publika evenemang. Arbetsgrupp 6 leds av Ludwig Maximilian Universität i München.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Särskild vikt kommer läggas vid
 • God kommunikationsförmåga på engelska.
 • Intresse för frågor relaterade till global hälsa och bildning.
 • Vana att samverka med människor från olika kulturer.

Tidsåtgång och Återrapportering
Arbetsgrupperna sammanträder cirka en gång i månaden. Det är även möjligt att delta i möten med EUGLOHs studentstyrelse. Det kan också finnas möjlighet att delta i EUGLOH:s årsmöte som hålls några dagar under våren vid något av lärosätena.

Forskningsnämndens arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur - Studentrepresentant (1+0)

Beskrivning hämtad från Forskningsnämndens beslut: “Forskningsnämnden har den 12 februari 2018 beslutat att inrätta en arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur (STYR 2018/229). Arbetsgruppen ska bevaka och analysera frågor som rör lokal, nationell och internationell forskningsinfrastruktur samt bereda därmed förknippade ärenden som Forskningsnämnden förväntas fatta beslut eller uttala sig om. Arbetsgruppen ska bestå av minst fem ledamöter, varav en ordförande. Därutöver har studenterna rätt att vara representerade med en ledamot. Ordförande och övriga ledamöter utses av forskningsnämnden. Mandatperiod för ledamöterna i arbetsgruppen är densamma som för ledamöterna i forskningsnämnden.” Som studentrepresentant i arbetsgruppen förväntas du föra fram studentperspektivet i och verka för att frågor som är viktiga för studenterna prioriteras i gruppen. Förankring görs i ordförandekollegiet vid behov. Eftersom posten har en mycket nära koppling till forskningsnämnden är det en fördel om du redan innehar en post som studentrepresentant i forskningsnämnden.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Beskrivning hämtad från Forskningsnämndens beslut: “Forskningsnämnden har den 12 februari 2018 beslutat att inrätta en arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur (STYR 2018/229). Arbetsgruppen ska bevaka och analysera frågor som rör lokal, nationell och internationell forskningsinfrastruktur samt bereda därmed förknippade ärenden som Forskningsnämnden förväntas fatta beslut eller uttala sig om. Arbetsgruppen ska bestå av minst fem ledamöter, varav en ordförande. Därutöver har studenterna rätt att vara representerade med en ledamot. Ordförande och övriga ledamöter utses av forskningsnämnden. Mandatperiod för ledamöterna i arbetsgruppen är densamma som för ledamöterna i forskningsnämnden.” Som studentrepresentant i arbetsgruppen förväntas du föra fram studentperspektivet i och verka för att frågor som är viktiga för studenterna prioriteras i gruppen. Förankring görs i ordförandekollegiet vid behov. Eftersom posten har en mycket nära koppling till forskningsnämnden är det en fördel om du redan innehar en post som studentrepresentant i forskningsnämnden.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet av påverkansarbete i forskningsfrågor
 • Intresse för och erfarenhet av forskningsfrågor, i synnerhet forskningsinfrastrukturfrågor
 • Förmåga att arbeta självständigt med förankring och rapportering
 • Det är särskilt meriterande att ha en post som studentrepresentant i forskningsnämnden

Tidsåtgång och Återrapportering
Antalet sammanträden i arbetsgruppen varierar.

Kommittéen för högskolepedagogiska konferensen 2022 - Studentrepresentant (1+0)

I november 2022 planeras högskolepedagogiska konferensen att hållas och det är HT-fakulteternas samt AHU som står värd för den. Kommittéen planeras diskutera upplägget, granskar abstracts och göra en gallring. Representanter från kommittén brukar också bli ombedda att moderera olika spår och vara allmänt behjälpliga under själva konferensdagen

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

I november 2022 planeras högskolepedagogiska konferensen att hållas och det är HT-fakulteternas samt AHU som står värd för den. Kommittéen planeras diskutera upplägget, granskar abstracts och göra en gallring. Representanter från kommittén brukar också bli ombedda att moderera olika spår och vara allmänt behjälpliga under själva konferensdagen

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse av högskolepedagogiska frågor.
 • Planering av evenemang.

Tidsåtgång och Återrapportering
Antal sammanträden för kommittéen varierar.

Referensgruppen för projektet digitala examensbevis - Studentrepresentant (1+0)

Ladokkonsortiet arbetar med en nationell helhetslösning för digitala
examensbevis. Arbetet har kommit en bra bit på väg och ett delmål uppnått; att
studenten/alumnen själv ska kunna låta verifiera sin examen genom att dela en
kod och länk till den som behöver kontrollera äktheten i beviset. Nästa del av
utvecklingen handlar om att Ladok ska få en funktionalitet så att beslutet om
examen sker i Ladok och att studenten kan få sitt examensbevis digitalt. Lunds
universitet har initierat ett projekt för att förankra idén i verksamheten och
anpassa processerna så att de fungerar för LU. Referensgruppen komer att
diskutera projektgruppens idéer och lyssna in studenternas och fakulteternas
önskemål i den här processen. Som studentrepresentant i gruppen är din
uppgift att föra fram studenternas åsikter i de diskussioner som förs i
referensgruppen.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Ladokkonsortiet arbetar med en nationell helhetslösning för digitala
examensbevis. Arbetet har kommit en bra bit på väg och ett delmål uppnått; att
studenten/alumnen själv ska kunna låta verifiera sin examen genom att dela en
kod och länk till den som behöver kontrollera äktheten i beviset. Nästa del av
utvecklingen handlar om att Ladok ska få en funktionalitet så att beslutet om
examen sker i Ladok och att studenten kan få sitt examensbevis digitalt. Lunds
universitet har initierat ett projekt för att förankra idén i verksamheten och
anpassa processerna så att de fungerar för LU. Referensgruppen komer att
diskutera projektgruppens idéer och lyssna in studenternas och fakulteternas
önskemål i den här processen. Som studentrepresentant i gruppen är din
uppgift att föra fram studenternas åsikter i de diskussioner som förs i
referensgruppen.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet av att driva utbildningsfrågor.
 • Insikt i examensförfarandet vid Lunds universitet

Tidsåtgång och Återrapportering
Referensgruppen sammanträder ungefär en gång i månaden. Därutöver tillkommer tid för förankring med LUS medlemskårer.

