Lunds Universitets StudentkårerHandlingar & ProtokollStiL-status: Ej inloggad
Lista personer
Lista poster nu
Lista poster nästa höst
Lista delegerade poster
Postbeskrivningar
Logga in

Interna poster - LUS

PostMandatVakant
Fanborgen - Fanbärare(4+4)(0+1)
Fanborgen - Marskalk(1+0)(1+0)
Fanborgen - Övermarskalk(1+0)(0+0)
Lundagård - Biträdande redaktör*(1+0)(0+0)
Lundagård - Redaktör*(1+0)(-1+0)
Lundagård - Webbredaktör*(1+0)(0+0)
Lundagårds styrgrupp - Ledamot(6+0)(1+0)
Lundagårds styrgrupp - Ordförande(1+0)(0+0)
LUS Presidium - Ordförande*(1+0)(0+0)
LUS Presidium - Vice ordförande*(1+0)(0+0)
LUS Styrelse - Ledamot(5+0)(1+0)
LUS Ting - Mötesordförande(1+1)(0+1)
LUS Ting - Sekreterare(1+1)(0+0)
LUS Valberedning - Ordförande*(1+0)(0+0)
Revisor - Ekonomisk revisor(1+1)(0+1)
Revisor - Verksamhetsrevisor(2+2)(0+2)
Webmaster - Webmaster(2+0)(2+0)

Studentrepresentanter i centrala nämnder och råd

PostMandatVakant
Antagningsnämnden - Ledamot*(3+3)(0+3)
Biblioteksstyrelsen - Ledamot*(2+0)(0+0)
Disciplinnämnden - Ledamot*(2+2)(0+0)
Forskarutbildningsnämnden - Representant*(3+0)(0+0)
Forskningsnämnden - Representant*(3+0)(0+0)
Internationella rådet - Studentrepresentant(2+0)(0+0)
Kulturrådet - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Råd för universitetsgemensam högskolepedagogisk utveckling - Studentrepresentant(2+0)(0+0)
Rådet för etik och akademisk frihet - Studentrepresentant(2+0)(0+0)
Rådet för jämställdhet och lika villkor - Ledamot(3+0)(0+0)
Samverkansrådet - Studentrepresentant(2+0)(2+0)
Universitetsgemensamt campusutvecklingsråd - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Universitetskollegiet - Representant(3+0)(3+0)
Universitetsstyrelsen - Ledamot*(3+0)(0+0)
Utbildningsnämnden - Representant*(3+0)(0+0)

Studentrepresentantsposter

PostMandatVakant
Botaniska trädgården - Styrelseledamot(2+0)(0+0)
Centrala skyddskommittén - Ledamot(2+2)(1+2)
Donationsstyrelsen - Ledamot(1+0)(1+0)
EIT Food-KIc - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Kulturforum - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Ljudmiljöcentrum - Representant(3+0)(3+0)
Lokala skyddskommittén för Lunds universitets kultur och museiverksamheter (LUKOM) - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Lokala skyddskommittén för universitetsbiblioteket (UB) - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Lokala skyddskommittén för Universitetsgemensamma förvaltningen - Representant(1+1)(0+1)
LU Holding - Styrelseledamot(1+0)(1+0)
LUNARC - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Lunds Lasercentrum (LLC) - Ledamot(1+1)(0+1)
Lunds universitets centrum för avancerade terapiläkemedel (LU-ATMP) - Styrelseledamot(1+0)(1+0)
Lunds universitets hållbarhetsforum - Ledamot(2+0)(0+0)
Lunds universitets historiska museum (LUHM) - Styrelseledamot(2+0)(0+0)
Lunds universitets Protein Produktionsplattform (LP3) - Ledamot(1+0)(1+0)
Lunds universitets stipendiestiftelse (LUSS) - Adjungerad ledamot(1+0)(1+0)
MAX IVs styrelse - Representant*(1+0)(0+0)
Medicinskt lasercentrum (LUMLAC) - Styrelseledamot(1+1)(1+1)
Medicon Bridge - Ledamot(1+0)(0+0)
MultiHelix Think Tank - Ledamot(2+0)(2+0)
NanoLund - Styrelseledamot(2+2)(1+0)
Nätverket Include - Studentrepresentant(2+0)(2+0)
Odeum - Styrelseledamot(2+0)(2+0)
P6 - Styrelseledamot(1+1)(1+1)
PedSamIT - Studentrepresentant(2+0)(2+0)
Pufendorfsinstitutet - Styrelseledamot(2+0)(1+0)
Referensgrupp för Nationellt resurscentrum för fysik - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Region Skånes studentråd - Ledamot(1+1)(1+1)
Samordningsgrupp för praktiknära forskning - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Skissernas museum - Styrelseledamot(2+0)(1+0)
Strategigrupp Afrika - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Styrelsen för centrumbildningen CREATE Health (Translational Cancer Research using Emerging Advanced - Styrelseledamot(1+0)(1+0)
Styrelsen för profilområden Proaktivt åldrande - Studentrepresentant(2+0)(2+0)
Styrelsen för profilområdet Ljus och material - Studentrepresentant(2+0)(2+0)
Styrelsen för profilområdet Mänskliga rättigheter - Studentrepresentant(2+0)(2+0)
Styrelsen för profilområdet Naturbaserade framtidslösningar - Studentrepresentant(2+0)(2+0)
Styrelsen för profilområdet Naturlig och artificiell kognition - Studentrepresentant(2+0)(0+0)
Styrgrupp Debatt i Lund - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Styrgrupp för den fakultetsgemensamma ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet - Studentrepresentant(2+0)(1+0)
Styrgruppen för Framtidsdagarna - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Vattenhallen - Styrelseledamot(1+0)(1+0)

