Lunds Universitets StudentkårerHandlingar & ProtokollStiL-status: Ej inloggad
Lista personer
Lista poster nu
Lista poster nästa höst
Lista delegerade poster
Postbeskrivningar
Logga in

Interna poster - LUS

PostMandatVakant
Fanborgen - Fanbärare(4+4)(1+1)
Fanborgen - Marskalk(1+0)(1+0)
Fanborgen - Övermarskalk(1+0)(1+0)
Lundagård - Biträdande redaktör*(1+0)(0+0)
Lundagård - Redaktör*(1+0)(0+0)
Lundagård - Webbredaktör*(1+0)(0+0)
Lundagårds styrgrupp - Ledamot(6+0)(1+0)
Lundagårds styrgrupp - Ordförande(1+0)(0+0)
LUS Presidium - Ordförande*(1+0)(0+0)
LUS Presidium - Vice ordförande*(1+0)(0+0)
LUS Styrelse - Ledamot(5+0)(1+0)
LUS Ting - Mötesordförande(1+1)(0+0)
LUS Ting - Sekreterare(1+1)(0+1)
LUS Valberedning - Ordförande*(1+0)(0+0)
Revisor - Ekonomisk revisor(1+1)(0+1)
Revisor - Verksamhetsrevisor(2+2)(0+2)
Webmaster - Webmaster(2+0)(1+0)

Studentrepresentanter i centrala nämnder och råd

PostMandatVakant
Antagningsnämnden - Ledamot*(3+3)(0+2)
Biblioteksstyrelsen - Ledamot*(2+0)(0+0)
Disciplinnämnden - Ledamot*(2+2)(0+0)
Forskarutbildningsnämnden - Representant*(3+0)(1+0)
Forskningsnämnden - Representant*(3+0)(0+0)
Internationella rådet - Studentrepresentant(2+0)(0+0)
Kulturrådet - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Råd för universitetsgemensam högskolepedagogisk utveckling - Studentrepresentant(2+0)(1+0)
Rådet för etik och akademisk frihet - Studentrepresentant(2+0)(1+0)
Rådet för jämställdhet och lika villkor - Ledamot(3+0)(2+0)
Samverkansrådet - Studentrepresentant(2+0)(0+0)
Universitetsgemensamt campusutvecklingsråd - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Universitetskollegiet - Representant(3+0)(2+0)
Universitetsstyrelsen - Ledamot*(3+0)(0+0)
Utbildningsnämnden - Representant*(3+0)(0+0)

Studentrepresentantsposter

PostMandatVakant
Botaniska trädgården - Styrelseledamot(2+0)(1+0)
Centrala skyddskommittén - Ledamot(2+2)(0+2)
Donationsstyrelsen - Ledamot(1+0)(1+0)
Kulturforum - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Ljudmiljöcentrum - Representant(3+0)(3+0)
Lokala skyddskommittén för Lunds universitets kultur och museiverksamheter (LUKOM) - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Lokala skyddskommittén för universitetsbiblioteket (UB) - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Lokala skyddskommittén för Universitetsgemensamma förvaltningen - Representant(1+1)(1+1)
LUNARC - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Lunds Kommunala studentråd - Ledamot*(6+0)(1+0)
Lunds Lasercentrum (LLC) - Ledamot(1+1)(1+1)
Lunds universitets historiska museum (LUHM) - Styrelseledamot(2+0)(1+0)
Lunds universitets hållbarhetsforum - Ledamot(2+0)(-1+0)
Lunds universitets Protein Produktionsplattform (LP3) - Ledamot(1+0)(1+0)
Lunds universitets stipendiestiftelse (LUSS) - Adjungerad ledamot(1+0)(0+0)
LU Holding - Styrelseledamot(1+0)(0+0)
MAX IVs styrelse - Representant(1+0)(1+0)
Medicinskt lasercentrum (LUMLAC) - Styrelseledamot(1+1)(1+1)
Medicon Bridge - Ledamot(1+0)(1+0)
MultiHelix Think Tank - Ledamot(2+0)(2+0)
NanoLund - Styrelseledamot(2+2)(0+1)
Nätverket Include - Studentrepresentant(2+0)(2+0)
Odeum - Styrelseledamot(2+0)(2+0)
P6 - Styrelseledamot(1+1)(1+1)
PedSamIT - Studentrepresentant(2+0)(2+0)
Pufendorfsinstitutet - Styrelseledamot(2+0)(1+0)
Region Skånes studentråd - Ledamot(1+1)(0+1)
Samordningsgrupp för praktiknära forskning - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Skissernas museum - Styrelseledamot(2+0)(2+0)
STINT Teaching Sabbatical bedömargrupp - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Strategigrupp Afrika - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Studenthälsans rådgivande grupp - Representant(3+3)(3+3)
Styrgrupp Debatt i Lund - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Styrgrupp för den fakultetsgemensamma ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet - Studentrepresentant(2+0)(0+0)
Styrgruppen för enheten för undervisningsstöd - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Systemstyrgruppen för Enheten för undervisningsstöd - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Vattenhallen - Styrelseledamot(1+0)(0+0)