Referensgruppen för projektet Förebygga Disciplinförseelser - Studentrepresentant (1+0)

Mandatperiod: Se nedan.
E-post: saknas

Rektorn har tillsatt projektet “Förebygga disciplinförseelser” med mål att sänka antalet anmälningar av misstänkt vilseledande vid examination vid LU. Projektet ämnar uppnå detta genom att:
stötta lärare i att stötta studenter i att förebygga vilseledande vid examination,
stötta lärare i upptäckt och anmälan om fuskmisstankar ändå skulle uppstå,
inventera vilket stöd som behövs och kan fungera för att uppnå detta.
Projektet kommer kartlägga befintlig evidens kopplat till preventivt arbete kring vilseledande vid examination samt behoven i verksamheterna vid universitetet. Senare utbildas medarbetare vid utvalda program och institutioner utifrån behov och projektet utvärderar dessa insatser och föreslår avveckling av projektet alternativt långsiktiga lösningar beroende på utfallet.
Referensgruppen ska agera bollplankt till projektledaren, och inkomma med input, idéer och förslag till projektet. Till projektet finns även en styrgrupp som leder arbetet och tar relevanta beslut.

Tidsåtgång och Återrapportering
Styrgruppen sammanträder 5-6 tillfällen per termin, eller fler utifrån behov och intresse. Förankring görs i Ordförandekollegiet och/eller med LUS presidium vid behov.

Styrgrupp för ombyggnation av UB:s publika miljö - Studentrepresentant (1+0)

Mandatperiod: Se nedan.
E-post: saknas

Under 2018 genomförde Jais arkitekter en arkitektutredning av UB:s publika miljö.
Utredningens förslag har därefter bearbetats och underlag från Akademiska hus har
godkänts av UB och rektor. Under början av 2021 genomfördes ett kortare projekt
där UB arbetade fram verksamhetsbeskrivning och rumsfunktionsplaner för
ombyggnationen.

I kommande steg av projektet kommer verksamheten stödja och biträda ett centralt ombyggnadsprojekt. För att samordna har en lokal projektledare tillsatts samt en arbetsgrupp. Till projektledare och arbetsgruppen, knyts en styrgrupp som ska ställning i viktigare frågor under projektets gång. Styrgruppen förväntas också kunna ta i anspråk för inberoende projekt som har leveranser mot byggnadsprojektet.

Tidsåtgång och Återrapportering
Styrgruppen sammanträder kontinuerligt. Därutöver tillkommer tid för förankring och förberedelser inför mötena.

Styrgrupp för projekt med syfte att öka medvetenheten om ovidkommande och omedvetna faktorer som fel - Studentrepresentant (1+0)

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Lunds universitet har under många år arbetat med frågor som rör jämställdhet och lika
villkor. Universitets plan för jämställdhet och lika villkor för åren 2022 – 2027
innehåller fyra övergripande mål med tillhörande åtgärder. Det första målet i planen
fokuserar på rekryteringsprocesser fria från diskriminering och karriärvägar. Två
exempel på åtgärder nämns, där det första är att utveckla ett universitetsgemensamt
system för bedömning och värdering av meriter, där förtjänst och skicklighet bedöms
utan risk för diskriminering. Det andra exemplet är att utveckla rekryterings- och
befordringsprocesser som medvetandegör risken för ovidkommande och omedvetna
faktorer och strukturer som felaktigt kan påverka processerna.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att ett projekt genomförs med uppdraget att
stärka rekryterings- och befordringsprocesser vid Lunds universitet. Projektet ska
arbeta med att föreslå, utveckla, implementera och utvärdera arbetssätt som ökar
medvetenheten om och adresserar risker för att ovidkommande eller omedvetna
faktorer eller strukturer som felaktigt påverkar processerna.

Tidsåtgång och Återrapportering
Antalet sammanträden för styrgruppen varierar. Förankring görs i Ordförandekollegiet
och/eller med LUS presidium vid behov.

Styrgruppen för att utreda universitetets ämneslärarutbildning - Studentrepresentant (1+0)

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Lunds universitet ämnar att klargöra och utreda frågor kopplade till ämneslärarutbildningen och den kompletterande pedagogiska utbildningen. Utbildningarnas genomströmning behöver förbättras, deras kommunikation, samordning och samverkan behöver utvecklas både internt och externt. Styrgruppen ska arbeta med att utarbeta framåtriktade strategiska förslag till universitetets ämneslärarutbildning och den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU).
Som studentrepresentant i styrgruppen förväntas du föra fram studentperspektivet i styrgruppen och arbeta för att frågor som är viktiga för studenterna prioriteras i projektet.

Tidsåtgång och Återrapportering
Antal sammanträden för styrgruppen varierar. Förankring görs i Ordförandekollegiet och/eller med LUS presidium vid behov.

