LUS Funktionärsregister
Lunds Universitets StudentkårerHandlingar & ProtokollStiL-status: Ej inloggad
Lista personer
Lista poster
Logga in

Redigera postdata

MandatLedamot
OrganBoPoolens styrgrupp
AktivJa
Epostbopoolstyrgrupp@lus.lu.se
PeriodVerksamhetsår
Ordinarie2
Suppleanter0
OmrådeIntern
Beskrivning
Om uppdraget
BoPoolens styrgrupp diskuterar strategisk utveckling av BoPoolens verksamhet.

BoPoolen är en hemsida för andrahandsbostadsuthyrning som ägs och drivs av LUS, men finansieras helt och hållet av Lunds kommun och Lunds universitet. LUS anställer och arbetsleder eventuella anställda. Styrgruppen beslutar om styrdokument, kampanjer och ”mediautspel”, utveckling av marknadsföring och hemsida, strategiska samarbeten (ex. med andra kommuner/organisationer) och budget samt gör budgetuppföljningar.
Styrgruppen är inte en plats för bostadspolitik, utan har i uppgift att göra BoPoolen så bra och effektiv som möjligt, se till att finansiering garanteras och att verksamheten löper på bra i både hög-och lågsäsong (högsäsong är under terminsstart). Det praktiska arbetet kring BoPoolen sköts av BoPoolens anställda och i viss mån LUS arvoderade.
Styrgruppen består av två ledamöter från LUS, en från Lunds kommun och en från Lunds universitet. Dessutom ingår den av LUS presidialer som har ansvar för bostadsfrågor och ansvarigt kommunalråd.

Vi söker dig som
• Har intresse för studenternas boendesituation vid Lunds universitet.
• Är intresserad av kreativ marknadsföring.
• Tycker det är kul med samverkan mellan studenter, universitet och kommun.
Denna kunskap ska besittas och redovisas av sökande i valberedningsprocessen.

Tidsåtgång
Styrgruppen har möte ungefär varannan månad/var sjätte vecka. Du förväntas även lägga viss tid utöver styrgruppsmötena i samband med terminsstart.

---------------------
English:
The steering group for BoPoolen main commitment is strategic development of the operation.

BoPoolen is a student service for subletting apartments. BoPoolen is owned and operated by LUS. BoPoolen is entirely financed by the Lund Municipality and Lund university. LUS is both hiring and leads potential employees. The Steering group decides on policy documents, campaigns, and "media actions", development of marketing and website, strategic partnerships (eg. with other municipalities / organizations) and budget.

The steering group is not a forum for discussion about housing politics. The steering group consist of two members from LUS, one from Lund Municipality and one from Lund University. The presidial at LUS who is responsible for housing questions and the responsible local government commissioner is also a part of the steering group.

Historik

PersonFrånTill
Isabella NilssonOrdinarie2015-07-012016-06-30Valdata
Björn HanssonOrdinarie2014-09-232015-06-30Valdata
Robin HeedOrdinarie2014-07-012015-06-30Valdata
Lovisa NelsonOrdinarie2012-08-272013-06-30Valdata
Paul BirchOrdinarie2012-07-012013-06-30Valdata
Paul BirchOrdinarie2011-12-062012-06-30Valdata
Hanna GunnarssonOrdinarie2011-07-012012-04-18Valdata
Suppleant0000-00-000000-00-00Valdata
Malin Fredén AxelssonOrdinarie0000-00-000000-00-00Valdata
Adam LeckiusOrdinarie0000-00-000000-00-00Valdata
Suppleant0000-00-000000-00-00Valdata
FBTW