Campus Helsingborg

PostMandatVakant
Campus Helsingborgs Campusgrupp - Representant(3+0)(1+0)
Campus Helsingborgs husstyrelse - Ledamot(3+0)(1+0)
Campus Helsingborgs strategiska utskott - Studentrepresentant(3+0)(1+0)
Campus Helsingborgs Studentkommitté (CHSK) - Ordförande(1+0)(0+0)
Campus Helsingborgs Styrelse - Styrelseledamot*(3+0)(0+0)
Campus vänner - Representant(1+0)(0+0)

Stiftelser

PostMandatVakant
Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds Universitet, Gerdahallen - Styrelseledamot(3+3)(1+3)
Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds Universitet, Folkuniversitetet - Styrelseledamot*(4+0)(0+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem för barn - Styrelseledamot(4+0)(2+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs Friluftsgård, Lillsjödal - Styrelseledamot(2+0)(0+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa - Ordförande(1+0)(0+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa - Styrelseledamot(3+0)(1+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa - Vice ordförande(1+0)(0+0)

Studentrepresentanter i tillfälliga organ

PostMandatVakant
Arbetsgrupp för framtagningar kriterier och bedömning av projekt inom ramen för Hållbarhetsfonden - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Arbetsgrupp för planering av en universitetsgemensam kvalitetskonferens vid Lunds universitet 2022 ( - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Arbetsgruppen med expertkompetens inom jämställdhet och lika villkor - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Climate-KIC@LU - Studentrepresentant(2+0)(1+0)
EUGLOH Executive Board - Student representative(1+0)(0+0)
EUGLOH Studentstyrelse - Ledamot(2+2)(0+2)
EUGLOH Work Package 2 - Joint curricula and design - Studentrepresentant(3+0)(0+0)
EUGLOH Work Package 3 - Research and innovation - Studentrepresentant(3+0)(1+0)
EUGLOH Work Package 4 - Professional and individual development & employability - Studentrepresentant(3+0)(3+0)
EUGLOH Work Package 5 - Alliance Campus life - Studentrepresentant(3+0)(1+0)
EUGLOH Work Package 6 - Sustainability of the project and dissemination - Studentrepresentant(3+0)(0+0)
Forskningsnämndens arbetsgrupp för forskningsinfrastruktur - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Kommittéen för högskolepedagogiska konferensen 2022 - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Referensgruppen för projektet digitala examensbevis - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Referensgruppen för projektet Förebygga Disciplinförseelser - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Styrgrupp för ombyggnation av UB:s publika miljö - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Styrgrupp för projekt med syfte att öka medvetenheten om ovidkommande och omedvetna faktorer som fel - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Styrgruppen för att utreda universitetets ämneslärarutbildning - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Styrgruppen för Besökscentrum (Universitetshuset) - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Styrgruppen för Forskarskolan 2030 - Representant(2+0)(1+0)
Styrgruppen för projektet Experimentverkstad för utbildning/EduLab - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Styrgruppen för projektet Framtidsdagarna - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Styrgruppen för Projektet Förebygga disciplinförseelser - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Styrgruppen för projektet Gemensam support- och ärendehantering vid Lunds universitet - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Styrgruppen för Projektet HR Excellence in Research - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Styrgruppen för projektet hållbar mobilitet - (1+0)(1+0)
Styrgruppen för projektet samordnad tentamensservice del 1 - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Styrgruppen för projektet Studentportalen på LU - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Styrgruppen för projektet Validering av reell kompetens KPU - Studentrepresentant(1+0)(0+0)
Styrgruppen för Utredning rörande stöd och hantering i samband med misstänkt eller konstaterad avvik - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Universitetsgemensam nätverksgrupp för vidareutveckling av forskarhandledarutbildning - Studentrepresentant(1+0)(1+0)
Utbildningsnämndens beredningsgrupp - Studentrepresentant(1+0)(1+0)

Revisionsuppdrag kopplade till stiftelserna

PostMandatVakant
Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds Universitet, Folkuniversitetet - Lekmannarevisor - Revisor(1+0)(1+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs daghem för barn - Ekonomisk revisor(1+0)(1+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs Friluftsgård, Lillsjödal - Ekonomisk revisor(1+0)(1+0)
Stiftelsen Lunds Studentkårs Kreditkassa - Ekonomisk revisor(1+0)(0+0)

Övriga

PostMandatVakant

FBTW