Styrgruppen för Besökscentrum (Universitetshuset) - Studentrepresentant (1+0)

LU ska omstrukturera Universitetshuset till ett Besökscentrum som är till för allmänheten. En styrgrupp har inrättats som arbetar med olika delar av ombyggnationen. I styrgruppen ingår en studentrepresentant.
Styrgruppen bereder och diskuterar förslag för vidare behandling. Som studentrepresentant förväntas du fortlöpande informera LUS presidium och ordförandekollegiet om projektets fortgång.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

LU ska omstrukturera Universitetshuset till ett Besökscentrum som är till för allmänheten. En styrgrupp har inrättats som arbetar med olika delar av ombyggnationen. I styrgruppen ingår en studentrepresentant.
Styrgruppen bereder och diskuterar förslag för vidare behandling. Som studentrepresentant förväntas du fortlöpande informera LUS presidium och ordförandekollegiet om projektets fortgång.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Att du vill arbeta till studenternas fördel i skapandet av det nya Besökscentrum.
 • Erfarenhet av tidigare studentrepresentantsuppdrag inom LUS
 • Tidigare erfarenhet av studentrepresentantsfrågor relaterade till byggnationer, budgetarbete, samverkan med omgivande samhälle, kulturfrågor.

Tidsåtgång och Återrapportering
Antalet sammanträden för styrgrupperna varierar.

Styrgruppen för Forskarskolan 2030 - Representant (2+0)

Lunds universitet satsar 64 miljoner kronor på en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar och Agenda 2030. Forskarskolan som fullt utbyggd ska rymma ett 20-tal doktorander är den första i sitt slag i Sverige. Forskarskolan finansieras från 2019 och fram till 2023. Totalt finansieras 12 doktorander och varje fakultet antar doktorander enligt gängse rutiner.

Mandatperiod:
E-post: saknas

Lunds universitet satsar 64 miljoner kronor på en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar och Agenda 2030. Forskarskolan som fullt utbyggd ska rymma ett 20-tal doktorander är den första i sitt slag i Sverige. Forskarskolan finansieras från 2019 och fram till 2023. Totalt finansieras 12 doktorander och varje fakultet antar doktorander enligt gängse rutiner.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Om du är forskarstuderande.
 • Erfarenhet av och kunskap om forskarutbildningsfrågor.
 • Intresse för hållbarhetsfrågor.
 • Erfarenhet av tidigare förtroendeuppdrag som studentrepresentant.

Tidsåtgång och Återrapportering
Antal sammanträden för styrgruppen varierar.

Styrgruppen för projektet Experimentverkstad för utbildning/EduLab - Studentrepresentant (1+0)

Förväntningarna på högre utbildning i Sverige är under förändring och Lunds
universitet behöver anpassa sig till dessa. Anpassningarna handlar bland annat om att
utveckla utbildningar som attraherar studenter som redan befinner sig i arbetslivet, så
kallat livslångt lärande, samt om att utveckla tvärvetenskapliga utbildningar och
därmed främja det breda universitetet. Lunds universitet har även ett arbete att göra
för att ta fram utbildningar som främjar breddad rekrytering. Projektet EduLab
kommer arbeta med just den här typen av utbildningsutveckling, samt med att
övervinna administrativa hinder för utvecklingen. Projektet kommer att ledas av en
styrgrupp, där LUS har rätt att utse en studentrepresentant. Som studentrepresentant i styrgruppen förväntas du föra fram studentperspektivet i
styrgruppen och arbeta för att frågor som är viktiga för studenterna prioriteras i
projektet. Förankring görs i ordförandekollegiet vid behov.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Förväntningarna på högre utbildning i Sverige är under förändring och Lunds
universitet behöver anpassa sig till dessa. Anpassningarna handlar bland annat om att
utveckla utbildningar som attraherar studenter som redan befinner sig i arbetslivet, så
kallat livslångt lärande, samt om att utveckla tvärvetenskapliga utbildningar och
därmed främja det breda universitetet. Lunds universitet har även ett arbete att göra
för att ta fram utbildningar som främjar breddad rekrytering. Projektet EduLab
kommer arbeta med just den här typen av utbildningsutveckling, samt med att
övervinna administrativa hinder för utvecklingen. Projektet kommer att ledas av en
styrgrupp, där LUS har rätt att utse en studentrepresentant. Som studentrepresentant i styrgruppen förväntas du föra fram studentperspektivet i
styrgruppen och arbeta för att frågor som är viktiga för studenterna prioriteras i
projektet. Förankring görs i ordförandekollegiet vid behov.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för utbildningsutveckling
 • Intresse för breddad rekrytering
 • Intresse för det breda universitetet och tvärvetenskapliga utbildningar

Tidsåtgång och Återrapportering
Styrgruppen sammanträder i genomsnitt en gång var tredje vecka. Arbetsbelastningen mellan mötena är liten.

Styrgruppen för projektet framtidens ledarskapsutveckling - Studentrepresentant (1+0)

Projektet framtidens ledarskapsutveckling ska utarbeta förslag på innehåll, upplägg och omfattning för Lunds universitets framtida ledarskapsutveckling. I detta ingår att identifiera de krav som bör ställas och som kommer att ställas på chefer och ledare inom akademin. Vidare ingår att identifiera hur universitetet på bästa sätt kan stödja ett ledarskap som kan beakta de strategiska kompetenser som krävs av framtida ledare vid universitetet med avseende på hållbarhet, digitalisering och livslångt lärande och som kan verka för akademisk frihet, god arbetsmiljö, lika villkor och en kontext som präglas av mångfald. Förslagen arbetas fram i dialog med fakulteter och övriga verksamheter. I projektet ingår även att inventera former för ledarskapsutveckling vid andra lärosäten både nationellt och internationellt men också inom andra relevanta verksamheter inom näringsliv och offentlig sektor.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Projektet framtidens ledarskapsutveckling ska utarbeta förslag på innehåll, upplägg och omfattning för Lunds universitets framtida ledarskapsutveckling. I detta ingår att identifiera de krav som bör ställas och som kommer att ställas på chefer och ledare inom akademin. Vidare ingår att identifiera hur universitetet på bästa sätt kan stödja ett ledarskap som kan beakta de strategiska kompetenser som krävs av framtida ledare vid universitetet med avseende på hållbarhet, digitalisering och livslångt lärande och som kan verka för akademisk frihet, god arbetsmiljö, lika villkor och en kontext som präglas av mångfald. Förslagen arbetas fram i dialog med fakulteter och övriga verksamheter. I projektet ingår även att inventera former för ledarskapsutveckling vid andra lärosäten både nationellt och internationellt men också inom andra relevanta verksamheter inom näringsliv och offentlig sektor.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse av ledarskapsutveckling

Tidsåtgång och Återrapportering
Antalet sammanträden för styrgruppen varierar.