Campus Helsingborg

PostMandatVakant
Campus Helsingborgs Campusgrupp - Representant(3+0)(1+0)
Campus Helsingborgs husstyrelse - Ledamot(3+0)(1+0)
Campus Helsingborgs strategiska utskott - Studentrepresentant(3+0)(1+0)
Campus Helsingborgs Studentkommitté (CHSK) - Ordförande(1+0)(1+0)
Campus Helsingborgs Styrelse - Styrelseledamot*(3+0)(0+0)
Campus vänner - Representant(2+0)(1+0)

Stiftelser

PostMandatVakant
Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds Universitet, Gerdahallen - Styrelseledamot(3+3)(1+3)
Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds Universitet, Folkuniversitetet - Styrelseledamot*(4+0)(0+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem för barn - Styrelseledamot(4+0)(2+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs Friluftsgård, Lillsjödal - Styrelseledamot(2+0)(1+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa - Ordförande(1+0)(0+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa - Styrelseledamot(3+0)(0+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa - Vice ordförande(1+0)(1+0)

Studentrepresentanter i tillfälliga organ

PostMandatVakant
Arbetsgrupp för framtagningar kriterier och bedömning av projekt inom ramen för Hållbarhetsfonden - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Arbetsgruppen med expertkompetens inom jämställdhet och lika villkor - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Climate-KIC@LU - Studentrepresentant(2+0)(1+0)
EUGLOH 2.0 Executive Board - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
EUGLOH 2.0 International Student board ISB - Studentrepresentant(2+2)(0+1)
EUGLOH 2.0 WP2 - Transnational Teaching and Learning - Studentrepresentant(2+2)(1+2)
EUGLOH 2.0 WP3 - Research-based learning - Studentrepresentant(2+2)(2+2)
EUGLOH 2.0 WP4 - Employability and Lifelong Learning - Studentrepresentant(2+2)(1+2)
EUGLOH 2.0 WP5 - Campus Life - Studentrepresentant(2+2)(1+2)
EUGLOH 2.0 WP6 - Service to Society - Studentrepresentant(2+2)(1+2)
EUGLOH 2.0 WP7 - Focus Areas & External strategy - Studentrepresentant(2+2)(2+2)
EUGLOH 2.0 WP8 - Impact and Dissemeniation - Studentrepresentant(2+2)(2+2)
Forskningsnämndens arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Referensgruppen för projektet Förebygga Disciplinförseelser - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Styrgrupp för fortsatt implementering av universitetets strategi för kultursamverkan 2023 - 2026 - Studentrepresentant(2+0)(2+0)
Styrgrupp för genomförande av Petriplatsens renovering och utveckling - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Styrgrupp för handlingsplanen HR Excellence in Research Award 2023 - 2025 - Studentrepresentant(0+0)(0+0)
Styrgrupp för ombyggnation av UB:s publika miljö - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Styrgrupp för projekt med syfte att öka medvetenheten om ovidkommande och omedvetna faktorer som fel - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Styrgrupp för projektet Medvetenskapens Hus 2023 - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Styrgrupp för projektet uppbyggnad av Enheten för e-infrastruktur - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Styrgrupp för uppdrag att ta fram handlingsplan för Universitetsplatsen - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Styrgrupp för uppdrag att utveckla universitets arbete med breddad rekrytering - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Styrgrupp för utredning om studenternas IT-tjänster (1+0) - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Styrgruppen för Besökscentrum (Universitetshuset) - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Styrgruppen för Forskarskolan 2030 - Studentrepresentant(2+0)(0+0)
Styrgruppen för Fortsatt utredning av Lunds universitets etablering i Science Village - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Styrgruppen för projekt för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier och trakasserier i studentl - Studentrepresentant(2+0)(0+0)
Styrgruppen för projektet Experimentverkstad för utbildning/EduLab - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Styrgruppen för Projektet Förebygga disciplinförseelser - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Styrgruppen för projektet Gemensam support- och ärendehantering vid Lunds universitet - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Styrgruppen för projektet Kartläggning av komponenter och processer för ett kvalitetssystem för fors - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Styrgruppen för projektet sammanhållen pedagogisk kompetensutveckling och pedagogisk meriteringsväg - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Styrgruppen för projektet samordnad tentamensservice del 1 - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
ULF: Lokal samordningsgrupp - Studentrepresentant(2+0)(2+0)
Universitetsgemensam nätverksgrupp för vidareutveckling av forskarhandledarutbildning - Studentrepresentant(1+0)(1+0)

Revisionsuppdrag kopplade till stiftelserna

PostMandatVakant
Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds Universitet, Folkuniversitetet - Lekmannarevisor - Revisor(1+0)(0+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem för barn - Ekonomisk revisor(1+0)(1+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs Friluftsgård, Lillsjödal - Ekonomisk revisor(1+0)(1+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa - Ekonomisk revisor(1+0)(1+0)

Övriga

PostMandatVakant

FBTW