Styrgruppen för projektet Framtidens arbetsplats - Studentrepresentant (1+0)

Syftet med projektet är att identifiera och prioritera vilka områden universitetet behöver arbeta med för att vara en hållbar och hybrid arbetsplats. Ett mål med arbetet är att organisationen ska vara bättre förberedd inför framtida behov och möjligheter. Arbetet ingår i universitetets strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. Projektet har tre delar, varav två är behovsanalyser och benämns Den hybrida arbetsplatsen respektive En långsiktigt attraktiv och hållbar arbetsplats. Den tredje är kunskapsinhämtning.
I projektet förväntas studentrepresentanten att företräda studentperspektivet när det gäller Lunds universitet som framtida arbetsplats, både i nära framtid och långt framåt.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Syftet med projektet är att identifiera och prioritera vilka områden universitetet behöver arbeta med för att vara en hållbar och hybrid arbetsplats. Ett mål med arbetet är att organisationen ska vara bättre förberedd inför framtida behov och möjligheter. Arbetet ingår i universitetets strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. Projektet har tre delar, varav två är behovsanalyser och benämns Den hybrida arbetsplatsen respektive En långsiktigt attraktiv och hållbar arbetsplats. Den tredje är kunskapsinhämtning.
I projektet förväntas studentrepresentanten att företräda studentperspektivet när det gäller Lunds universitet som framtida arbetsplats, både i nära framtid och långt framåt.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse av arbets- och studiemiljöfrågor

Tidsåtgång och Återrapportering
Antalet sammanträden för styrgruppen varierar.

Styrgruppen för projektet Framtidsdagarna - Studentrepresentant (1+0)

Framtidsdagarna är ett universitetsgemensamt arrangemang där LU har möjlighet att
visa upp delar av sin forskning i ett samlat program, där forskningen på olika sätt har
ett framtidsfokus. Framtidsdagarna är ett betydelsefullt fönster för Lunds universitet
och synliggöra universitetet på en gemensam arena för visionär forskning. Tanken
med evenemanget är att ha ett program med evenemang i både Lund och
Helsingborg, där allt sänds via livestream. Styrgruppen för framtidsdagarna är
ansvariga för det övergripande programmet för dagarna, samt för projektets ekonomi.
Styrgruppen leds av vicerektor Ann-Kristin Wallengren. Studentrepresentanten i
styrgruppen ansvarar för att föra fram ett studentperspektiv på de diskussioner som
förs i gruppen.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Framtidsdagarna är ett universitetsgemensamt arrangemang där LU har möjlighet att
visa upp delar av sin forskning i ett samlat program, där forskningen på olika sätt har
ett framtidsfokus. Framtidsdagarna är ett betydelsefullt fönster för Lunds universitet
och synliggöra universitetet på en gemensam arena för visionär forskning. Tanken
med evenemanget är att ha ett program med evenemang i både Lund och
Helsingborg, där allt sänds via livestream. Styrgruppen för framtidsdagarna är
ansvariga för det övergripande programmet för dagarna, samt för projektets ekonomi.
Styrgruppen leds av vicerektor Ann-Kristin Wallengren. Studentrepresentanten i
styrgruppen ansvarar för att föra fram ett studentperspektiv på de diskussioner som
förs i gruppen.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för framtidsfrågor
 • Intresse för eventplanering

Tidsåtgång och Återrapportering
Styrgruppen kommer ha 3-4 möten om vardera 1 timma. Till detta tillkommer förankring med kårerna.

Styrgruppen för Projektet Förebygga disciplinförseelser - Studentrepresentant (1+0)

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Rektorn har tillsatt projektet “Förebygga disciplinförseelser” med mål att sänka antalet anmälningar av misstänkt vilseledande vid examination vid LU. Projektet ämnar uppnå detta genom att:
stötta lärare i att stötta studenter i att förebygga vilseledande vid examination,
stötta lärare i upptäckt och anmälan om fuskmisstankar ändå skulle uppstå,
inventera vilket stöd som behövs och kan fungera för att uppnå detta.
Projektet kommer kartlägga befintlig evidens kopplat till preventivt arbete kring vilseledande vid examination samt behoven i verksamheterna vid universitetet. Senare utbildas medarbetare vid utvalda program och institutioner utifrån behov och projektet utvärderar dessa insatser och föreslår avveckling av projektet alternativt långsiktiga lösningar beroende på utfallet.
Styrgruppen kommer leda arbetet med projektet och ta relevanta beslut. Till projektet finns även en referensgrupp, som kommer agera bollplank och ge input till styrgruppens arbete.

Tidsåtgång och Återrapportering
Styrgruppen sammanträder 2-3 tillfällen per termin. Förankring görs i Ordförandekollegiet och/eller med LUS presidium vid behov.

Styrgruppen för projektet Gemensam support- och ärendehantering vid Lunds universitet - Studentrepresentant (1+0)

Lunds universitet har ett behov av att strukturera upp sin hantering av ärenden som kommer in till olika instanser på universitetet. Universitetet har därför tillsatt projektet Gemensam support- och ärendehantering vid Lunds universitet. Projektet har som syfte att säkerställa att LU uppfyller aktuella lagkrav samt effektivt och professionellt tillgodoser interna behov av stöd, hantering av ärenden m.m. som uppstår, i en gemensam strävan att uppfylla lärosätets tre huvuduppdrag; utbildning forskning och samverkan. När projektet avslutas ska grunderna för en förändrad och gemensam support- och ärendehantering vid Lunds universitet vara utarbetad, beslutad, kommunicerad och påbörjad samt klar att lämnas över till förvaltningen. Genom ”Single Point of Contact” (SPOC), dvs en-väg-in, ska en snabb, kunnig och saklig ärendehantering säkerställas. Projektet kommer primärt att fokusera på ärenden från anställda på universitetet, men tankar finns på att i framtiden ta fram ett liknande system även för studentärenden.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Lunds universitet har ett behov av att strukturera upp sin hantering av ärenden som kommer in till olika instanser på universitetet. Universitetet har därför tillsatt projektet Gemensam support- och ärendehantering vid Lunds universitet. Projektet har som syfte att säkerställa att LU uppfyller aktuella lagkrav samt effektivt och professionellt tillgodoser interna behov av stöd, hantering av ärenden m.m. som uppstår, i en gemensam strävan att uppfylla lärosätets tre huvuduppdrag; utbildning forskning och samverkan. När projektet avslutas ska grunderna för en förändrad och gemensam support- och ärendehantering vid Lunds universitet vara utarbetad, beslutad, kommunicerad och påbörjad samt klar att lämnas över till förvaltningen. Genom ”Single Point of Contact” (SPOC), dvs en-väg-in, ska en snabb, kunnig och saklig ärendehantering säkerställas. Projektet kommer primärt att fokusera på ärenden från anställda på universitetet, men tankar finns på att i framtiden ta fram ett liknande system även för studentärenden.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse av kommunikation
 • Intresse av organisation

Tidsåtgång och Återrapportering
Styrgruppen sammanträder ungefär en gång varannan månad.

Styrgruppen för Projektet HR Excellence in Research - Studentrepresentant (1+0)

Lunds universitet omfattas sedan september 2020 av EU:s certifiering HR Excellence in Research. Denna certifiering innebär att EU-kommissionen bekräftar att Lunds universitet har anammat EU-kommissionens stadgar för forskare – Charter and Code. Certifieringen betyder att universitetet dels uppfyller många av de högt ställda EU-kraven på en ansvarstagandearbetsgivare, dels har åtagit sig ett kontinuerligt kvalitetsarbete. Lunds universitet har utarbetat en handlingsplan för de kommande två åren. Styrgruppen ska stödja och tillse att implementering av handlingsplanen sker med tillfredställande resultat. Vidare ska gruppen säkerställa att nästa fas i EU:s process efter självutvärderingen startas.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Lunds universitet omfattas sedan september 2020 av EU:s certifiering HR Excellence in Research. Denna certifiering innebär att EU-kommissionen bekräftar att Lunds universitet har anammat EU-kommissionens stadgar för forskare – Charter and Code. Certifieringen betyder att universitetet dels uppfyller många av de högt ställda EU-kraven på en ansvarstagandearbetsgivare, dels har åtagit sig ett kontinuerligt kvalitetsarbete. Lunds universitet har utarbetat en handlingsplan för de kommande två åren. Styrgruppen ska stödja och tillse att implementering av handlingsplanen sker med tillfredställande resultat. Vidare ska gruppen säkerställa att nästa fas i EU:s process efter självutvärderingen startas.

Styrgruppen för projektet hållbar mobilitet - (1+0)

Lunds universitet har tillsatt ett projekt som ska utreda hur studenter och anställda kan transportera sig till och från campus på ett hållbart sätt. Syftet med projektet är att minska den negativa påverkan på hållbarhet och miljö som resor till och från LU utgör och att minska behovet av parkeringsplatser för att tillgängliggöra mer mark för strategisk viktig utbyggnad inom Lunds universitets campusområden. Målet är att ta fram en förankrad och beslutad handlingsplan med riktlinjer och utpekade satsningar som ska leda till ändrade resvanor dels för minska C02 belastningen genom minskat resandet med bil till och från arbetet och dels minska behovet av parkeringsplatser för att tillgängliggöra mer mark för strategisk viktig utbyggnad inom Lunds universitets campusområden.
Som studentrepresentant i gruppen är ditt uppdrag att ge studenternas perspektiv på de diskussioner som förs. Vid behov ska förankring ske med ordförandekollegiet. Återrapportering till ordförandekollegiet sker på förfrågan.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Lunds universitet har tillsatt ett projekt som ska utreda hur studenter och anställda kan transportera sig till och från campus på ett hållbart sätt. Syftet med projektet är att minska den negativa påverkan på hållbarhet och miljö som resor till och från LU utgör och att minska behovet av parkeringsplatser för att tillgängliggöra mer mark för strategisk viktig utbyggnad inom Lunds universitets campusområden. Målet är att ta fram en förankrad och beslutad handlingsplan med riktlinjer och utpekade satsningar som ska leda till ändrade resvanor dels för minska C02 belastningen genom minskat resandet med bil till och från arbetet och dels minska behovet av parkeringsplatser för att tillgängliggöra mer mark för strategisk viktig utbyggnad inom Lunds universitets campusområden.
Som studentrepresentant i gruppen är ditt uppdrag att ge studenternas perspektiv på de diskussioner som förs. Vid behov ska förankring ske med ordförandekollegiet. Återrapportering till ordförandekollegiet sker på förfrågan.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse av hållbarhetsfrågor

Tidsåtgång och Återrapportering
Styrgruppen förväntas sammanträda vid sex tillfällen under projekttiden. Därutöver tillkommer tid för förankring och förberedelse inför mötena.

Styrgruppen för projektet samordnad tentamensservice del 1 - Studentrepresentant (1+0)

Från hösten 2020 till hösten 2021 genomförde Lunds universitet ett projekt med syftet att utreda förutsättningarna för en samordnad tentamenshantering vid Lunds universitet. Efter projektets slut fattades ett beslut om att gå vidare med de förslag kring en samordnad tentamensservice som projektet lade fram. Projektet samordnad tentamensservice del 1 har i uppgift att påbörja det arbetet. Syftet med projektet är att direkt realisera en förändring av den administrativa hanteringen för bokning av tentamensvakter i de gemensamma tentamenssalarna, att bemöta det kraftigt ökande behovet av digitala tentamensplatser som finns genom att tillföra ytterligare digitala platser i nuvarande lokalbestånd, att initiera ett byggprojekt för ett universitetsgemensamt tentamenshus och att organisatoriskt förbereda och genomföra för en universitetsgemensam samordnad tentamenshantering med gemensamma riktlinjer, gemensam process, grundandet av en avdelning samt en tentamensvaktspool.
Som studentrepresentant i gruppen är ditt uppdrag att ge studenternas perspektiv på de diskussioner som förs. Vid behov ska förankring ske med ordförandekollegiet. Återrapportering till ordförandekollegiet sker på förfrågan.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Från hösten 2020 till hösten 2021 genomförde Lunds universitet ett projekt med syftet att utreda förutsättningarna för en samordnad tentamenshantering vid Lunds universitet. Efter projektets slut fattades ett beslut om att gå vidare med de förslag kring en samordnad tentamensservice som projektet lade fram. Projektet samordnad tentamensservice del 1 har i uppgift att påbörja det arbetet. Syftet med projektet är att direkt realisera en förändring av den administrativa hanteringen för bokning av tentamensvakter i de gemensamma tentamenssalarna, att bemöta det kraftigt ökande behovet av digitala tentamensplatser som finns genom att tillföra ytterligare digitala platser i nuvarande lokalbestånd, att initiera ett byggprojekt för ett universitetsgemensamt tentamenshus och att organisatoriskt förbereda och genomföra för en universitetsgemensam samordnad tentamenshantering med gemensamma riktlinjer, gemensam process, grundandet av en avdelning samt en tentamensvaktspool.
Som studentrepresentant i gruppen är ditt uppdrag att ge studenternas perspektiv på de diskussioner som förs. Vid behov ska förankring ske med ordförandekollegiet. Återrapportering till ordförandekollegiet sker på förfrågan.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse av utbildningsrelaterade frågor.
 • Intresse av studieadministrativa frågor.

Tidsåtgång och Återrapportering
Styrgruppen sammanträder ungefär en gång i månaden. Däremellan tillkommer tid för förankring och förberedelse inför mötena.

Styrgruppen för projektet Studentportalen på LU - Studentrepresentant (1+0)

Projektet för Studentportalen på LU håller på att ta fram en liknande plattform för studenter som den redan existerande Medarbetarwebben. Själva arbetet som styrgruppsmedlem innebär ungefär 4 timmar/månad då man förväntas vara med på styrgruppsmöten och företräda studentperspektivet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Projektet för Studentportalen på LU håller på att ta fram en liknande plattform för studenter som den redan existerande Medarbetarwebben. Själva arbetet som styrgruppsmedlem innebär ungefär 4 timmar/månad då man förväntas vara med på styrgruppsmöten och företräda studentperspektivet.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse av studieadministrativa tjänster

Tidsåtgång och Återrapportering
4 timmar per månad.

Styrgruppen för projektet Validering av reell kompetens KPU - Studentrepresentant (1+0)

Beskrivning hämtad ur projektplanen: “I regeringens vårändringsbudget för 2020
anvisades Lunds universitet 587 tkr för validering av kompletterande utbildning.
Beslutade medel ska användas till att validera individers tidigare utbildnings- och
arbetslivserfarenheter. Fler ska därmed kunna omskola sig till ämneslärare genom att
de blir behöriga att påbörja Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU.
Universitetet har beslutat att utbildningsnämnden ska initiera ett projekt för att
driva utvecklingen av arbetet med validering där ansvaret för att koordinera projektet
sköts av sektionen Student och utbildning med representanter från
ämneslärarutbildningen (STYR 2020/861).
Det övergripande syftet med projektet är att ta fram en praxis för validering av reell
kompetens baserad på hållbara arbetsmetoder, kriterier, rutiner med mera som
möjliggör att på ett effektivt sätt öka antalet personer som kan antas till och få examen
från KPU. Projektet ska också ta fram en rutinbeskrivning för processen.”
Som studentrepresentant i styrgruppen förväntas du föra fram studentperspektivet i
styrgruppen efter förankring i Ordförandekollegiet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Beskrivning hämtad ur projektplanen: “I regeringens vårändringsbudget för 2020
anvisades Lunds universitet 587 tkr för validering av kompletterande utbildning.
Beslutade medel ska användas till att validera individers tidigare utbildnings- och
arbetslivserfarenheter. Fler ska därmed kunna omskola sig till ämneslärare genom att
de blir behöriga att påbörja Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU.
Universitetet har beslutat att utbildningsnämnden ska initiera ett projekt för att
driva utvecklingen av arbetet med validering där ansvaret för att koordinera projektet
sköts av sektionen Student och utbildning med representanter från
ämneslärarutbildningen (STYR 2020/861).
Det övergripande syftet med projektet är att ta fram en praxis för validering av reell
kompetens baserad på hållbara arbetsmetoder, kriterier, rutiner med mera som
möjliggör att på ett effektivt sätt öka antalet personer som kan antas till och få examen
från KPU. Projektet ska också ta fram en rutinbeskrivning för processen.”
Som studentrepresentant i styrgruppen förväntas du föra fram studentperspektivet i
styrgruppen efter förankring i Ordförandekollegiet.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet av utbildningsbevakande arbete
 • Erfarenhet av påverkansarbete
 • Erfarenhet av och kunskap om validering av reell kompetens

Tidsåtgång och Återrapportering
Antalet sammanträden för styrgruppen varierar.

Styrgruppen för Utredning rörande stöd och hantering i samband med misstänkt eller konstaterad avvik - Studentrepresentant (1+0)

Lunds universitet har startat en utredning rörande stöd och hantering i samband med misstänkt eller konstaterad avvikelse från god forskningssed. Bakgrunden är att fakulteterna efterfrågat mer stöd i dessa komplicerade frågor från centralt håll. Som studentrepresentant i gruppen är ditt uppdrag att ge studenternas perspektiv på de diskussioner som förs. Vid behov ska förankring ske med ordförandekollegiet. Återrapportering till ordförandekollegiet sker på förfrågan.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Lunds universitet har startat en utredning rörande stöd och hantering i samband med misstänkt eller konstaterad avvikelse från god forskningssed. Bakgrunden är att fakulteterna efterfrågat mer stöd i dessa komplicerade frågor från centralt håll. Som studentrepresentant i gruppen är ditt uppdrag att ge studenternas perspektiv på de diskussioner som förs. Vid behov ska förankring ske med ordförandekollegiet. Återrapportering till ordförandekollegiet sker på förfrågan.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse av forskningsetiska frågor

Tidsåtgång och Återrapportering
Styrgruppen kommer sammanträda ett tiotal gånger. Därutöver tillkommer tid för förankring och förberedelser inför mötena.

Universitetsgemensam nätverksgrupp för vidareutveckling av forskarhandledarutbildning - Studentrepresentant (1+0)

Den universitetsgemensamma nätverksgruppen för vidareutveckling av
forskarutbildning består av representanter från samtliga fakulteter, samt av en
studentrepresentant. Nätverksgruppen rapporterar sitt arbete till
forskarutbildningsnämnden. Gruppens huvudsakliga syfte är att verka för samordning
och samsyn gällande vidareutveckling av handledarutbildning vid Lunds universitet
och därigenom bidra till att kvalitetssäkra denna. Mer konkretiserade arbetsuppgifter
för nätverksgruppen är att:
- Gemensamt stödja vidareutvecklingen av forskarhandledarutbildningen på
universitetets alla fakulteter med fokus på samverkan och samsyn samt beakta behovet av utbildning och kompetensutveckling för såväl huvudhandledare
som biträdande handledare och handledare som inte har anställning vid Lunds
universitet.
- Utveckla ett kursutbud som ger alla forskarhandledare möjlighet att
vidareutveckla sina handledarkompetenser och i detta arbete möjliggöra
samordning av handledarutbildningars innehåll, ansatser och mål.
- Verka för erfarenhetsutbyte mellan fakulteterna gällande handledningsfrågor
samt säkra att dessa diskuteras och bearbetas med stöd i vetenskaplig grund
inom handledningspedagogik.
- Säkra utveckling av den samlade forskarhandledarkompetensen på
universitetet genom kunskapsspridning.
- Utgöra ett forum som kan bidra till att återväxten av kursledare på
forskarhandledarutbildningarna säkras genom att potentiella kandidater deltar
i nätverksgruppen.
- Undersöka och föreslå gemensamma åtgärder för att säkra och utveckla
kvaliteten i handledarutbildning och i förlängning, i handledning av
doktorander på hela universitetet.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Den universitetsgemensamma nätverksgruppen för vidareutveckling av forskarutbildning består av representanter från samtliga fakulteter, samt av en studentrepresentant. Nätverksgruppen rapporterar sitt arbete till forskarutbildningsnämnden. Gruppens huvudsakliga syfte är att verka för samordning och samsyn gällande vidareutveckling av handledarutbildning vid Lunds universitet och därigenom bidra till att kvalitetssäkra denna. Mer konkretiserade arbetsuppgifter för nätverksgruppen är att:
Gemensamt stödja vidareutvecklingen av forskarhandledarutbildningen på universitetets alla fakulteter med fokus på samverkan och samsyn samt beakta behovet av utbildning och kompetensutveckling för såväl huvudhandledare som biträdande handledare och handledare som inte har anställning vid Lunds universitet.
Utveckla ett kursutbud som ger alla forskarhandledare möjlighet att vidareutveckla sina handledarkompetenser och i detta arbete möjliggöra samordning av handledarutbildningars innehåll, ansatser och mål.
Verka för erfarenhetsutbyte mellan fakulteterna gällande handledningsfrågor samt säkra att dessa diskuteras och bearbetas med stöd i vetenskaplig grund inom handledningspedagogik.
Säkra utveckling av den samlade forskarhandledarkompetensen på universitetet genom kunskapsspridning.
Utgöra ett forum som kan bidra till att återväxten av kursledare på forskarhandledarutbildningarna säkras genom att potentiella kandidater deltar i nätverksgruppen.
Undersöka och föreslå gemensamma åtgärder för att säkra och utveckla kvaliteten i handledarutbildning och i förlängning, i handledning av doktorander på hela universitetet.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse för forskarhandledning och pedagogik
 • Erfarenhet av påverkansarbete
 • Erfarenhet av doktorandfrågor

Tidsåtgång och Återrapportering
Nätverksgruppen sammanträder 2-3 gånger per termin. Arbetet kan i perioder bli mer
intensivt, beroende på vilka projekt som drivs i nätverket.

Utbildningsnämndens beredningsgrupp - Studentrepresentant (1+0)

Behovet av en gruppering som snabbt kan diskutera, bereda och hantera frågor på ett flexibelt sätt har uppstått igen i samband med den ryska invasionen av Ukraina. Lunds universitet arbetar på många håll med frågan, och det har identifierats ett behov av att kunna löpande diskutera nya och aktuella frågor över fakultetsgränserna. Av den anledningen har utbildningsnämnden återupprättat utbildningsnämndens beredningsgrupp. Gruppen har tidigare tillsatts under coronapandemin, i syfte att snabbt kunna skapa utbildningar för de extra medel som tillskjutits av regeringen.
Beredningsgruppens uppdrag är att diskutera aktuella utbildningsfrågor som uppstått med anledning av kriget i Ukraina och dess konsekvenser. Beredningsgruppen ska även agera som ett diskussionsforum där fakulteterna och studenterna ska kunna lyfta frågor och problem som uppstått med anledning av kriget i Ukraina och dess konsekvenser. Gruppen kan även diskutera andra typer av brådskande utbildningsutveckling, exempelvis inom ramen för EUGLOH.
Som studentrepresentant i utbildningsnämndens beredningsgrupp är ditt uppdrag att föra fram studenternas åsikter i de frågor som diskuteras. Då många frågor angränsar till de frågor som diskuteras i utbildningsnämnden krävs en tät kontakt med studentrepresentanterna i utbildningsnämnden. Förankring ska även göras med ordförandekollegiet vid behov.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: saknas

Behovet av en gruppering som snabbt kan diskutera, bereda och hantera frågor på ett flexibelt sätt har uppstått igen i samband med den ryska invasionen av Ukraina. Lunds universitet arbetar på många håll med frågan, och det har identifierats ett behov av att kunna löpande diskutera nya och aktuella frågor över fakultetsgränserna. Av den anledningen har utbildningsnämnden återupprättat utbildningsnämndens beredningsgrupp. Gruppen har tidigare tillsatts under coronapandemin, i syfte att snabbt kunna skapa utbildningar för de extra medel som tillskjutits av regeringen.
Beredningsgruppens uppdrag är att diskutera aktuella utbildningsfrågor som uppstått med anledning av kriget i Ukraina och dess konsekvenser. Beredningsgruppen ska även agera som ett diskussionsforum där fakulteterna och studenterna ska kunna lyfta frågor och problem som uppstått med anledning av kriget i Ukraina och dess konsekvenser. Gruppen kan även diskutera andra typer av brådskande utbildningsutveckling, exempelvis inom ramen för EUGLOH.
Som studentrepresentant i utbildningsnämndens beredningsgrupp är ditt uppdrag att föra fram studenternas åsikter i de frågor som diskuteras. Då många frågor angränsar till de frågor som diskuteras i utbildningsnämnden krävs en tät kontakt med studentrepresentanterna i utbildningsnämnden. Förankring ska även göras med ordförandekollegiet vid behov.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Intresse av utbildningsfrågor
 • Erfarenhet av arbete som studentrepresentant

Tidsåtgång och Återrapportering
Utbildningsnämndens beredningsgrupp sammanträder vid behov och antalet sammanträden kan därmed variera över tid. Posten är tillsvidare delegerad till LUS vice ordförande.


Revisionsuppdrag kopplade till stiftelserna

Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds Universitet, Folkuniversitetet - Lekmannarevisor - Revisor (1+0)

Lekmannarevisorn för folkuniversitetet ska granska stiftelsens verksamhet under verksamhetsåret.

Mandatperiod: 1 år, tillträder 1 juli.
E-post: rep-folkuniversitetet.revisor@lus.lu.se

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Erfarenhet av verksamheten
 • Insikt i stiftelsens syfte/ändamål(ideologi och historia) och organisation (operativ nivå)
 • Engagemang för folkbildningens roll i civilsamhället samt noggrannhet och intresse för den lokala verksamheten

Tidsåtgång och Återrapportering
Folkuniversitetets styrelse sammanträder åtta gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i tre timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte.

Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem för barn - Ekonomisk revisor (1+0)

Den ekonomiska revisorn ska granska den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret.

Mandatperiod: Se nedan.
E-post: ekonomiskrevisor@lus.lu.se

Den ekonomiska revisorn ska granska den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret.

Mandatperiod: Tillsvidare, tillträder vid val.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Utbildad och praktiserande auktoriserad revisor.

Tidsåtgång och Återrapportering
Lillsjödals styrelse sammanträder fyra gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i tre timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte.

Stiftelsen Lunds Studentkårs Friluftsgård, Lillsjödal - Ekonomisk revisor (1+0)

Den ekonomiska revisorn ska granska den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret.

Mandatperiod: Se nedan.
E-post: ekonomiskrevisor@lus.lu.se

Den ekonomiska revisorn ska granska den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret.

Mandatperiod: Tillsvidare, tillträder vid val.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Utbildad och praktiserande auktoriserad revisor.

Tidsåtgång och Återrapportering
Lillsjödals styrelse sammanträder fyra gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i tre timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte.

Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa - Ekonomisk revisor (1+0)

Den ekonomiska revisorn ska granska den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret.

Mandatperiod: Se nedan.
E-post: ekonomiskrevisor@lus.lu.se

Den ekonomiska revisorn ska granska den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret.

Mandatperiod: Tillsvidare, tillträder vid val.

Särskild vikt kommer läggas vid
 • Utbildad och praktiserande auktoriserad revisor.

Tidsåtgång och Återrapportering
Kreditkassans styrelse sammanträder fyra gånger om året och sammanträdena varar vanligtvis i två timmar. Utöver det tillkommer förberedelsetid inför varje möte.


Övriga


FBTW